Translate

понеделник, 6 октомври 2014 г.

Парламентарни избори в България 2014 г.

Не е ли интересно как историята винаги се повтаря, на основата на астрологическите цикли, но хората никога не си вадят поуки? Вместо това те продължават сляпо да вярват, че те самите са творци на собствената си съдба. По думите на Алберт Айнщайн:
„Безумие е да правиш едно и също нещо и да чакаш различни резултати“
Във тази връзка реших да напомня на читателите историческите събития, разиграли се в недалечното минало на България, по време на предишния период, когато планетата Юпитер е била пак статична в астрологическата карта на българският етнос. И оставям на читателя сам да си направи паралелите с настоящата политическа действителност, когато Юпитер отново не се движи. Нека да напомним, че планетата Юпитер определя материалното благосъстояние на нацията и нейните морално-идейни ценности и въжделения.

Предишната статичност на Юпитер тече от 1894 г. до 1905 г. За този 11-годишен период в България се сменят общо 10 правителства. Те са изброени по-долу, като в скоби е дадена датата на края на мандата на съответното правителство:

• Константин Стоилов (до 30 януари 1899 г.),
• Димитър Греков (до 13 октомври 1899 г.),
• Тодор Иванчов от Народната партия (до 10 декември 1900 г.),
• Тодор Иванчов от коалицията на Народнолибералната партия и Либералната партия (до 22 януари 1901 г.),
• Рачо Петров (до 4 март 1901 г.),
• Петко Каравелов (до 3 януари 1902 г.),
• Първо правителство на Стоян Данев от Прогресивнолибералната партия (до 15 ноември 1902 г.),
• Второ правителство на Стоян Данев от Прогресивнолибералната партия (до 31 март 1903 г.),
• Трето правителство на Стоян Данев от Прогресивнолибералната партия (до 18 май 1903 г),
• След което на власт идва правителство на Рачо Петров до 4 ноември 1906 г.

Виждаме, че за 11 години по време на статичността на Юпитер се сменят 10 български правителства. Някои от премиер-министрите се повтарят, понеже те участват в различни служебни правителства, „маскират се“ като безпартийни, или прескачат от лагера на една партия в друга, за да могат да управляват по-дълго. Но дори да вземем само основните играчи, (без да броим служебните или „безпартийни“ правителства), пак става въпрос за 6 премиер-министри, които се изреждат в продължение на 11 години. Това са Константин Стоилов, Димитър Греков, Тодор Иванчов, генерал Рачо Петров, Петко Каравелов (брат на писателя Любен Каравелов) и Стоян Данев.

Проблемът, довел до падането от власт на толкова много правителства е предизвикан от незапомнена дотогава финансова криза, наречена „консолидация на външния дълг“, която дълго време разстройвала държавните дела и стабилността в страната. Ставало въпрос за това, че краткосрочните външни заеми, които княз Фердинанд е взимал от западните банки е трябвало да се консолидират в един-единствен дългосрочен външен дълг, с по-ниска лихва и по-дълги срокове на изплащане. Иначе, младото българско княжество го грозяла реалната опасност да изпадне в несъстоятелност (т.е. държавата е била на косъм от това да обяви дефолт, да банкрутира) със всички произтичащи от това международни последици. Новият консолидиран външен дълг е трябвало да бъде одобрен от парламента, за да може след това да се изплаща не лично от монарха, а от съвкупния български народ. Ето за това е ставало дума.
Най-накрая кризата се разрешила с това, че първото правителство на Стоян Данев подписва консолидационен заем с френската банка „Париба“ за 106 милиона лв. По най-груби пресмятания, ако превърнем тази сума в днешни пари (според тяхната покупателна способност), това са може би около 10 милиарда лева, а може би и доста повече. Заемът е взет с 5% годишна лихва и цесионен курс (т.е. около 20% от парите са отишли като бонуси за посредниците по заема). Освен това ако се разгледа договора в детайли, ще се види, че френската банка предава парите в България на части, но ние се задължаваме да плащаме лихвата по целия заем още от първия ден. И на трето място, по условията на договора, банката „Париба“ изпраща в София свой делегат, който получава огромни пълномощия да бди за стриктното събиране на българските дългове. Това е бившият държавен съветник на Франция г-н Жорж Буске. Той се установява в София за следващите 10 години. В ръцете на този френски банкер реално се съсредоточава цялата власт в страната. Тоест, без неговото одобрение нищо не можело да бъде предприето в държавата, независимо от това какви правителства междувременно са идвали или са падали от власт.

И ако цялата тази история досега все още не ви звучи до болка позната, (като все едно хроника извадена от нашето съвремие), нека да направим и още един паралел. Съвременната Юпитерова статичност започна на 6 октомври 2012 г. и ще продължи до 4 юли 2023, т.е. почти точно 11 години, както и преди. От началото на статичността досега се смениха следните 5 правителства:

• Правителството на Бойко Борисов (до 13 март 2013 г),
• Служебното правителство на Марин Райков (до 29 май 2013 г.),
• Коалиционното правителство (БСП, ДПС) на Пламен Орешарски (до 6 август 2014 г.)
• Служебното правителство на Георги Близнашки (до ? октомври 2014 г.)
• Коалиционно правителство на ГЕРБ с някакви други партии (до ???)

Дотук от началото на Юпитеровата статичност досега са се сменили 5 правителства за 2 години. Тоест, засега изпълняваме и преизпълняваме плана по политическа нестабилност. Остава само да гадаем какво ще бъде крайното число, докато изминат и следващите 9 години, т.е. докато не приключи настоящата статичност на Юпитер. Едно е сигурно обаче – политическа стабилност в условията на статичен Юпитер е практически невъзможна. В добавка на това и планетата Сатурн, управляваща държавното устройство също е застанала статична от 2005 г. и няма да се движи до 2020 г. Да се надяваме на друг възможен изход, освен продължаваща жестока криза е все едно да очакваме различни резултати, при условие че правим едно и също.
Тоест, безумие, по думите на Айнщайн. Тогава какъв е изходът?

Навярно, едно добро начало би било смяната на цялата сегашна политическа система и замяната на неработещия модел на така наречената „представителна демокрация“ (което всъщност е диктатура на олигархата) с нещо по-добро, с нещо действително по-демократично. Вече като че ли се очертават основните предложения в тази насока – въвеждане на минимален образователен ценз, който да не дава право на гласуване на неграмотни граждани или на такива, които практически не владеят български език, отменянето на политическите партии, като особено внимание се обърне на политическите сдружения на етническа основа, пряк парламентарен контрол в реално време, посредством компютърно гласуване в интернет и постепенното заменяне на „представителната демокрация“ с действително народно управление в реално време, посредством новите електронни технологии.

След като по броя на „харесванията“ във Фейсбук можем веднага да си направим извода дали една статия се харесва на народа или не, защо тогава да не можем да „харесваме“ или да „не харесваме“ българските политици в реално време на някакъв специален сайт? Той задължително трябва да работи с отворен код, за да може работата му да се контролира от всеки, който има достатъчна компютърна грамотност. По този начин манипулацията на резултатите ще стане невъзможна. При достигане на определена критична маса от недоволни граждани, провинилите се политици трябва незабавно да бъдат отстранявани и заменяни с други, без да се чака четири години до следващите избори.

Подобна система би елиминирала нуждата стотици хиляди хора да протестират на улиците, както се случи при казуса Пеевски. При такова огромно недоверие подобни политици биха набирали незабавно достатъчно количество „черни точки“, за да бъдат моментално сваляни от техните длъжности по електронен път. По този начин и сънародниците ни от чужбина биха могли да участват в реално време в българския политически живот. Направата на подобна интернет технология не е толкова невъзможна или податлива на фалшификации, както всички политически партии в момента вкупом се опитват да ни убедят. Просто всички партии имат взаимен интерес да запазят статуквото. На всички тях им е много по-изгодно всички ние да продължим да гласуваме с хартиени бюлетини веднъж на четири години, защото именно така могат да се правят най-големите злоупотреби и машинации.

Особено сериозно внимание трябва да се обърне на това какви външни дългове се взимат и на какви условия. Взимането на каквито и да било допълнителни външни дългове, особено от преходни служебни кабинети е равнозначно на национално предателство. Такава политика заробва нацията ни и прави от последващите правителства „кукли на конци“ – т.е. зависими от чужди банки марионетки. Чрез външните дългове българските премиери рано или късно са принудени да се превърнат в агенти, изпълняващи чужди национални интереси.
Показателно е да се види как са се развили нещата при предишната Юпитерова статичност около средата на статичността (тоест, когато тя е била най-силна). Това е важно да се види, тъй като ние много скоро ще навлезем именно такъв период в нашата история, който ще настъпи в най-близките години. При предишната статичност на Юпитер пиковата точка е настъпила по средата на периода, по-точно през 1900 г. Да видим какво се е случило тогава?

• На 15 януари 1900 г. правителството на Иванчов гласува Закон за натуралния десятък върху зърнените храни. Законът е изключително непопулярен и среща съпротивата на 83% от общинските съвети.
• 5 март 1900 г. Във Варна се провежда земеделски митинг, който бързо прераства във въоръжен бунт. Интересно е да се отбележи „съвпадението“, че това става точно по средата на статичния период на Юпитер.
• От 14 до 21 април е обявено военно положение в Русенска, Свищовска, Търновска, Горнооряховска и Разградска околии. Бунтът е потушен от армията. После военно положение е обявявано и в много други околии, докато накрая е отменено чак на 7 октомври 1900 г. Трябва да се има предвид, че Юпитер достига точката на своята абсолютна статичност на 11 май 1900 г. Това означава, че въоръжените бунтове, започнали на 5 март 1900 г. и приключили на 7 октомври 1900 г. са се разиграли точно в самата точка на абсолютна статичност.
• 27 ноември 1900 г. Финансовата криза сваля от власт правителството на Тодор Иванчов. То обаче се преустроява като безпартийно и временно и продължава да действа до 9 януари 1901 г.

Новата Юпитерова статичност ще настъпи на 14.02.2018 г. Едва ли ще бъде въведен пак натурален десятък върху зърнените храни, но съвременните политици могат да ни „изненадат“ и с нещо друго, например „плавно“ покачване на цените на тока, което е фактически едно и също. Засега ни обещават 10% поскъпване, но явно това съвсем не е предела. Ще видим какво има да се случи. Ако най-бедната страна в Европа я накарат отново да затяга коланите, в същото това време, когато в западните страни дават помощи за безработни, при доходи под 2000 лв. на месец, то тогава сигурно има смисъл да се обяви национална стачка. До голяма степен развитието на нещата зависи и от личния избор на всеки един българин. Остава само да предупредим, че точката на най-голяма статичност на Юпитер ще настъпи през есента и зимата на 2017 г., както и през лятото и есента на 2018 г. Изводите всеки може да си направи сам.

6 октомври 2014 г.

петък, 16 май 2014 г.

Астрологическая карта Украиныhttp://lubomir.name/bg/html/anodieiaexaneass_eadoa_oedaeiu.html


В апреле 2014 г. ректор Московской академии астрологии Михаил Борисович Левин сделал нам очередной большой приятный сюрприз. Он поместил на сайте академии свою новую научную разработку об астрологической карте Украины [1]. Те, которые знакомы с эго деятельности уже знают, что этот человек является отцом такого нового понятия в астрологии как «астрологическая карта этноса». Я не буду сейчас вдаваться в подробности насчёт методологии этого революционного подхода, поскольку это не является предметом моей основной темы. Однако, прежде чем заняться моей основной темой, хочу отметить следующее.

Большинство мунданных астрологов (т.е. тех, которые занимаются изучением астрологических карт народов и наций) принимают в качестве своей основной отправной точки при построении астрологической карты точный момент, когда возникает одно или другое государство. Ограничение этого подхода состоит в том, что государства возникают и распадаются, а судьба этноса непрерывна. Например, русский этнос на протяжении своей тысячелетней истории в начале образовал княжество, потом царство, затем существовала Русская империя, которая распалась и на её месте образовался СССР. А после распада и этого государства, его преемником стала Российская Федерация.

Если придерживаться старых подходов, нужно строить астрологические карты для всех этих государственных структур в отдельности. Они слабо друг с другом связаны и не отражают непрерывную историю русского народа. Поэтому Михаил Борисович Левин придумал новый подход. В 1993 году он «изобрёл» этническую карту русского народа, которая строится на 6 июля 862 г. в 21.35 ч. в Новгороде. Событие – приход Рюрика в Новгород и начало правления династии Рюриковичей. Она отлично отражает все события в русской истории от самого начала возникновения русского этноса до наших дней.

Я стал пристально изучать работы Левина после того как детально ознакомился с этнической картой Болгарии, которую он создал. Она строится на 24 апреля 680 г. в 23.56 ч., г. Плиска, Болгария. Самое вероятное событие, которое случилось в этот день и час – это мистический ритуал, в котором приняли участие жрецы местного славянского населения и недавно приехавшие в эти земли пра-болгарские племена. Это событие ознаменовало начало слияния двух народов в единый этнос и образование Первого Болгарского государства.

История болгарского этноса очень долгая и трудная, поэтому к ней особенно полезно применить этническую карту. В общей сложности существовали три болгарские государства. Столицей Первого государство был город Плиска. В 1018 г. Болгария потеряла свою независимость и её территория вошла в состав Византийской империи. Почти что два века спустя был организованный всенародный бунт и было создано Второе Болгарское царство. В конце XIV века оно было завоевано турками и перестало существовать. Наконец, в 1878 г. вследствие победоносной Русско–Турецкой войны, Болгария опять обрела независимость и было создано Третье Болгарское царство. С 1944 г. по 1989 г. Болгария существовала как Народная республика, а после начала так называемых «демократических преобразований», из названия убрали слово «народная». В 2007 г. Республика Болгария была принята в Евросоюз.

Этническая карта Болгарии очень хорошо описывает все исторические и политические процессы, которые происходили в истории этого этноса на протяжении более 14 веков. При этом все эти процессы очень хорошо описываются движением прогрессных планет. Мимоходом отметим, что словом «прогрессный» я обозначаю движение планеты вперёд по оси времени, основываясь на астрологическом методе секундарных прогрессий. Некоторые авторы говорят о «прогрессивных» планетах, но мне это кажется неправильным, так как слово «прогрессивный» употребляется чтобы описать сугубо движение вперёд, прогресс, новаторство, новшество. В то время как прогрессное положение планеты может вести либо к прогрессу (если прогрессная планета движется вперёд и делает положительные астрологические аспекты), либо к регрессу (если она движется назад или негативно аспектирована). Точно так же в английском языке существуют два слова «progressive» и «progressed», которые имеют разные значения. Поэтому, слово «прогрессная планета» (progressed planet) мне кажется более удачным и я буду использовать его дальше в этой статье.

По замечательному стечению обстоятельств, свою независимость Болгария теряла каждый раз когда прогресный Сатурн останавливался в т.н. «зоне статичности». Таких зон во всей многовековой истории болгарского народа очень немного. Их можно пересчитать по пальцам и длятся они примерно по 15 лет. Как только прогресный Сатурн останавливается, так сразу начинается развал страны или наступает всеобщий государственный кризис. Исторически потеря государственности наступала всегда именно после того, как Сатурн замедлял своё движение и останавливался. Именно в такие редкие астрологические моменты болгары дважды потеряли своё государство.

А как только в 2005 г. после многовековой паузы Сатурн остановился в очередной раз, Болгария решила войти в состав Европейского союза. Эта последняя статичность прогрессного Сатурна ещё идёт в наши дни и закончиться только в 2020 г. Тем временем, нельзя не согласиться с фактом, что Болгария является по сей день самой бедной страной Евросоюза [4] и за последние годы потеряла значительную часть своей независимости. Развал страны идёт по полной программе и в этом процессе участвуют как внешние, так и внутренние силы. Но что самое главное – этот процесс начался не раньше и не позже, а с точностью часового механизма, именно когда прогрессный Сатурн в астрологической карте Болгарии в очередной раз остановился в своём движении.

Всё это описано достаточно подробно в моих книгах «Дата создании Болгарии» (2006 г.) [2] и «Болгария – прогноз на 21 век» (2014 г) [3]. Большие отрывки этих книг размещены на моём сайте. Там дана и вся методика работы с прогрессиями этнических карт. Тем русскоязычным читателям, которые интересуются этой методикой и хотят прочитать данные материалы придётся пока пользоваться онлайн переводчиком «Google» чтобы перевести с болгарского на русский.

Также, Михаил Борисович Левин разработал ещё и этническую карту США и насколько я знаю, в настоящее время он разрабатывает ещё и несколько карт других этносов. А я, тем временем разработал карты Литвы и Австралии. Карту Литвы я сделал потому что меня попросил один литовский журнал сделать прогноз на будущее этой нации. А когда я стал работать, то заинтересовался сам, потому что нашёл некоторые общие элементы между картами Болгарии и Литвы. Карту Австралии я разработал потому что уже 15 лет живу в этой стране. На основе всех этих карт можно строить научно-обоснованные с астрологической точки зрения прогнозы будущего этих стран.

Например, начиная с конца 2029 г. прогресный Сатурн в карте Литвы останавливает своё движение. То же самое делает и прогресный Нептун. Это недвусмысленно говорит нам, что именно тогда начнётся потеря государственности и она будет длится примерно 15 лет. После окончания этого периода очень вероятно, что Литва не будет далее существовать как отдельное государство в том виде в котором она существует сегодня. Скорее всего эта маленькая страна растворится в каком-то другом очень большом союзе. Но в каком?

Вариантов всего два. На Востоке находится Россия, а на Западе – Европейский союз. Литва уже является членом ЕС, так что в упомянутой период она никак не может ещё больше присоединится к нему. Поэтому я считаю, что начиная с 2029 г. Литва начнет переговоры по присоединению к Евразийскому экономическому сообществу, СНГ или каким бы образом не называлось объединение этих территории в будущем. И вообще, по этнической карте России видно, что территория этой страны в будущем достигнет своих прежних размеров, а может и больше. В этом смысле произойдёт своего рода восстановление и укрепление СССР, но на другом уровне.

Место государственных предприятий займут частные компании, которые тем не менее, будут сильно подчиняться государственной политике. В этом смысле, капитализма в том виде, в котором он существует на Западе, в России никогда не будет. Частная инициатива будет существовать только если она не будет выходить за пределы государственных интересов. Кстати, именно так обстоят дела и на Западе, но в завуалированном виде. Возьмем например их средства массовой информации. Вроде они все частные, а как не странно исповедуют одну политику, исходящую как будто бы от какого-то невидимого центра.

Точно так же на удивление синхронно развиваются и многие другие отрасли американского производства (или их перенос за границу), на которые как будто бы не действуют стихийные рыночные механизмы. А о периодических «кризисах» даже нечего и говорить. Они всегда случаются в нужное время, чтобы неимоверно обогатить только маленькую группу неприлично богатых людей. Поэтому в России безоговорочно останутся все элементы капитализма, но в них каким-то образом надстроят ещё и государственную плановую политику, чтобы подобных «кризисов» в стране не было.

Но вернёмся к карте Украины. Мне было очень интересно работать с этой картой потому что часть своей молодости я провёл в Киеве. С 1987 по 1993 г. я учился в качестве иностранного студента в университете, которой назывался в то время КИИГА (Киевский Институт Инженеров Гражданской Авиации). Насколько я знаю, это нынешний Национальный Авиационный Университет, и находится он по прежнему на проспекте Космонавта Комарова в Киеве. Так что, психология украинцев мне в достаточной мере знакома. И хотя я уже давно оттуда уехал, но судьба этого народа мне не безразлична.

Михаил Борисович Левин поместил свою разработку на эту тему на сайте Московской академии астрологии в апреле 2014 г. Для тех, у кого есть хорошие познания в астрологии рекомендую ознакомиться с его слайдами. Там их в общей сложности 299 [1]. А для тех, кто хочет узнать основную информацию в нескольких страницах напишем следующее.


ОБОСНОВАНИЕ КАРТЫ УКРАИНЫ

В качестве отправной точки берем 1 мая 1144 г. 19 h29'38", г. Галич, Ивано-Франковская область, Украина. Соображения следующие. Подкарпатские княжества окончательно отделились от Киева в 1097 г. согласно решению Любеческого съезда князей. Съезд официально признал эти земли «вотчиной» правнуков Ярослава Мудрого – братьев Рюрика, Володара и Василька Ростиславичей. Сын Володара Володимирко (1104 - 1153) объединил всё Прикарпатье под своей властью и в длительной войне с Киевским князем сумел окончательно здесь закрепиться. Земли будущего Галицкого княжества были выделены из Волынского княжества в 1084 году усилиями старших потомков Ярослава Мудрого. В нём существовало 4 княжеских стола: Перемышльское княжество с центром в Перемышле, Звенигородское княжество с центром в Звенигороде, Теребовльское княжество с центром в Теребовле и собственно Галицкое княжество с центром в Галиче. В 1141 – 1144 годах они были объединены в единое княжество с центром в Галиче. B 1144 г. Володимирко перенёс столицу из Перемышля, стоявшего на самой границе, в город Галич на Днестре. С этого времени подкарпатские земли стали называть Галицким княжеством. Поэтому для отправной точки построения астрологической карты Украины взят 1144 год. Все остальные соображения (то есть как выбирали точную дату и час) пока отложим в сторону.

Получаем карту, где асцендент страны - Стрелец. Здесь нужно отметить, что асцендент астрологической карте народа указывает на территорию страны. И действительно, по территории Украина - типичный Стрелец – обширные и равнинные территории. Точно так выглядит в географическом плане и Австралия, где асцендент также Стрелец. Для контраста отметим, что асцендент Болгарии - Козерог, поэтому территория этого государство маленькая, но есть большие изменения по вертикали (т.е. есть высокие горы).

Солнце в карте Украины, (как и ещё другие четыре планеты) находится в Тельце. Это достаточно распространённая модель и встречается ещё в ряде карт других народов. К примеру, в картах Болгарии и Австралии Солнце тоже находится в Тельце. Земной знак в момент рождения обозначает связь с землей и помогает исполнению земной миссии этого народа. Также он даёт крепкое и здоровое тело. Такие народы обычно очень хорошо связаны с землёй и их основная занятость связана с земледелием и скотоводством. Болгария является типично аграрной страной. То же самое можно сказать насчёт Австралии, особенно в первые столетия заселения этого континента. До сих пор там имеются огромные фермы и основным средством к существованию в районах, находящихся во внутренней части страны остаётся земледелие и скотоводство. Украина с четырьмя планетами в Тельце также является преимущественно аграрной страной. Её богатейший чернозем и полноводные реки обеспечили ей статус житницы Евразии.

В карте Украины планеты Марс и Венера находятся в соединении в знаке Тельца. Это говорит о неком слиянии мужской и женской энергии. И действительно тот, кто жил на Украине сразу почувствует, что у женщин есть достаточно большое количество мужской энергии. Многие из них идут в чисто мужские профессии, но и те, что не работают на стройках и заводах, любят брать на себя обязанности сильного пола. Причём это им совершенно не мешает оставаться привлекательными женщинами. А в характере украинских мужчин (даже самых мужественных) наблюдается некая женственность. Немало из них любят объяснятся в любви стихами и очень даже романтичны.
.
Астрологическая карта Украины.


Большое скопление планет в Тельце в 5-ом астрологическом доме - очень сильная комбинация, что означает склонность к искусствам, творчеству и спорту. Неслучайным является факт, что в Киеве есть так много театров, концертных залов, кинотеатров, спортивных залов, аквапарков и т.д. А церкви и музеи поражают своей красотой, в том числе знаменитая Печерская лавра, Софийский собор, Андреевская церковь, Владимирский собор и многие другие. Эти здания не просто религиозные сооружения – они являются произведениями искусства. И так строили везде по всей стране. Дома, похожие на замки, дом с химерами, золотые ворота, ботанические сады и ещё многое другое - прекрасно объясняется этим астрологическим расположением. В своё время Булгаков говорил, что Киев один из самых красивых городов в мире. И по сегодняшний день он остается самым зелёным городом в Европе.

А расположение Юпитера в 3-ем доме наглядно показывает, какое огромное значение эта нация придаёт образованию, особенно высшему. В этом можно убедиться перечислив все университеты, которые функционируют на Украине. Их количество значительно превышает их число в крупных европейских странах. Однако в типичном для Юпитера стиле, количество получается более важное чем качество [6].

Луна находится в огненном знаке Овен. Луна имеет отношения к народу, массам и толпам. Это расположение говорит о большой импульсивности. Такие нации в первую очередь рвутся делают что-то (что они считают справедливым, возвышенным и новаторским), а потом думают, что собственно они натворили. Эта черта характера украинцев усиливается ещё более тем фактом, что и асцендент страны находится в огненном знаке – в Стрельце. Уран тоже в Стрельце, а планета, которая должна обеспечивать задерживающий эффект - Сатурн, этого не делает, потому что она тоже находится в огненном Овне. Необдуманность действии, чрезмерная импульсивность и безответственность – вот что получается в результате такого астрологического расположения.

И действительно, если смотреть в историю этого народа мы увидим, что они не раз поступали как неразумные дети, после чего приходилось горько расплачиваться за свои поступки. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это выражение можно использовать для обобщения многих исторических событий, которые произошли на Украине. Но удачный Юпитер (планета, которая управляет асцендентом страны) находится в очень благоприятном положение в 3-ем астрологическом доме и делает оттуда только положительные астрологические аспекты. Эту нацию спасает умение мыслить широкомасштабно, с размахом и ставить перед собой огромные, почти недостижимые цели и задачи. И потом, через некоторое время, судьба опять начинает благосклонно относится к ним.

Асцендент оказывает решающее влияние на психологическую мотивацию нации. Например, в карте Болгарии и Литвы на асценденте расположен Козерог. Козерог под Сатурном, в следствие чего его влияние сдерживающее, ограничительное и тормозящее в психологии представителей этих стран. В этих государствах всё происходит очень медленно, с большими трудностями и задержками во времени. Народ отличается определённым пессимизмом и чувством обречённости. Он всегда недоволен, не уверен в своих возможностях, по любому поводу критикует власть и убеждён, что никогда ничего в стране не изменится к лучшему. Однако, именно благодаря этому, эти нации никогда не надеются на «улыбки судьбы», а работают очень упорно, ответственно и неуклонно, что позволят им в конечном счёте достигать многого.

Когда на асценденте встаёт Стрелец всё становится ровно наоборот. Такие нации характеризуются чрезмерным оптимизмом, они всегда уверены, что все изменится к лучшему, быстро торопятся вперёд, хотя чёткого плана действий у них нет. Они хотят достигнуть всё и сразу, теряют терпение когда им приходится ждать (хоть и недолго) и слишком переоценивают свои реальные возможности. В результате всего этого они теряют слишком много энергии впустую и коэффициент полезного действия у них получается невысоким. Это азартные нации, чьё продвижение вперёд осуществляется не столько своими собственными усилиями, сколько постоянной «улыбкой судьбы».

Теперь обстановка на Украине сложилась очень сложная и все стали задавать себе вопрос что тут вдруг случилось и почему братская Украина внезапно поменяла свою внешнюю политику по отношению к России. Во первых ничего внезапного не произошло. Если внимательно ознакомиться с историей этого этноса, то мы увидим, что они не раз меняли своё отношение к своим соседям и сотрудничали то с Польским королевством, то с Турецким султаном, то с Крымским татарам, то с русским царём. Они исходили из своего собственного понимания свободы и безнаказанности, что обусловлено огромной территорией на которой они проживали (Стрелец на асценденте).

Вдумайтесь на минуту, какое огромное влияние в психологии нации оказывает география страны. Куда, например должен прятаться болгарский народ или литовский народ, если их территория и без этого столь сильно ограничена? Поэтому приходится волей-неволей решать ответственно свои проблемы на месте. А как обстоят дела, когда живёшь в необъятной степи, где границы на востоке не видно? Тогда можно даже грабить и убивать, а потом просто безнаказанно смотаться куда то в просторную Запорожскую Сечь и опять жить на воле. Вот и вся разница.

В учебниках истории написано, что Богдан Хмельницкий (1595 - 1657) присоединил Украину к России, но на самом деле не всё было так гладко и однозначно. Сам Хмельницкий родился в семье мелкого польского дворянина – шляхтича православной веры. Своё образование он получил в польском городе Ярославле, а в казаки он попал в молодом возрасте, так как его отец был у них сотником. Он долгие годы был верен польскому королю, пока у него с ним не возникли личные счеты. Во время одного из его многочисленных военных походов женщина, которую он любил женилась на его соседе. Это была его наёмная помощница Елена, с которой до этого он сожительствовал, но официально на ней не женился. Однако после того, как она ушла к его соседу-шляхтичу и обвенчалась с ним в католическом храме, он сильно обиделся. Тогда он пожаловался польскому королю Владиславу и попросил его о содействии. Тот посчитал это дело пустяковое и ничего не сделал. Как оказалось – зря.

Хмельницкий тогда обиделся на всю Польшу и стал ей мстить. В декабре 1646 г. он поехал в Запорожскую Сечь и стал поднимать казаков на восстание против польского короля. Но особого успеха не добился. Поэтому, чтобы осуществить свой замысел, он обратился за помощью к турецкому султану Исламу Гирею III. Он лично к нему поехал и на протяжении двух лет убеждал его предоставить ему военную силу. Наконец он добился своего. В 1648 г. он опять вернулся в Запорожье, но уже с военной силой – татарской 25-тысячной армией. То есть, получается он использовал внешнюю помощь чтобы отсоединить часть территории от состава Польши и сделать из нее что-то вроде самостоятельного государства. Говоря современным языком, это была своего рода «цветная» революция того времени. По нашим современным меркам такого человека сегодня можно спокойно назвать сепаратистом или отцепщиком.

Однако, когда король Владислав скончался и на его место избрали Яна Казимира, Хмельницкий тут же развернулся на 180 градусов и засвидетельствовал свою верноподданность новому королю. Получается, что стоило только удовлетворить его раненное самолюбие, дать ему высокий пост при короле, ввести его в состав Сейма и вообще опустится на уровень решения его личных проблем и тут же надобности в революции не стало. По всем характеристикам это мотивация типичного Стрельца на асценденте! Получается у нас уже потихонечку начинает всплывать формула возможного самого правильного политического решения Украинского кризиса путём астрологического анализа!

И вообще, чтобы понять, что такое Стрелец на асценденте, Луна в Овне и весьма положительно аспектированний Юпитер в 3-ем доме, обратимся к классике. Великий русский писатель и мыслитель Николай Гоголь в своём знаменитом произведении «Тарас Бульба» описывает следующую картину. Домой из польского университета возвращаются два сына – молодца. И вот сидят они за столом с своим отцом, мелкопоместным шляхтичем Тарасом Бульбой и толкуют что делать дальше в жизни. Мол правильнее всего помогать отцу пахать землю, молоть зерно и пасти скот. Но отец им даёт другой совет. Видно, сам он этого не делает, и можно догадаться по тому, что его стол ломится пищей, что у него на этой сверхплодородной земле работают нанятые работники. Пока вы молодые и не обременённые семьей, говорит отец своим сыновьям, присоединяйтесь к вольным романтикам-грабителям на Сечи. И едут они туда все вместе, и он с ними, оставив мать и дом. А там, после разгульного отдыха (пьянок и драк), решают кого грабит дальше. Мол, Польша ближе и богаче, туда и пойдём. Сказано-сделано. Однако, как аукнулось так и откликнулось. Об этом можно прочитать в книге и увидеть в фильме, снятом по ней.

Эти типичные качества Стрельца как стремление к свободе любой ценой, желание постоянно бросать вызовы судьбе и нескончаемый оптимизм, мастерски запечатлел в своей картине Илья Ефримович Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Мастер взялся за работу после того, как ему прочитали оригинальное письмо XVII века написанное запорожскими казаками турецкому султану Мохамеду IV. Казаки написали письмо в ответ на дерзкое предложение султана чтобы вся Сечь перешла в турецкое подданство. Письмо было наполнено таким озорством и издевательством, что можно было буквально покатиться со смеха. Чтобы создать свой шедевр размером 217 х 361 см мастер трудился более 12 лет. В этой картине главных персонажей нет – все равноправны (ещё одно качество Стрельца).

Художник очень хорошо передал основные особенности этого народа – сплочённость, равенство и братство. Дух свободолюбия присутствует во всей картине. Она кажется малой и не может вместить всех героев. Таким образом, художник подчеркивает широту украинской души, вечное стремление к свободе, разнородности, но в то же самое время к сплочённости, оптимизму и отваге. Нужно быть безрассудно смелым чтобы потешаясь, вызывать на бой могущественного повелителя огромной империи и оскорбить его таким образом, чтобы он захотел смыть эту обиду кровью. Конечно, исходя из нашего современного понимания, мы можем теперь рассуждать стоило ли казакам поступать именно так, а не иначе. Можно ли было найти более дипломатичный способ разрешения этой проблемы, чтобы не проливалась лишняя кровь? Но смотря на астрологическую карту Украины по всему видно, что этот этнос поступать по другому не может. Этот народ действует импульсивно и порой безрассудно. Им даже в голову не приходит анализировать далеко идущие последствия своих поступков. Итак, они могут весело плясать и радоваться, не замечая, что танцуют на чьей то могиле и не осознавая, что этими действиями они могут в серьёз кого-то обидеть.

Илья Репин. Картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

В астрологической карте Украины видны два очень неприятных астрологических аспекта. Это оппозиция Меркурий-Нептун и оппозиция Солнце-Нептун. Оба астрологических аспекта считаются довольно трудными и нуждаются в пристальном внимании как со стороны самих украинцев, так и с стороны их соседей. Первый имеет отношение к особенностям мышления украинцев, а второй к официальной власти в этой стране. Восприятие мира этого этноса может быть «неправильное», поскольку негативные аспекты к Нептуну всегда дают обманчивость, ошибочное восприятие реальностей жизни, измышления и дезинформация. Я обратил на это внимание ещё когда жил и учился в этой стране в советские времена. Несмотря на безмятежный и оптимистический характер украинцев, с кем ни поговори, всегда чувствуется какая-то недосказанность. Вроде все откровенно говорят, а получается, что врут. Причём делают они это с такой убеждённостью, что складывается впечатление, что они сами себе верят (что кажется на самом деле и происходит).

Вот простой пример. В конце 80-х жили они не богато (как между прочим и все остальные граждане СССР). Зарплаты конечно хватало на оплату коммунальных услуг и продуктов питания, но о каких бы то ни было излишествах и больших денежных накоплениях в те времена среди основной массой населения и речи быть не могло. Чтобы купить, например, дорогую дублёнку из натурального меха нужно было копить деньги несколько лет подряд. А вот курьёз. Если спросить украинца насчёт его экономического положения, он сразу начинал хвастается, что они довольно таки богатые люди. Ну ладно, можно было подумать, что вездесущее КГБ настолько напугало людей, что они ничего плохого о власти говорить не хотели. И в этом есть какая то доля правды.

Но я жил там более пяти лет и на протяжении этого времени завязал очень близкие и сердечные отношения с многими украинцами. Но даже в самых близких и откровенных разговорах они горячо поддерживали тему, что у них живётся гораздо лучше, чем в России. Складывалось впечатление, что они на самом деле верят в то, что они говорят. Это как раз проявление той самой оппозиции Меркурия с Нептуном. Кстати, в то время мне приходилось ездить и в Москву и разницу можно было увидеть сразу. Реальность сильно отличалось от их представления. Зато в разговорах в Киеве всё крутилось вокруг того, что на Украине больше всего зерна, сала и т.д. При том, они совершенно не обращали внимания на тот факт, что чтобы накопить достаточно денег, (чтобы купить например дублёнку или кроссовки хорошего качества) надо было в то время долгие месяцы пахать за копейки и кропотливо их копить. Тем не менее, жили они с уверенностью, что они богатая нация.

То же самое было и с другими аспектами жизни. Например, в те времена дефицит был повсеместный. Заходишь, скажем в гастроном не для того, чтобы купить что-то, а для того, чтобы купить то что есть. Сегодня, например можно купить масло на развес, завтра колбасу а послезавтра, если очень сильно повезёт, то можно купить даже рижские шпроты. Но такого, чтобы в магазин заходить с заранее составленным списком продуктов, не было. Однако попытайся этого сказать украинцу. Дежурный ответ был «У нас всё есть». Но как же так?

Или вот, например нужна туалетная бумага, а с ней напряжёнка. Спрашиваю у друга. Ответ – есть на Крещатике. Еду я туда и никак не могу найти. Оказывается, что там её продавали год назад, была она там в продаже всего несколько часов, за это время там конечно выстроилась километровая очередь. Но всё это мелочи. Самое главное, что тот украинец своими глазами видел, что где-то, когда-то она была в продаже. Значить «У нас все есть».

Создаётся впечатление, что вся нация загипнотизировано выстраивает себе какое-то представление о реальной жизни, и замыкается в этом сказочном иллюзорном мире. А затем, повторяя миллион раз, что действительность все именно так как им хочется, начинает верить, что жизнь действительно такая красочная. Однако нет. Она не красочная. И стать таковой никак не может, пока вся нация прячется на острове "Небывалый" в стране "Нетландии".

Чтобы отработать этот негативный аспект Меркурия с Нептуном необходимо прежде всего искреннее желание познать себя и окружающую действительность с максимально объективной точки зрения. Однако, гладя на карту Украины я думаю, что это у этих людей никогда ничего полностью не получится. Вместо этого есть реальная угроза с алкоголем и наркотиками. Всегда проще утопить свои проблемы в водке. Так быстрее всего можно убежать от обычных житейских проблем. Однако, это не решает проблему, а усугубляет ее. Кстати, такая опасность присутствует в картах и других государств, но особенно сильно она заметна в этнической карте Украины.

Теперь посмотрим на оппозицию Солнца с Нептуном. Точно такой же обман, однако на государственном уровне. Солнце управляет верховной властью, президентом страны, элитой общества, кабинетом министров и золотовалютными резервами страны. Когда было такое, чтобы на Украине в этих всех сферах существовала прозрачность? Ровно наоборот. Есть реальная опасность, что во главе государства будут всегда находится жулики, воры и аферисты. Кстати, сами взгляните на историю этого народа и посмотрите сколько раз во власть приходили люди, которые говорили очень красивые слова и придерживались якобы очень высоких идеалов, а на самом деле всё заканчивалось очень и очень плохо – как для них, так и для народа.

Но по всему видно, что сам украинский народ именно этого и хочет. Эта нация просто обязана стремиться к высоким идеалам (Стрелец). При этом у них нет объективного восприятия мира (оппозиция Меркурий - Нептун). Поэтому их легко обмануть. И вот к власти приходит очередной жулик (оппозиция Меркурий - Солнце) и завораживает людей какой-то высокопарной идеей. Не важно какой. Самое главное, чтобы она хорошо подходила менталитету Стрельца – неограниченная свобода, безнаказанность, вольность, братство, равенство, демократия и тому подобное. Тут можно задействовать импульсивность Луны в Овне и вызвать людей на оранжевые революции, митинги, майдан и так далее. После этого жулики у власти могут разграбить всё или почти всё (включая золотой запас и произведения искусства), а народу можно оставить ликовать и быть опьяненным своей собственной иллюзией свободы и собственной значимости.

Проходит некоторое время и народ начинает догадывается, что его обманули – всё-таки оппозиции Меркурий-Нептун и Солнце-Нептун разрешаются сбоку в карте через Юпитер, расположенный в 3-ем доме. На базе негативного опыта народ делает философские заключения и обобщения (секстиль Юпитер-Меркурий). После чего свергает коррумпированного лидера (оппозиция Солнце - Нептун) и начинает решать свои проблемы на майдане (Асцендент Стрелец). Со времени запорожцев, которые писали письмо султану, до наших дней мало что изменилось в психологии этого народа. Потом толпа воздвигает очередного вождя (секстиль Юпитер-Солнце). Люди завораживается новой высокопарной идеей (тригон Юпитер-Нептун), но опять всё сводится на нет из за разрушительного действия Плутона в 6-ом доме и из-за тех двух оппозиций упомянутых выше. Вследствие чего люди начинают страдать необъяснимыми подсознательными комплексами неполноценности (Уран в 12-ом доме). Но об этом ни в коем случае ни с кем не говорят, а предпочитают прятать их все дальше в глубине подсознания. А снаружи эти комплексы компенсируют чересчур завышенной национальной самооценкой, показным оптимизмом и революционным стремлением к защите своих идеалов. Вот такие дела.

Но они такие, какие они есть, и по моему опыту народ со Стрельцом на асценденте, а тем более с Луной в Овне никогда не захочет глубоко анализировать свои действия. Для них всегда кто-то и где-то будет виноват, а они всегда будут считать себя правыми. А те народы, которые в силу географических обстоятельств, вынуждены жить вокруг них (или на их территории) должны досконально ознакомится с их психологией, принимать их национальные особенности во внимание и строить свои межнациональные отношения на правильной дипломатической основе.ПРОГНОЗЫ:

А теперь, нужно сказать несколько слов насчёт того, какие на данный момент астрологические аспекты образуются в карте Украины и как, с астрологической точки зрения, будет развиваться обстановка в этой стране. Людям на протяжении многих лет умышлено внушается неправильное убеждение, что предназначение астрологии заключается единственно только в ошеломляющих предсказаниях на будущее. На самом деле сила этой древней науки состоит прежде всего в том, что она даёт людям знание, благодаря чему они могут постигнуть объективное восприятие мира, познать себя, государство в котором они проживают, нацию (этнос) к которой они принадлежат, и даже узнать их Космическое предназначение.

Но конечно астрология математическая наука. Она исследует циклы движения планет и сопоставляет их нахождение в какой-то исторический момент с событиями, которые в то время происходили. Потом, основываясь на построенной базе данных, можно строить научно обоснованные предположения как будут развивается дела в будущем, когда планеты будут занимать аналогичные позиции. При грамотном анализе можно достигнуть замечательных результатов, что в глазах непрофессионалов толкуется как «дар предвидения будущего». Однако, специалисты знают, что точно таким образом учёный может предвидеть траектории движения ракеты, если ему предварительно известны некоторые параметры. Ничего сверхъестественного в этом нет. Есть просто люди, которые хотят изучать астрологию и другие, предпочитающие оставаться в неведении.

Итак, для цели прогноза обратимся к методу секундарных прогрессий. С его помощью можно определить, как планеты в натальной карте Украины переместились (прогрессировали) в течении долгих лет и где они находятся сейчас. Потом смотрим на то, какие астрологические аспекты они образуют между собой, какой период времени это будет длится и делаем выводы. Итак, в астрологической карте Украины на данный момент образуются следующие астрологические аспекты:


Прогрессное МС квадратура натальное Солнце (отрицательный аспект). Начало 20.11.2012. Пик 25.11.2013. Конец 30.12.2014 г.
Видно, что этот аспект длится почти два года. Все события вокруг неудачных попыток попасть в ЕС, та «революция», которая последовала на майдане и теперешняя бойня в восточных регионах страны отлично вписываются в указанной период. МС – эта та точка в гороскопе, которая определяет национальный престиж, как нация выглядит в глазах соседей, какая её руководящая роль на международном уровне, а также все максимальные конкретные достижения, которые люди могут достичь их собственными усилиями. Эта точка в указанный период находится в отрицательном аспекте к Солнцу, что олицетворят верховную власть народа, президента, премьер-министра, правительство, парламент (в данном случае Раду), правящую элиту и исполнительную власть.

Понятно, что во время отрицательного астрологического аспекта между этими точками, несмотря на силовые методы, власть ничего хорошего от народа добиться не сможет. В то же самое время народ тоже ничего толкового от власти добиться не сможет. Эти две точки находятся в квадратуре, а это слишком неблагоприятный аспект чтобы любая сторона добилась какого-либо успеха. Проводить президентские выборы в таких условиях – это дорогостоящая авантюра, которая не приведёт к стабильности. В то же самое время референдумы в восточных регионах тоже не будут успешными, так как они будут подавлены официальной властью. Это положение не изменится до конца этого года. Лучшая тактика - пока не входить в открытый конфликт с Киевской властью, чтобы избежать ненужные человеческие потери.


Прогрессное Солнце секстиль прогрессный Уран (положительный аспект). Начало 26.10.2012. Пик 31.10.2013. Конец 05.11.2014 г. Уран – планета революционер, которая связывается с неожиданностью, шоком и внезапным переворотом. А Солнце, как было отмечено, имеет прямое отношение к главе государства. Этот аспект в прямом смысле указывает на неожиданное свержение главы государства, как собственно и произошло. Но аспект этот положительный и поэтому все произошло без проливания крови президента. Он просто убежал из страны. Те попытки, которые были сделаны его убрать физически связаны не с этим, а с другими аспектами. В частности, они связаны с аспектом квинконс Солнце - Марс (период действия начало-пик-конец 14.12.2013 – 19.12.2014 – 23.12.2015) и особенно с квадратуры Марс – Солнце (27.03.2011 – 11.11.2012 – 30.06.2014). Все это говорит о том, что попытки убить Януковича останутся неуспешными. Второй аспект почти завершился, а первый слишком слабый. Очень часто под воздействием Солнца и Урана меняется организация государственной власти. Например, когда 16 июля 1990 Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, в силе была квадратура прогрессного Солнца с прогрессным Ураном, (который, между прочим, в то время находился как раз на Асценденте). Что-то подобное произошло и в этот раз – под воздействием аспекта Солнце тригон Уран поменялась власть в стране.Прогресный МС секстиль натальный Сатурн (положительный аспект). Начало 18.08.2014. Пик 23.08.2015. Конец 26.08.2016 г. Что управляет МС мы уже описали. А вот Сатурн - планета очень серьёзная. Она всегда вводит ограничения, задержки, вносит стабильность и ответственность. В данном случае это очень хороший аспект, так как эти качества в «карте рождения» отсутствуют. В данном случае появление этого прогрессного аспекта указывает на то, что с середины августа 2014 года на протяжении следующих двух лет украинский народ резко изменит свое отношение к происходящему и в какой то степени «отрезвеет». Эйфория майдана заменится осознанием факта, что на Украине проживают далеко не только украинцы и что последствия действий майдановцев трагически связываются с судьбой невинных людей других национальностей (главным образом русских). Сатурн является планетой – управителем кармы. Поэтому в указанный период виновных будут судить и многие из них окажутся в тюрьме. Не исключено, что некоторые из них будут физически ликвидированы. У украинцев странное понимание справедливости, которое может переходить в одну или другую крайность. Особенно тяжело достанется тем, кто убивал. Они тоже могут оказаться убитыми. «Счастливчики» окажутся в тюрьме. На данном этапе все выглядит так, как будто бы ситуация безнадёжная, но на самом деле точно произойдёт отрезвление и справедливость восторжествует. Сатурн также означает новую ответственную власть. Закончится период полной безнаказанности и в стране введётся элементарный порядок. Кстати, как было упомянуто выше, в карте Украины Венера находится в 5-ом доме. Это означает, что сами украинцы долго не смогут смотреть равнодушно на свой майдан, который на данный момент похож на свалку. Они опять захотят сделать его чистым, красивым и благоустроенным, каким он был прежде. И это будет.Зона статичности прогрессного Меркурия. Начало 06.06.2012. Пик 08.05.2013. Конец 05.04.2014. Этот аспект уже закончился, но я специально обращаю на него внимание, так как любой украинец может посмотреть на обозначенный период и сказать сам про себя, как он на нем отразился. Общее толкование таково, что пока Меркурий не движется, человек не знает кому верить, где правда и где ложь. Ему говорят одно и это вроде правда, а потом кто-то другой ему говорит совершенно противоположное и эти утверждения тоже выглядят правдоподобными. В натальной карте Украины не обозначена очень сильная интуиция. Поэтому не всегда принимаются правильные решения. Там Меркурий находится в Тельце, что и есть земной практический знак. Ему нужно время, чтобы правильно осмыслить и осознать происходящее. Но события меняются чересчур быстро и времени на обдумывание совсем не остаётся. Меркурий в натале ещё находится в соединении с Венерой и Марсом. Это говорит, что эти люди легко доверяют красивым сказкам и иногда чересчур спешат делать выводы. В период статичности Меркурия любое освоение новой информации весьма затруднительно и всё кажется очень, очень запутанным.Прогрессный Меркурий тригон к прогрессному Асценденту (положительный аспект). Начало 21.12.2013. Пик 10.09.2014. Конец 05.09.2015 г. Период благоприятен для образования новых торговых связей, подписания новых коммерческих договоров, получения новых инвестиций. Во время таких положительных аспектов у народа возникают какие-то новые идеи, новые идеологические течения и новые мировоззренческие направления. Возникают также новые СМИ, журналы и газеты, которые начинают пропагандировать новые взгляды на жизнь. В наши дни всё это может возникать достаточно быстро, особенно в онлайн пространстве. Сейчас самое время чтобы жители восточных регионов представили свою точку зрения и распространили её как можно дальше на запад страны. Они постоянно жаловались на то что Киев их не слышит. Это было так, поскольку только в апреле 2014 закончился период статичности прогрессного Меркурия. С тех пор он стал двигаться назад в Весах и сейчас образует положительный аспект к Асценденту. Теперь, особенно после трагических событий в Одессе страна хочет их услышать. Нужно действовать в этом направлении.Прогрессная Венера в соединении с натальным МС (положительный аспект). Начало 13.03.2013. Пик 30.12.2013. Конец 18.10.2014. Этот аспект указывает на большую популярность. Вершину карты пересекает красавица Венера. Как это связать с трагическими событиями, которые в то время произошли и продолжают происходит на Украине? Дело в том, что Венера действительно вызывает любовь и сочувствие соседних стран, но нигде не указано каким способом. И действительно, до начало этого аспекта мало кто на западе знал где именно находится Украина на карте мира. Теперь все знают (или думают, что знают). Трагические события в восточных регионах, люди расстрелянные на майдане, убийства в здании профсоюзов в Одессе и т.д. – все это вызвало мощную интернациональную волну сочувствия и любви к украинскому народу. Именно в этот период астрологи сделали огромной подарок этой стране – подарили ей её собственную карту рождения, чтобы они могли изучать себя и знали своё будущее. На сцене опять появилась Тимошенко (Венера управляет женщинами) и теперь она борется за президентское кресло. Однако этот аспект отшумит к середине октября 2014 и вся эта популярность окажется временной.Прогрессная Венера в полуквадратуре к прогрессному Марсу (отрицательный аспект). Начало 09.09.2011. Пик 05.04.2013. Конец 29.10.2014. Под управлением Венеры находятся все мирные договоры и все двусторонние соглашения, а Марс как известно планета довольно-таки агрессивная и воинственная. Аспект – отрицательный. Это указывает, что в этот период никакие подписанные соглашения эффективными не будут. В том числе не будет исполнятся Женевское соглашение. Между прочим это уже очевидно. Под этим аспектом идут бурные переговоры, но успеха добиться нельзя, так как Марс слишком агрессивен. После конца октября 2014 переговоры уже не будут на повестке дня.Прогрессный Марс в квадратуре с натальном Солнцем (отрицательный аспект). Начало 27.03.2011. Пик 11.11.2012. Конец 30.06.2014. Этот аспект указывает на разгул преступности, причём исходящий из высоких эшелонов власти. Мы теперь сосредотачиваемся только на происходящем сегодня, однако аспект показывает, что этот кутёж начался ещё в 2011 г. Именно тогда вспыхнуло шумное дело банды Дикаева и дальнейший штурм гостиницы в Одессе со стрельбой и бронетехникой. Этот планетарный аспект чётко показывает, что то, что творилось на Украине на протяжении последних трех лет является вершина беспредела. Ежедневные вооружённые нападения на АЗС и банковские отделения, десятки тысяч преступников гуляют по улицам с оружием в руках, местное невооружённое население подвергается избиениям, ограблениям, убийствам и изнасилованиям. Каждый день совершаются безнаказанные, жестокие преступления, причём эта тема закрыта как для украинских СМИ, так и для частных разговоров, потому что говорить об этом на Украине опасно для жизни. Владельцы ювелирных магазинов вообще превращаются в камикадзе. Вероятно одна из причин почему люди вышли на майдан состоит именно в том, что в последние три года этот беспредел надоел абсолютно всем. Но на данный момент он ещё хуже, чем был до майданной «революции». Несмотря на то, что на данный момент это кажется невероятным, астрологическая карта Украины показывает, что после конца июня 2014 года положение улучшится, так как этот аспект не будет больше в силе. Кстати, это утверждение подтверждается и прогрессиями остальных планет.Прогрессный Марс в оппозиции с прогрессным МС (отрицательный аспект). Начало 06.12.2012. Пик 05.08.2015. Конец 26.03.2018. Вооружённый криминальный контингент, которой сейчас гуляет безнаказанно по стране не исчезнет в одно мгновение. Предыдущий аспект показал, что после конца июля 2014 какой-то порядок будет наведён на вершинах власти, но вооружённые банды не будут спешит сдавать оружие ещё не менее трёх лет. Я толкую этот аспект так, что после прихода в стране сильной власти в 2015 г. последуют три года, в течение которых будет продолжатся война между международной общественностью (МС) и вооружёнными бандами (Марс). Народ Украины в эти годы будет усиленно бороться, чтобы завоевать международное признание, но это ему не будет удаваться. И вообще, слишком многое произошло, чего нельзя было допускать. Украина допустила некоторые серьёзные ошибки, чем навязала на себя определённую негативную карму и теперь это придётся долго расхлёбывать.Прогрессный Марс в тригоне с натальным Сатурном (положительный аспект). Начало 14.01.2014. Пик 03.09.2015. Конец 24.04.2017. Параллельно с этим будет идти процесс упорядочивания и более жёсткой организации существующих вооружённых образований. Многие из них возникли в начале 2014 г. когда начался этот аспект. С одной стороны поддержку получат правоохранительные органы (милиция, спецназ), а с другой стороны формирования, которые до недавнего времени считались бандитскими, будут легализовать. Как ни странно, те бандформирования, которые образовались в Киеве войдут в состав государственных силовых структур. Формирование Национальной гвардии и тому подобное - только первые шаги в этом направлении. Крайняя цель этого – сделать из националистов легальные, боеспособные, боевые, карательные отряды. Однако, то же самое может происходит и в восточных регионах, поскольку они тоже на данный момент находятся под управлением той же самой астрологической карты. Поэтому на востоке организуются референдумы. Там тоже будет происходит легализация вооружённых структур.


Прогрессное Солнце полуквадратура прогрессный Нептун (отрицательней аспект). Начало 20.07.2013. Пик 05.08.2014. Конец 21.08.2015 г. Пока идёт этот астрологический аспект официальная власть в Киеве (Солнце) будет обманывать народ (да и своих зарубежных партнёров) по полной программе. Ожидать от них откровенного диалога бесполезно. Единственное что можно сделать – это следить внимательно за всевозможными СМИ (не только Киевскими, и русскими, но и всеми остальными) и интерполировать полученную информацию. Конечно, в таком привилегированном положении могут оказаться только разноязычные люди, и то только те, кто имеет доступ к информации. Проблема усугубляется тем, что сами власти себя обманывают и сами себе верят. Таким образом, в качестве руководителей страны могут выстраивается люди, у которых сильно искажено представление об истинном положении вещей. К этому прибавим, что подобный аспект налицо в «карте рождения» Украины, следовательно, таким образом, он еще более усиливается. Многие астрологи утверждают, что полуквадратура это не очень сильный аспект и не следует его сильно бояться, но на основании карт этносов я такими впечатлениями поделится не могу. По моему, в этом плане положение вещей будет очень серьёзное.


Прогрессное Солнце в соединении с натального МС. Начало 01.04.2015. Пик 05.04.2016. Конец 09.04.2017. Откровенно говоря, я взялся писать эту статью только из за того, что я увидел, что в карте Украины очень скоро образуется именно этот аспект. Он даёт нам надежду, что после множества совершённых преступлений и безответственного управления в стране в конце концов в упомянутый период к власти придёт стабильное правительство. Во главе страны станет сильный президент, которой наведёт в стране порядок. По всему видно, что это вовсе не будет тот человек, которого выберут в мае 2014 г. Это событие произойдёт либо во второй половине 2015 года либо в первой половине 2016 г. Я заметил, что на карте Украины во многих случаях события не «спешат» реализоваться и «ждут» хотя бы наступления пиковой точки. Если кто-то и планировал «внедрить» в этой стране «своего» президента, то нет более подходящего периода чтобы этого сделать, чем этот. Идеология, которой этот человек будет придерживаться (хотя бы на словах) очень важна. Она должна очень хорошо вписаться в понимание Украинского этноса справедливости, свободы, равенства, их собственного величия и т.д.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Победу за власть на Украине одержит не тот, у кого больше оружия, а тот кто эффективнее ведёт информационную войну. Поэтому, лучший способ поддержать русскоязычное население в восточных регионах – это иметь своих людей в Киевских СМИ. Конечно, борьбу за приобщение журналистов нужно вести очень осторожно. Нужно добиваться от Киевских властей и от международной общественности права на вещание русских средств массовой информации, что является неотъемлемым атрибутом современной демократии.

Ошибка России заключается в том, что на протяжении 25 лет она допускала, чтобы целое поколение выросло и воспиталось в духе национализма. Сегодня именно эти молодые люди записываются в состав «Национальной гвардии» и участвуют в карательных операциях против русскоязычного населения. Теперь с этим придётся очень тяжело и долго бороться. По словам Адольфа Гитлера: «Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские».

Значит упор надо делать на идеологическую борьбу. Как мы видели, астрологическая карта Украины говорит нам, что этот народ очень легко поддаётся идеологическому внушению. Когда украинцы поверят в правильность объединения славянских народов, тогда они сами захотят сотрудничать с русскими. А если допустить, чтобы их детям с самого раннего возраста промывают мозги опасными националистическими идеями, то логично, что из них вырастают опасные для мирового общества бунтари. Это особенно сильно заметно в тех странах, где свободолюбие и чувство безнаказанности заложено в крови.

Другое направление, по которому можно идти – это идеологическое образование народа в экономическом секторе. В карте Украины пять планет из десяти находятся в знаке Тельца. Этот знак любит деньги, комфорт, хорошую пищу и достаток. Исторический анализ показывает, что украинский народ пресмыкался перед теми соседям, которые предлагали лучшие условия зажиточной жизни. Они без особых угрызений совести подписывали соглашения и с поляками, и с крымскими татарами, и с турецким султаном и с русским царём. Понятно, что религиозные соображения они не ставили на первое место. Складывается убеждение, что для них самое главное было и остаётся в любых обстоятельствах сохранить в максимальной степени свою свободу, удовлетворить свои честолюбивые (часто личные) амбиции и подписать самый выгодный для них торговый договор.

Для русской нации подобные утверждения могут прозвучат цинично. Но я астролог и старюсь быть максимально объективным и беспристрастным (насколько живой человек может это сделать). Поэтому надо стараться их понять. У русских своя карта, а у украинцев своя. Как два брата рождаются с разными характерами, так и два братских народа рождаются с разными характерами. Этого изменить нельзя. Или скажем так: характер народа, точно так же как и характер человека можно воспитывать, но на это уходит очень много времени. А между тем, нужно думать, как разрешить сегодняшние противоречия конструктивным и прагматичным путём. И вот конкретный план действий.

Если удастся убедить украинский народ, что для них экономическая выгода взаимного партнёрства со странами Евразийского союза будет гораздо больше, чем при входе в Евросоюз, то тогда многие проблемы отпали бы сами собой. А если и это не поможет, тогда не стоит и минуты колебаться и использовать все возможные экономические рычаги воздействия. А их у России немало. Тут речь не идёт о том чтобы устроить какой-то повторный Голодомор с целью бороться с украинским национализмом, как это делал в своё время Сталин. Но поставлять газ бесплатно на Украину тоже нельзя. Есть очень много кооперации между Россией и Украиной которые можно развивать, а можно и не развивать.

Глядя на карту Украины вполне ясно, что экономические рычаги воздействия нужно использовать в полной мере. Если украинцы не хотят взаимовыгодного экономического сотрудничества, тогда не надо. Надо вести информационную работу и предоставить им самим принимать решения. Но вводить туда войска будет актом политического самоубийства, как с точки зрения международной общественности, так и с внутриполитической Украинской позиции. Такой акт только сплотит весь Украинский народ против России. И наоборот – если предоставить этому народу почувствовать себя свободным он сам примет для себя правильное решение. В современном мире ни одна нация не может быть «свободной» в полном смысле этого слова. Но не все на Украине пока что поняли это. Поэтому очень важно, чтобы им дали чувство свободы – порой для Стрельца этого оказывается вполне достаточно.ССЫЛКИ:

1. М.Б.Левин. «Рождение украинского народа». http://www.astro-academia.ru/HTM/ukraina_ch1.pdf
2. Любомир Червенков и др. «Дата создании Болгарии». Издательство «Пропеллер». София. 2006 г. ISBN 978-954-392-025-9
3. Любомир Червенков. «Болгария: прогноз на 21 век». Издательство «Кибеа». София. 2014 г. ISBN 978-954-474-639-1
4. Newsland. «Названа самая бедная страна ЕС» http://newsland.com/news/detail/id/980817/
5. Lubomir Tchervenkov. “The Astrology Chart of Lithuania”. 6. http://lubomir.name/html/the_astrology_chart_of_lithuan.html
6. Finforum. «Высшее образование на Украине: количество или качество?» http://finforum.org/page/index.html/_/life/vysshee-obrazovanie-v-ukraine-kolichestvo-ili-ka-r47122
7. Любомир Червенков. «Введение в западной астрологии». Издательство «Кибеа». София. 2010 г. ISBN 954474540-8
12 мая 2014 г.

г. Перт, Австралия


Больше можете прочитать на моём сайте http://lubomir.name/bg/html/anodieiaexaneass_eadoa_oedaeiu.html

сряда, 20 юли 2011 г.

Определяне вероятността за зачатие според астрологията

Глава I: Въведение
Астрологията е наука, която ако бъде използвана правилно, може да намери практическо приложение във абсолютно всички сфери на човешкия живот. Най-използваната астрологическа услуга е рождената карта. Тя очертава крайъгълните камъни и най-важните пътеводни знаци в живота на човека. Разлиствайки една добре написана рождена карта ние все едно разглеждаме чертежите на най-главния архитект, който първоначално е замислил, а след това е създал въпросния човек. Ако знаем точно къде да гледаме и как да обясним правилно нещата, ние се докосваме до най-важното – какъв е смисълът на неговия живот, какво е призван да извърши той и кои са житейските уроци, които има да научи.

На второ място по популярност в астрологията се нареждат така наречените „предсказания“. Всъщност изобщо не става въпрос за предсказания, а за това, че на базата на астрологията съвсем научно може да се изчислят периодите в човешкия живот, когато е най-вероятно да се случат определен тип събития. Когато изчисленията са направени прецизно и интерпретациите са дадени професионално, тенденциите могат да окажат неоценима помощ в планирането на важните периоди в живота на човека – кога е най-подходящото време да смени работата си, кога да се задоми, кога да пътува, кога да учи и т.н. Освен тези раздели има и много други, като например кармична астрология, медицинска астрология, сравняване на два хороскопа за съвместимост и т.н.

В тази връзка възниква въпросът възможно ли е тогава астрологията да бъде използвана и за определянето на най-подходящите периоди за зачеване? Този въпрос често бива задаван на астролозите особено от двойки, които дълго време са се опитвали да се сдобият с дете, но опитите им са били все неуспешни. За щастие, астрологията и тук ни се притичва на помощ и съвсем научно може да ни отговори и на тези въпроси. Още Аристотел на времето е писал на тази тема. Впоследствие тя е била разгледана от астрологична гледна точка от такива видни автори, като Клавдий Птоломей, Уилиам Лили, Рафаел, Алън Лео, Джордж Луелин и много други.

Разбира се всички тези изследвания отиват на едно ниво по-горе от чисто физическата способност за оплождане, забременяване и износване на плода. В наши дни има достатъчно лекарски изследвания относно това как може да се диагностицира и евентуално да се лекува понижената способност за забременяване. Лекарските тестове в наши дни са много ефективни и могат да дадат съвсем научен отговор дали има някаква физическа нередност в единия или в двамата партньори, която им пречи да имат деца.
Но понякога официалната медицина не може да намери никакви обективни причини, поради които дадена двойка не може да се сдобие с деца, но въпреки всичко деца не се появяват. Това е така, понеже лекарите се съсредоточават изключително само върху физиологията на зачатието и напълно игнорират духовната страна на въпроса. Понякога на определена двойка не им е дадено да имат деца в определени продължителни периоди от време или в най-тежките случаи на тях кармично не им е предопределено да се сдобият със собствени деца. В такива случаи лекарите се оказват напълно безсилни, независимо какво хормонално лечение предписват и какви усилени опити правят за оплождане инвитро.

Затова в такива случаи се налага да се обърнем към главния архитект на видимия материален свят, а чертежите му могат да бъдат разчетени само с помощта на астрологията. Ако с нейната помощ определим, че по принцип е възможно зачатие за дадената двойка, макар и в някакви много кратки периоди от време, то тогава положените усилия в тези периоди ще се възнаградят многократно.

Глава II: Астрологични причини за бездетието
Преди обаче да започнем изчислението на подходящите за зачатие периоди е редно да си зададем въпроса защо в наши дни бездетието е толкова широко разпространено? При това като че ли проблемът е особено актуален само в така наречените „напреднали“ страни и то най-вече всред по-образованите и интелигентни граждани. Проблемът с раждаемостта като че ли не стои в страните от третия свят, нито пък е налице всред малцинствата в развитите страни, които водят съвсем прост начин на живот.

Например аборигените в Австралия или ромското население в България не могат да се оплачат от ниска раждаемост. В същото време кабинетите за изкуствено оплождане са пълни с интелигентни двойки със завършено средно или висше образование, които са прехвърлили 30-35 годишна възраст. Но дали става въпрос за генетична предразположеност или корените на това явление трябва да се търсят другаде? Например, четейки историята на България от изминалите векове никъде не можем да окрием и следа от това, че българките масово са страдали от бездетност. Докато в наши дни естественият прираст на населението отдавна вече е отрицателен и тази тенденция постоянно се влошава. При това съвсем не става въпрос само за планирана бездетност.

Младите хора днес изчакват доста години за да могат първо да се образоват, после да си намерят работа, после да си намерят подходящ партньор, после да си купят жилище и чак след това в един момент (обикновено след като вече са преминали 30 - 35 годишна възраст) решават да се сдобият с дете. По някаква ирония на съдбата обаче се оказва, че именно тогава, когато те вече се чувстват най-готови да станат родители, процесът по забременяването и износването на плода изключително се усложнява. Като че ли се намесва някаква висша сила, която им пречи да станат родители. Тогава те се обръщат към съвременните инвитро технологии, които обаче в доста случаи са също неуспешни. И най-накрая, когато вече са изчерпали всички останали възможности, двойката се обръща към астролог. Този феномен е присъщ не само за България, а е доста типичен за почти всички страни в Европа, САЩ и Австралия.

а.) Статична и динамична карма на зачатието
За да можем правилно да си обясним защо се получава така, трябва да се върнем назад във времето и да видим как обикновенно се стига до подобна ситуация. Раждането на дете е изключително кармичен по своята същност процес и за да можем да обясним правилно защо едно дете се появява (или обратното – защо не се появява) на бял свят, трябва съвсем старателно да проследим кармата на потенциалните му родители.
Кармата на човека се състои от два компонента – статичен и динамичен. Статичната карма включва всичко това, с което човекът се ражда. В повечето случаи тя е преимуществено или положителна или отрицателна. В някои случаи може да бъде неутрална. Тя е изцяло предопределена от действията на човека в минали превъплащения и отразява уроците, които той все още има да научи. От друга страна, динамичната му карма се създава в настоящия му живот, в следствие на сегашните му постъпки и действия. Тя също се натрупва с течение на времето.

Фактически, за да определим каква е вероятността един човек да стане родител ние трябва да знаем сумарното състояние на неговата карма по отношение на вероятността на зачатие, която включва както статичния, така и динамичния компонент. Статичната карма се определя лесно, тъй като тя е изцяло записана в рождената карта на човека. Това твърдение обаче е вярно само за тези, които знаят къде да гледат, разбира се. Има цял раздел, наречен кармична астрология, който изучава картата именно в тази светлина. Понеже статичната карма на човека е тясно свързана с рождената му карта, затова и рождената карта е статична, т.е. тя за разлика от прогресиите и транзитите не се променя с времето.

За да определим динамичната карма ние трябва подробно да проследим живота на дадения човек от раждането до момента, в който той за първи път се е почувствал готов да стане родител и е предприел практически стъпки в тази насока. Динамичната карта се определя до голяма степен от прогресиите и транзитите, но също така зависи и от свободната воля на човека.

В съдбата на човека основно влияние оказва статичната карма. Тя предопределя около 60% от събитията, които има да му се случват. Следователно, по рождената карта може да се определят около 60% от бъдещите събития. Не всички хора се раждат с една и съща потенциална възможност да станат родители. На някои това се отдава съвсем лесно, докато за други същият този процес се превръща в доста трудна задача. Тоест, различните хора се раждат с различен потенциал за създаване на потомство. Това явление може да се обясни задоволително само като се отчете факта, че още с раждането си човек носи със себе си определена карма от минали превъплащения и че всички те сумарно предопределят неговата статична карма.

Тези, които отричат прераждането и кармата никога няма да бъдат в състояние да разберат защо едни хора се раждат под „щастлива звезда“, докато други са поставени при съвсем различни и често значително по-трудни обстоятелства. Натрупаната в предишни животи карма на човека неминуемо го поставя в определени жизнени условия, които съответстват на постъпките му от миналото, докато неговата бъдеща карма се обуславя от сумарния продукт на постъпките му в настоящето.

Отношението на някои хора към децата им в миналите им прераждания е било изключително негативно. Може би поради факта че са имали много деца те са живели в крайна бедност, или децата са им попречили по някакъв начин да разгърнат собствения им талант и способности, или пък децата са се оказали крайно неблагодарни. Така или иначе, поради една или друга причина тези хора са развили силно негативно отношение към своите деца. В настоящия си живот те се раждат с комбинация от неплодородни планети в неплодородни знаци и/или в негативни аспекти с критични точки в хороскопа. По този начин те по рождение до голяма степен са възпрепятствувани да станат биологически родители. Целта е да изпитат на собствения си гръб какво означава обратната ситуация – тоест да нямаш деца.

Обратното, при някои други хора забременяването и износването протича съвсем гладко и безпроблемно. В техните карти пък откриваме множество благоприятни за зачатие фактори. Сериозните кармични случаи на пълна стерилност са сравнително малобройни. Обаче въпреки всичко, практиката показва, че след като човек е изчаквал доста продължително време да има деца, забременяването и износването след това не винаги се отдават лесно. Защо се получава така?

б.) Как се натрупва отрицателна динамична карма?
Да приемем, че даден човек се ражда със средни възможности за създаване на потомство. В наши дни от момента на раждането до момента, в който той се почувства готов да стане родител изминават доста години. В миналото момичетата са били женени непосредствено след като тяхното физическо узряване е било факт, т.е. още някъде на около 13-14 годишна възраст. За този кратък период от време те не са били в състояние да натрупат някаква съществена отрицателна динамична карма. В онези времена основният показател за плодовидост или безплодност се е определял почти изцяло само от статичната карма, тоест това, което е записано в рождената карта. Затова забременяването и износването е протичало сравнително лесно, тъй като пълна неплодовитост в рождената карта е сравнително рядко явление. Това между впрочем е и една от причините, поради която раждаемостта на населението в развиващите се страни и в малцинствата в развитите страни е толкова висока. Това е така, понеже тя и до днес се определя предимно само от статичната карма.

Докато при по-интелигентните представители на развитите страни в никакъв случай не може да се пренебрегне и динамичната карма, тоест това което човекът натрупва като карма в следствие на своите собствени постъпки, докато най-накрая след доста години се почувства сравнително готов да стане родител. Една жена например може да е родена със нормални възможности за зачатие (статична карма), но всеки път когато тя например гълта противозачатъчно хапче, тя малко по малко си навлича негативна карма по отношение на своите бъдещи възможности за зачатие (динамична карма). Същото се отнася и за мъжете, всеки път когато те използват презерватив или прибягват до пркъснат коитус. Ние много малко се замисляме днес по тези въпроси и считаме подобно поведение за напълно естествено и нормално, но истината е съвсем друга.
Причината се корени в това, че всеки път, когато използваме противозачатъчни средства, ние реално изменяме естествения ход на събитията. Фактически ние налагаме нашата човешка воля над естествения космически план за нашето развитие. Със всяко едно такова действие все едно заявяваме на Космоса: „Аз не желая да имам деца“. После продължаваме да повтаряме това заявление чрез нашето поведение в продължение на десетки години. Така ние натрупваме значителна негативна динамична карма, в която с едри букви е записано, че не желаем да имаме деца. В един момент изведнъж виждаме, че вече значително прехвърляме нормалната за забременяване възраст не ни е останало много време да станем родители. Тогава се сепваме и решаваме да спрем контрацептивите. Обаче точно тогава с изумление забелязваме че нашата карма е вече пре-програмирана. Изпращаното в Космоса с години наше желание да нямаме деца съвсем успешно се осъществява на практика.

Същото се отнася и за абортите, които са още по-тежка форма на натрупана негативна динамична карма. Би било абсурдно да е твърди, че една и съща жена има еднакви шансове за зачатие на 14 годишна връзраст или да речем на 30, след като вече е направила три аборта. И тук между впрочем не става въпрос за физическите последствия, които изчегъртването на матката може да доведе при аборта. Тук изключително важни се оказват кармичните последствия, които една жена (пък и един мъж) натрупват, когато използват свободната си воля, за да вземат решение за аборт. От духовна гледна точка те извършват едно престъпление, тъй като пресичат в зародиш потенциалната възможност да създадат децата си в подходящото от астрологична (а следователно и от духовна) гледна точка време.

в.) Относно абортите
Една яйцеклетка никога не бива оплождана в произволен момент. Точният момент на зачатието е точно толкова важен (ако не и повече) от точният момент на раждането. Той обозначава планетарните разположения именно в този миг, когато за първи път се е появил устрема на духа да се въплати във физическо тяло. В древността са били правени основно хороскопи на зачатието, докато хороскопите основани на момента на раждането са се считали за второстепенни и доста по-маловажни. Затова да се твърди, че забременяването е станало „случайно“ е просто един абсурд. Само напълно незапознатите с истинското положение на нещата хора могат да твърдят подобно нещо.
Така че интервенцията по насилственото прекъсване на бременността в първите месеци след зачатието, особено ако то се е извършило по естествен път, води след себе си сериозни кармични последици. Самият факт, че се е извършило зачатие показва, че от духовният свят е била дадена зелена светлина за тези партньори да станат родители. Тоест, била им е спусната възможността да продължат генетичните си заложби по-нататък чрез следващото поколение. Не на всеки се гарантира тази възможност. Ние рядко се замисляме колко много условия трябва да бъдат изпълнени, за да се стигне дотук. При това моментът на зачатието, особено когато се е извършил по естествен път, указва на правилно развитие на семейната карма. Но когато бременността бива насилствено прекъсната, тогава тази възможност умира, а заедно с нея и надеждата за едно правилно разгръщане на космическата им карма.

Може би ако двойката има късмет, след време ще се отдаде друга подобна възможност, но тя никога няма да бъде същата. Планетите никога не повтарят разположенията си по абсолютно същия начин. Дори след време да се отдаде някаква друга възможност за ново зачатие, нововъзникналото човешко същество никога няма да е същото като онова, което е вече било абортирано. В практиката си на астролог съм забелязал, че след като веднъж е бил извършен умишлен аборт, партньорите обикновено се разделят завинаги. Като че ли отгоре се спуска нареждане, че след като тези двамата не желаят да имат деца, няма смисъл да те продължават да бъдат заедно.

г.) Влиянието на цигарите, алкохола и опиатите върху динамичната карма
Динамичната карма на човека може да бъде допълнително усложнена и от други фактори, например употребата на цигари, алкохол и опиати. Ние всички сме чели по вестниците и списанията и сме гледали по телевизията за плачевните последици, които тютюнопушенето и алкохола нанасят на бъдещите деца. Но когато се изнасят подобни факти, докторите обикновено се концентрират изключително само върху физическите последици, до които води едно такова поведение. При това изобщо не се споменават кармичните последици, а те се оказват неимоверно по-важни!

Всяка една изпушена цигара или изпита чаша алкохол по време на бремеността, независимо дали е от майката или от бащата вреди на детето кармично. От духовна гледна точка това поведение заявява, че родителят нехае както за своето собствено здраве, така и за това на своето бъдещо поколение. По този начин той записва с едри букви в динамичната си карма, че е негоден да стане биологически баща. Всъщност неговата незаинтересованост да продължи рода си в здравословно поколение бива усещана духовно и от зародиша, ако такъв междувременно се е появил. Това поведение веднага започва да оказва своето отрицателно влияние върху бъдещото дете. Също така всякакъв стрес, скандали и пререкания между бъдещите родители по време на бремеността пряко се отразяват негативно на развиващия се плод. На тази тема има изписани множество книги.

Употребата на тютюн, алкохол и наркотици винаги силно намалява шансовете за едно бъдещо зачеване. Това е така не само защото това поведение оказва силно негативно влияние върху физическото тяло на човека, но и защото то демонстрира незаинтересованост и безотговорност от духовна гледна точка по отношение на бъдещото поколение. Едно дете трябва да бъде желано и обичано още преди да бъде заченато. Ние можем непрекъснато да говорим колко много желаем да имаме деца, но ако с поведението си създаваме отрицателни условия за създаването и развитието им, то ние реално си навличаме една сериозна негативна карма. И колкото по-продължително се употребяват подобни субстанции, толкова по-голяма е натрупваната по този начин негативна динамична карма. Така в най-добрия случай просто се намаляват шансовете за зачатие, а в най-лошия се увеличават шансовете за зачатие на деца със сериозни увреждания.

д.) Влиянието на безразборния полов живот върху динамичната карма
Следващия най-сериозен фактор, който допринася за бездетност е безразборният полов живот. Това е така, защото не се отчитат механизмите на сексуалното поведение на хората и тяхното отражение върху способността им за бъдещо зачатие. В миналото единствената разрешена форма на сексуално общуване е била тази, която е съществувала между двама законни съпрузи. При това предназначението на това съжителство е било съобразено изключително само с продължаването на рода. В наши дни обаче правенето на секс е продиктувано в болшинството случаи само от желанието за получаване на удоволствие. Поради тази причина в нашето съвремие сексуалното общуване и продължението на рода нямат почти нищо общо. От духовна гледна точка, обаче те продължават да са тясно взаимосвързани. И именно това поражда проблема.
Когато сексуалното желание бива силно насочено към един определен партньор, шансовете за зачатие са значително увеличени. От духовна гледна точка тогава се създава една концентрация и обединение на духовни сили, които пораждат желанието за зачеване на нов живот. Целта е продължаването на рода и на предаването на специфичните генетични способности на двамата индивиди по-нататък през поколенията. Когато сексуалната енергия обаче се разпилява във всички възможни посоки е вярно точно обратното. Ако в продължение на дълги години човекът встъпва в редица безразборни полови контакти, това създава за него отрицателна динамична карма и по-късно, когато той най-сетне се почувства готов да стане родител се оказва, че неговите шансове за достигането на тази цел са доста занижени.

Това се получава така, понеже той в продължение на години е разпилявал своята сексуална енергия във всички възможни посоки. От духовна гледна точка той все едно е подавал сигнал на Космоса, че все още е в процес на избиране и още не се е спрял на някакъв конкретен, определен партньор, с който е взел решение да продължи своята генетична линия. Това поведение има отрицателни последици за динамичната карма както при жените, така и при мъжете. В практиката си обаче съм забелязал, че жените обикновено изпитват на гърба си резултатите от подобно поведение с много по-голяма сериозност, отколкото мъжете. Това вероятно е свързано с обстоятелството, че изначално от жената се е изисквала доста по-голяма вярност, целомъдреност и посветеност, отколкото от мъжа. Това е така, тъй като именно тя в продължение на хилядолетия е изпълнявала ролята на пазителка на семейния очаг.

Дотук отчетливо виждаме, че когато зачеването на първо дете съзнателно се забави в продължение на много години, шансовете за забременяване в последствие започват прогресивно да намаляват. Това е така, защото в първите години на сексуална зрялост влияние оказва предимно само статичната карма (тоест това, което е описано в рождената карта на индивида), но с течение на годините той или тя все повече и повече започва да акумулира динамична карма, а тя за съжаление в наши дни е доста отрицателна.

е.) Относно семейната карма
Освен всичко друго съвсем не е маловажно как се е развил живота на човека през формиращите му години и какъв отпечатък са наложили жизнените обстоятелства върху изграждането на неговия характер, светоглед, морални норми и светоусещане. Например, моделът на семейството в което човекът израства оказва огромно значение. Ако следваме методиките, завещани ни от бащата на психоанализата Фройд и неговите ученици, можем подробно да проследим последиците за психиката на подрастващото дете, когато то се ражда в дисбалансирано семейство. Най-разпространеният случай е когато единият родител е прекалено деспотичен, а другият е прекалено слабохарактерен. Когато детето израства в такава среда, то неволно започва да формира по-късно своето поведение като или стриктно следва абсолютно същия модел на семейството, в което е израстнало или като рязко възстава срещу него.

Например едно момче което израства в семейство със силно доминантна майка и прекалено слабохарактерен баща обикновенно или се превръща в доста пасивен и послушен мъж (а нерядко и с хомосексуална ориентация) или обратното – желае на всяка цена да се наложи над своята партньорка за да компенсира негативните спомени от детството си. Всички зависи от това дали детето възприема ситуацията, в която е израстнало като „положителна“ или като „отрицателна“. По същия начин протичат нещата и във останалите възможни комбинации. Интересното е, че при всички тези модели откриваме съвсем пряка връзка между типа на родителите и астрологичната рождена карта на детето. Фактически налага се извода, че на детето просто му е било предопределено да израстне в една или друга семейна среда, която задължително е трябвало да остави своя отпечатък върху неговия светоглед и начин на възприятие относно това какви би трябвало да бъдат ролите на родителите в семейството. Затова формиращите ранни години могат с голяма доза увереност да се причислят към статичната карма.

Така създадената кармична ситуация предопределя не само характера на подрастващото дете, но оказва влияние за много поколения напред, тъй като самото дете по-късно се превърща в родител и създава подобна ситуация за своите деца, които пък от своя страна я предават на своите деца и т.н. При това се забелязва една интересна тенденция, че способностите и характерите се предават през поколение. Тоест обикновенно синът не наследява характера на баща си, а този на дядо си. По същия начин дъщерята наследява характеристиките на бабата. Генетичните способности обаче не изчезват. Те се запазват в латентен вид и продължават да текат в кръвта през поколение. Тоест заложбите на майката се проявяват по-късно във внучката, докато внукът изцяло прилича на дядото и т.н.

По този начин виждаме, че просто няма начин как ситуацията в едно семейство (независимо кой над кого се налага) да не продължи да се предава нататък и в бъдещите поколения. Фактически тук опираме до въпроса за кармата в семейството. Както индивидуалният човек има своя собствена карма, така и душите на хората формират групи, които имат групова карма. Душите на такива групи могат да се прераждат отново и отново в дадена фамилна линия, докато не се изкупи изцяло създадената в предишни прераждания семейна карма. Обикновено това става когато всички членове в семейството вземат съзнателното решение да престанат да се налагат един над друг, а решат да си сътрудничат съвместно. Но докато се стигне до тази повратна точка в кармичното състояние на семейството обикновено се преминава през доста перипетии и са нужни редица прераждания.

С казаното дотук искам да подчертая колко кармично преплетени и сложно устроени са нещата в едно семейство. Една група души може да се срещат отново и отново, ако имат определен кармичен възел за разплитане. При това техните роли обикновено непрекъснато се разменят – един път те могат да се срещнат като мъж и жена, после като дете и родител, после пак като съпрузи, но с разменени полове, т.е. мъжът може сега да се е преродил като жената, а жената като мъж, за да изпитат на гърба си кармичните последствия на своите предишни действия и т.н. Затова само най-невежите хора могат да си представят, че зачатието на едно дете се извършва „по случайност“ или в следствие на някакви механични или гравитационни сили, които някакси подтикват един сперматозоид в някакъв произволен момент от време да оплоди една яйцеклетка. В действителност нещата са много по-сложни и изпълнени с изключително дълбок смисъл.

ж.) Относно оптималното време за зачатие
Нещата стоят така, че едно дете трябва да бъде заченато в точно определен момент от време, за да може неговата астрологична карта да се намира в пълен синхрон не само с личната карма на детето, но и да се „впише“ най-пълноценно в кармата на това семейство. Затова опитите за изкуствено зачеване в произволни моменти, когато това е най-удобно на лекарите обикновено завършват с неуспех. Или пък когато те са „успешни“ се стига до такъв огромен дисбаланс между астрологичните карти на родителите и децата, че фактически всеки един от тях впоследствие живее свой самостоятелен живот, напълно изолиран от общата карма на семейството. В тази ситуация родителите и децата живеят цял живот като съквартиранти без самите те да знаят защо се намират под един покрив.

Ако би трябвало да следваме природния и естествен ход на нещата, в повечето случаи една жена би трябвало да забременява значително по-рано от това, което се случва в наши дни на практика. Тогава не би се прекъсвала естествената кармична връзка, която съществува в семейството и която се предава през поколение от бабите и дядовците на внуците и внучките. Планетите следват своя естествен ход и е нормално и природосъобразно следващото поколение да се появи тогава, когато жените узряват полово и са готови за зачатие.

Ако вземем например класическата творба на Шекспир ще видим, че Жулиета не е била навършила даже 14 години, когато се развива действието, докато Ромео е бил на около 16. И това е било нормалното състояние на нещата в онези времена. Ако се върнем даже още по-назад в римски времена, в древна Гърция или в древния Египет ще открием същото. В момента в който физическото тяло на жената е започвало да съзрява и е ставало способно за оплождане, тя незабавно е била омъжвана и непосредствено след това е забременявала.

В зависимост от географския район и климатичните условия тази възраст е била приблизително около 14 години. Фактически разликата във възрастта между родителите и техните първи деца е била около 15 години. В наши дни се счита за абсолютно недопустимо една жена да забременее в такава „ранна“ възраст, тъй като тя още не е навършила пълнолетие. Обаче ние трябва да разграничаваме пълнолетието, като термин свързан с психологическото развитие на един индивид и физиологическото му развитие.
Едно цвете например израства, цъфти и завързва плод следвайки природните цикли, заложени в него. То не се съобразява с нашите човешки понятия дали му е рано още да цъфне или не. То просто следва естествения ход на нещата. По същия начин е поставено положението и с животните в природата. Те не изчакват да навършат пълнолетие, преди да встъпят в сексуален контакт. Те просто следват своите инстинкти. Тези инстинкти са заложени в растенията, животните и хората не случайно. Те определят оптималното време за сношение, оплождане и износване на плода, а следователно по този начин те обезпечават оптималното продължение на рода. Друг е въпросът, че в нашето „модерно“ и „напреднало“ общество ние дотолкова сме се отдалечили от естествения ход на нещата в природата, че напълно сме забравили за това, че ние хората сме също сродни с минералите, растенията и животните и че в нашето тяло са заложени същите циклични ритми, които са присъщи и на тях.

з.) Съгласуване на астрологичните цикли с оптималното време за зачатие
Ако погледнем астрологически върху нещата, ще видим, че астрологическите цикли се съгласуват с биологическите. В продължение на хилядолетия първите деца в семейството са се раждали, когато жената е била приблизително на 15 години. За този отрязък от време Сатурн например изминава около 180° от Зодиака. Това означава, че ако астрологическите карти на първородените деца синастрично се съпоставят с картите на техните родители ще открием наличие на опозиция между двете натални положения на Сатурн.

Това разположение се счита за изключително благоприятно в дадения случай, тъй като родителите трябва да оказват дисциплинираща и възпитаваща роля върху децата, т.е. когато планетата управляваща дисциплината, реда и порядъка Сатурн в картите на родителите се намира в опозиция към Сатурн в картите на децата, тогава имаме едно хамонично единство и борба на противоположности. Това положение на наталния Сатурн възпитава както децата, така и самите родители, тъй като ги подготвя за следващите им деца, и за появата на внуците, които нормално са се раждали по-нататък. Както вече отбелязахме по-горе заложбите на родителите се предават през поколение върху внуците. Затова, ако се следва естествения ход на нещата и внуците се появят след около 30 години, при сравняване на техните карти с тези на бабите и дядовците ще се открие синастричен съвпад, което е правилното и естествено положение на нещата.
Обратно – ако се изчака доста време и първото дете се появи, когато родителите са вече да речем на 30 годишна възраст, през това време Сатурн ще се е завърнал вече в същата точка на хороскопа, където се е намирал по време на раждането на самите родители. В такъв случай в картите на родителите и децата ще открием не опозиция, а съвпад. Това съчетание може да се сметне за добро ако става въпрос за второ или трето дете, но не и за първо, тъй като кармичните връзки тук (Сатурн) са подобни, а не противоположни.

Същото се отнася и за Уран. Ако разликата във възрастта между родителите и първото дете е 15 години в синастричната им карта ще открием секстил между двете положения на Уран, което е положителен аспект, указващ на сходност на възгледите. Ако разликата е 30 години, няма да открием нищо. Според някои източници възрастта, при която жените в България раждат първо дете се е покачила вече на 35 години. Тогава в синастричната карта на майката и детето ще открием куинкунс, който е труден за отработка аспект, а на 42 годишна възраст следва да очакваме опозиция, което означава диаметрално противоположни ценностни системи между родители и деца.

Оттук води началото си и огромната пропаст в разбиранията между младото и старото поколение, които никога досега не са били толкова силно антагонистични. Проблемът отново се корени в това, че децата се раждат значително по-късно от предопределеното им време, с което се нарушава естествената последователност на нещата, както от физическа, така и от астрологична гледна точка.

С това не искам да кажа, че ние би трябвало да се върнем на старото положение, при което момичетата трябва да се женят на 14 годишна възраст. В наши дни това е често нежелателно, а в някои държави е дори противозаконно. Обаче като астролог аз се опитвам да обясня причините, които водят до намалени шансове за зачатие от астрологична гледна точка и за това какво поражда нарушения баланс в енергиите между децата и техните родители, когато най-накрая те се появят по един или по друг начин. Оказва се, че от астрологична и от духовна гледна точка продължителното изчакване на първо дете се отразява крайно неблагоприятно както върху родителите, така и върху децата.

и.) Еволюция и инволюция от астрологична гледна точка
Макар че ние рядко се замисляме по тези въпроси е крайно време да си признаем, че ние хората далеч не сме чак толкова „напреднали“ и „еволюирали“ както си мислим. Всъщност ако трябва да бъдем обективни трябва да признаем, че човечеството, което живее в съвремения ХХI век е създало една изкуствена реалност, която много малко наподобява естествения ход на нещата. Чрез нашата дейност ние сме нарушили естественият ход на целия човешки живот, включително и това кога е най-благоприятното време за зачатие и продължение на рода. По този начин ние сме променили естествените циклични ритми, които се извършват в едно семейство и които обезпечават правилното осъществяване на семейната карма.

В продължение на дълги години изкуствено задържаме раждането на дете, защото считаме, че още не сме готови за това, или защото не сме достатъчно материално обезпечени, или защото не сме намерили все още подходящ партньор, или защото искаме първоначално да стабилизираме кариерата си. Причините могат да бъдат най-разнообразни, но независимо как се оправдаваме, крайният резултат е, че нарушаваме естествения цикъл на нещата, което означава, че си създаваме определена негативна карма. По един неумолим космически закон всеки път когато създаваме негативна карма, нещата рано или късно трябва да се обърнат по такъв начин, че да се наложи да си я изкупим.

После в един произволен момент решаваме, че сега вече е настъпило „правилното“ време да станем родители и отхвърляме настрана контрацептивите. Обаче при това изобщо не се замисляме дали този момент е подходящ за зачеване от астрологична гледна точка. Съвсем не ни идва наум, че моментите на зачатието и раждането на едно дете са абсолютно критични за съдбата на едно семейство и на един род, тъй като те кармично предопределят почти всичко оттам насетне. Тоест, какъв ще е характера на бъдещото дете, какви ще са отношенията родители-деца, какво ще се случи на това дете, как това ще се отрази неговата съдба върху родителите му и т.н.?

И без да взимаме всичко това в предвид, ние отново извиваме кормилото на съдбата в някаква своя произволна посока, като насилствено се опитваме да оплодим яйцеклетката на жената в лабораторни условия. Обаче времето, когато лекарите извършват това не е съгласувано от астрологична гледна точка с правилния момент за забременяване и затова оплождане или не настъпва или плодът се изхвърля преждевременно. Всъщност, това явление може да се разглежда в повечето случаи като добре дошло, понеже ако детето беше заченато в неправилния момент това рязко щеше да измени както кармата на родителите, така и кармата на новородените деца често в съвсем неправилна посока.

й.) Относно правилния момент за оплождане инвитро
Да си представим например следния сценарий. В семейство на слабохаракерни родители е нужно да се роди първо дете със силен характер, което да научи родителите си на повече пробивност. То обаче не бива заченато навреме поради редица обстоятелства. Вместо това бива заченато години по-късно чрез инвитро технология. Понеже раждането на детето е изместено с много години напред във времето, то се ражда със съвсем различен характер и съдба от тази, с който е било предопределено да се роди. Моментът на зачеването и раждането са били до голяма степен произволни и затова се разминават значително с кармичните нужди както на детето, така и на родителите.

Да предположим, че вместо дете със силен характер се ражда дете-мечтател с доста непрактичен и слаб характер. Всъщност, вероятно такова дете също би трябвало да се роди в семейството, но то би трябвало да се роди като второ или трето дете, едва след като родителите вече до голяма степен са отработили кармата си по първото (пробивно) дете. Но тъй като такова липсва, крайният резултат е, че се ражда едно слабохарактерно дете в семейство на мекушави родители и проблемът многократно се усилва. Освен че родителите не са получили първоначална закалка, липсва също така доминиращ по-голям брат или сестра, които да изпълняват ролята на модел за подражание. Фактически, получава се така, все едно че в училище вместо да започнем да изучаваме азбуката от самото начало, т.е. от А, Б, В, прескачаме направо на средата и започваме от П, Р, С, Т нататък. После се чудим защо писането и четенето не ни се удават добре или пък защо изобщо сме останали неграмотни.

Но да се върнем на нашия пример. Така роденото дете-мечтател израства без контрол, без модел за подражание и почти без конкретен допир с реалността. Съвсем неудивиделно подобни деца в тийнеджерските си години се опитват да избягат от грубата (според тях) действителност като се пристрастряват към цигари, алкохол или наркотици. Това пък напълно съкрушава родителите, като рязко изменя и тяхната съдба към по-лошо. В крайна сметка цялата карма на това семейство бива неправилно повлечена в съвсем друго направление, главно поради некомпетнетността на човешката намеса.

Всъщност, лекарите които на всяка цена желаят двойката да се сдобие с деца, без да се съобразяват с астрологичните разположения често вместо да изпишат вежди изваждат очи. Те са въоръжени с технологични изобретения като инвитро технологиите, но нямат разбирането, че децата не могат и не бива да се появяват в произволни моменти на бял свят. Самите лекари в такива случаи се държат като малки деца, на които току що им е даден кибрит и на тях страшно много им се иска да си поиграят, но изобщо си нямат представа какъв пожар може да последва от техните действия. В случая напълно погрешно е да се смята, че след като сме изобретили инвитро технологията значи трябва непрекъснато да се опитваме в произволни моменти да създаваме нови и нови деца, независимо кога ги зачеваме, кога ги износваме и в кои семейства после ги даваме за възпитание.

От всичко казано дотук следва, че самият факт, че разполагаме с инвитро технология е чудесен, понеже тя ни дава възможност да заченем нов живот в семейства, където това преди не е било възможно поради някакви физиологически проблеми. Обаче преди да се пристъпи към подобни опити трябва да се направи много внимателно астрологическо проучване на двойката.

Глава III: Систематизирано определяне на вероятността за зачатие според астрологията
Правилният подход е следният. На първо място трябва да си зададем и да си отговорим на следните въпроси:
1. Дадено ли е на тази жена по рождение правото да бъде физиологичен родител? Някои хора са много плодовити по рождение, а някои други не са. Това е свързано със статичната карма на жената и отговорът трябва да се търси в рождената и астрологична карта. Методиката ще бъде обяснена подробно в следващата глава. В някои редки слу чаи отговорът е категорично „не“ и тогава трябва да спрем дотук.
2. Ако отговорът е „да“ трябва да продължим с картата на мъжа. Дадено ли е на този мъж по рождение правото да бъде физиологичен родител? Методиката е същата както при жената. Ако отговорът е категорично „не“, тогава може да се помисли по въпроса за донор или за забременяване от друг мъж.
3. Ако отговорът е „да“ или поне „може би“ и за двамата партньори, то тогава трябва да се видят кои са периодите, в които секундарните прогресии и на двамата дават зелена светлина за зачатие.
4. Ако такива периоди не се очертават в близко или в обозримо бъдеще, това може да означава, че тази двойка е пропуснала своя шанс за забременяване в миналото, понеже партньорите са изчаквали прекалено дълго. Тогава също трябва да се спре дотук и да се помисли за осиновяване или за забременяване от донор. Забременяване инвитро не се препоръчва в такива случаи, тъй като подобни опити най-вероятно ще завършат неуспешно и травмиращо и за двамата. Изключение съставят само онези случаи, където рождените карти и на двамата партньори указват на голяма плодовидост и когато и двамата партньори не са натрупали значителна негативна динамична карма.
5. Понякога съдбата може да даде на такава двойка втори шанс и ако такъв се очертава в следващите няколко години може да се изчака дотогава, като междувременно двойката води нормален полов живот. Това е така, понеже понякога съдбата може да ги дари с деца изневиделица. При определяне шансовете за забременяване от астрологична гледна точка се работи с невъобразимо голямо количество аспекти и не винаги е възможно да се отчетат абсолютно всички фактори. Освен това самата вяра и желание за забременяване често могат да окажат психосоматичен ефект върху двойката и те да се сдобият с деца по естествен път, без да са очаквали това.
6. Ако благоприятни периоди за зачеване не се очертават изобщо, може да се помисли или за осиновяване или за използване на донор. Тогава се преизчисляват шансовете за зачеване посредством данните на донора.
7. Едва след като плодовитост се наблюдава и в двете рождени карти и се очертават положителни за забременяване периоди според секундарните прогресии и на двамата партньори, чак тогава трябва да се прегледат транзитите. Основно се гледат дните на овулацията, т.е става въпрос за около 13 периода в годината, всеки от които продължава около 24 часа. Зачеването ако се прави инвитро трябва да се съгласува според най-подоходящите за това транзити, дори ако трябва оплождането да се извърши в лабораторията в 3 ч. през нощта. Това е така, защото транзитите на Луната понякога траят само няколко часа а тя е особено критична по отношение на фертилността.

Глава IV: Определяне на правилното съотношение между рождена карта, прогресии и транзити
Тук трябва да обясним малко по-подробно взаимовръзката между наталната карта, прогресиите и транзитите, тъй като удивително много хора (включително такива, които сериозно се занимават с астрология) не разбират добре как да боравят с тези понятия. Те или им отделят еднакво внимание (което е абсолютно погрешно) или пък нахвърлят в анализа си всичко каквото още им дойде наум като примарни дирекции, неподвижни звезди, Хирон и какво ли още не. Накрая се получава една пълна каша, пък и самите те се оплитат в изчисленията си като пате в кълчища.
Всъщност ако искаме да се придържаме към научния подход, характерен за западната астрология трябва да ограничим анализа си само до натална карта, секундарни прогресии и транзити. Едва след като сме напреднали изключително много в тази тема може предпазливо да въведем и други понятия, но те ще ни служат само за допълнително обогатяване на вече създадената картина. Освен това трябва да разглеждаме картата в съвсем строга научна последователност, започвайки от рождената карта, след това изучавайки прогресиите и чак накрая поглеждайки към транзитите. При това стриктно трябва да се придържаме към правилото 60-30-10. То се отнася за абсолютно всички сериозни астрологични изследвания. За какво става въпрос?

Когато разглеждаме темата за децата в хороскопа на даден човек или на дадена двойка има няколко основни моменти, на които можем да се опрем. На първо място трябва да разгледаме рождената карта и на двамата партньори. Там има заложени определени енергии, които по рождение може да предлазполагат индивида към бързо зачатие или обратното – да създават пречки и бариери пред тази възможност. Не е нужно да взимаме впредвид всички 50-60 страници, от които обикновено е съставена една рождена карта. Достатъчно е да прегледаме само онези, които имат отношение към темата за децата. Всъщност, рождената карта е този основен пътепоказател, който най-вече ще ни води към крайното заключение. Както и с много други събития в живота на човека, тя предопределя около 60% от събитията, които ще му се случат.

Ако в рождената карта на индивида са налице всички предпоставки за това той или тя да стане родител, тогава трябва да се обърнем към прогресиите ден за година. Според тази методика ако рождената карта се преизчисли за същото географско месторазположение и за същия час на раждане, но като отправна точка се вземе дата, която е да речем 20 дни напред във времето от истинската дата на раждане, то тогава новата карта ще хвърли светлина върху събитията, които има да се случат на човека, когато той навърши 20 годишна възраст. По подобен начин, ако рождената карта се преизчисли за 30 дни напред, тя ще дава информация за събитията, които ще настъпят при тридесетата му година и т.н. Поради тази причина въпросната методика се нарича „секундарни (или вторични) прогресии ден-за-година“.

Вторичните прогресии са много полезни за определяне на най-благоприятните периоди за зачатие. Естествено тук трябва да имаме впредвид следните две обстоятелства. На първо място, продължителността на секундарните прогресии, в зависимост от това кои са въвлечените планети обикновенно трае от една до три години. Следователно, когато се определят благоприятни периоди за зачатие става въпрос за определянето на подходящите за това години, а не за конкретните месеци или дни. И второ, секундарните прогресии придобиват голямо значение само тогава, когато добра възможност за ставане на родител вече е налице в рождената карта на човека. Това е така, защото прогресиите обуславят само около 30% от събитията в живота на човека. Ако в хороскопа на индивида по рождение не е дадена зелена светлина той или тя да бъде родител, прогресиите сами по себе си много трудно могат да предизвикат това събитие.

Ако обаче рождената карта показва наличието на такава възможност (независимо колко минимална е тя), тогава задължително трябва да се обърнем към секундарните прогресии за да видим кои години са най-подходящи, за да се положат именно в тези периоди максимални усилия за зачеване. Понякога човекът опитва дълги години да се сдобие с деца, но планетите непрекъснато застават по такъв начин, че възпрепятстват това събитие. Затова когато в прогресната карта открием период, когато зачатието е благоприятствано, то той трябва да бъде използван максимално. Именно в тези отрязъци от време, независимо колко кратки са те, е най-вероятно да стане зачеването. Тогава с минимални усилия може да се постигне максимален ефект.

И накрая, ако аспектите са благоприятни както в рождената карта, така и в прогресната карта, тогава най-накрая можем да се обърнем и към транзитите. Те указват аспектите, които планетите образуват в сегашните си разположения относно разположенията им в момента на раждането. Транзитите са важни дотолкова, доколкото с тяхна помощ може да се определи точният момент на дадено събитие. В даденият случай, понеже става въпрос за 13 лунни цикли в годината, значи имаме работа с 13 няколкодневни периода, в които може да се извърши зачеването. Транзитите са подходящи да определят дали съответните дни, когато настъпва овулацията са благоприятни за зачеване или не.

Обикновенно транзитите преминават много бързо и не се застояват повече от няколко дни или седмици. Транзитите на Луната например могат да траят по-малко от едно денонощие. Съвсем общи описания за транзитите на всички зодии могат да се прочетат в почти всички вестници и списания. На тях не бива да се обръща голямо внимание, тъй като те дават съвсем общи описания за всички хора родени под даден знак. Ако се направят обаче съвсем точни изчисления на индивидуалните транзити на даден човек според неговата дата, час и място на раждане, то тогава получените по този начин резултати имат голяма стойност. Но дори и тогава, трябва да се има в предвид, че транзитите не определят повече от 10% от събитията в живота на човека. Затова те трябва да се разглеждат едва след като добри възможности за зачеване са обозначени както в рождената карта, така и в секундарните прогресии.

Ако можем да използваме една алегория, нека да си представим една купа сено, която искаме да запалим. Запалването символизира дадено събитие, което искаме да ни се случи – в дадения случай зачеването на дете. Самата купа сено е представена чрез планетарните разположения в рождената карта. Ако те са неблагоприятни, това означава, че ние не разполагаме със сено, следователно няма какво да палим, значи няма смисъл да изследваме останалите фактори. Ако обаче сеното е налице (т.е. има добри указания за това в рождената карта) трябва да се обърнем към метереологичните условия. Те са представени символично от прогресиите. Ако например няколко седмици подред вали проливен дъжд, няма смисъл да се опитваме да палим сеното, тъй като периодът за това е крайно неблагоприятен. Трябва да изчакаме слънчево време. Когато то настъпи, и слънцето добре изсуши купата със сено, то тогава можем да пристъпим към действие. Но тогава ни е необходима искра, която да започне огъня. Искрата е представена от подходящ транзит, който ни е нужен, за да се възпламени огъня. Когато и трите фактора са налице, купата със сено се запалва и гори добре.

Тези привърженици на астрологията, които се концентрират прекалено много върху транзитите се държат като хора, които не разполагат със сено и в най-дъждовния ден са излязли навън със запалка в ръка, надявайки се да причинят пожар в полето. Затова нещата трябва да се видят в перспектива и да се оценят съответно според тяхната тежест. И оттук следва правилото 60-30-10, според което 60% от вероятността дали дадено събитие ще се случи се предопределя от рождената карта, 30% се определя от прогресиите и само последните 10% от транзитите. Това правило се отнася за абсолютно всяко събитие в живота на хората.

Глава V: Коя астрологична карта е по важна – тази на жената или тази на мъжа?
Обикновенно жените са тези, които се интересуват от това в какъв период ще забременят. Мъжете като че ли по подразбиране са убедени, че могат да оплодят една жена по всяко едно време, когато са имали полов контакт с нея. Лекарите изследват броя и подвижността на сперматозоидите на мъжа и ако там всичко е наред, веднага насочват вниманието си към жената. Но нещата изобщо не стоят така. За да се създаде едно дете е необходимо да са налице равен брой предпоставки, както от страната на жената, така и от страната на мъжа. Ако на него така да се каже, кармично не му е писано да има деца от тази жена, то тогава жената няма да забременее от него, независимо от това колко бързоподвижни изглеждат неговите сперматозоиди под микроскопа и колко голям е техният брой на квадратен сантиметър.

Затова трябва да изследваме картата на мъжа по абсолютно същата методика, както правим с картата на жената. Първо трябва да разгледаме рождената му карта, после прогресиите и накрая транзитите. Там картата трябва да дава зелена светлина на всички тези нива. Само когато и двете карти, и на двамата родители обозначават добри признаци за зачатие по всички тези показатели, тогава може да се говори за нормална бременност.

Има случаи, когато в женската карта имаме наличието на добри показатели, но такива отсъстват в мъжкия хороскоп. Тогава трябва да се види дали за в бъдеще ще настъпи такъв период, когато секундарните прогресии и в двете карти ще бъдат благоприятно синхронизирани. Ако такъв период е обозначен и е практически възможно да се изчака, то тогава може би партньорите трябва да съхранят усилията си, докато този момент настъпи и чак тогава да започнат да предприемат по-активни действия в това отношение. Това не означава, че през неблагоприятните за зачеване периоди двойката трябва да се въздържа изобщо от сексуално общуване. Не всичко може да бъде абсолютно точно изчислено, тъй като става въпрос за цяла плеяда от астрологични фактори. Още повече че в тази област на астрологията остава да се извърши още много научно-изледователска работа, преди да се достигне до напълно потвърдени и научно обосновани заключения. Основно това е така, понеже в последните 2000 години християнството приемаше зачатието за свещенно тайнство. Затова по-сериозната научно-изследователска дейност в тази област започна да се извършва едва от средата на 20 век.

Затова можем да допуснем че в една част от случаите дете може да се появи изневиделица, вследствие на фактори, които все още не са добре отчетени в този раздел на астрологията. Такива случаи обаче са особено ценни за астролозите, които се специализират в това астрологично направление. Те обогатяват базата данни с които разполагаме досега. Колкото повече случаи на „необяснима“ бременност бъдат записани и подробно изследвани, толкова по-голяма е вероятността за в бъдеще да бъдат открити всички онези липсващи досега фрагменти, описващи цялостната картина на зачатието.
Понякога се сблъскваме с такива случаи, където неплодовидост е отбелязана предимно в рождената карта на мъжа, като при това са налице и продължителни, неблагоприятни прогресии. Тоест въпреки, че лекарите казват, че от физическа гледна точка всичко е наред и с двамата партньори, оплождане не настъпва или ако детето е заченато инвитро, плодът се изхвърля преждевременно. При това от астрологична гледна точка всичко в картата на жената е наред. В такива случаи може да става въпрос за кармична ситуация, при която на този мъж не е предопределено да стане биологически родител.
В такъв случай може да се помисли за зачатие от друг мъж или от донор. Разбира се това трябва да става само със съгласието на съпруга. Ако в миналото по подразбиране бащата автоматически е приемал новопоявилите се деца за свои, в наши дни това съвсем не е така. В епохата, в която живеем бащинството много лесно се доказва с тест за ДНК. Затова в никакъв случай не е желателно да се експериментира в тази област, без знанието на мъжа и да се очаква, че той с готовност ще приеме, ще издържа и ще възпитава чуждо дете. Ако обаче осеменяването става със предварителното сългасие на съпруга (желателно в писмен вид), тогава всичко би трябвало да е наред.

Двойката също така би могла да осинови деца. По този начин те пак биха могли да изпълняват заложените в тях родителски инстинкти, без задължително да са биологични родители на децата си. Между впрочем осиновяването е един от най-бързите начини за изчистване на натрупаната с годините динамична, негативна карма.

Глава VI: Методика за изчисляване на принципната вероятност за зачеване според рождената карта
Кои са най-важните елементи в рождената карта, които имат пряко отношение към темата за децата? Най-силните фактори във всяка една карта, които до голяма степен предопределят събитията в тази сфера са Луната, Асцендента и пети астрологичен дом, но има и още много други. Много е важно например къде се намира Северния Лунен възел и как е аспектиран. Освен това голямо отношение към темата за зачеването имат още първи, четвърти, седми, осми и единадесети домове, като всеки един от тях има различно значение в темата за децата. Разположението на планети в тези домове и техните аспекти съвсем не е маловажно. Възможно е също така с голяма доза вероятност да се определи дали двойката ще е многодетна и какъв ще е полът на първото, второто дете и т.н.

Възниква обаче въпросът дали е възможно да се даде някакво цифрово изражение на вероятността за зачеване от астрологична гледна точка, като се изследва рождената карта. Оказва се, че това е възможно, като се приложи научният подход. За целта трябва да изследваме всички възможни разположения и аспекти и да дадем положителни точки за всички онези фактори, които се считат за благоприятни, отрицателни точки за онези, които се смятат за неблагоприятни и нула точки за неутралните разположения. Накрая, като съберем всички точки ако получим положителен резултат значи има вероятност за зачеване. Тя е толкова по-голяма, колкото по-голямо число сме получили. Фактически трябва да се подходи в следната последователност:

1. Луната по знак. Разположението на Луната по знак има огромно значение за това, какви са възможностите на човека за зачатие. Най-благоприятните за това са водните знаци Рак, Скорпион и Риби. Ако човекът е роден с Луна в тези знаци трябва да се отбележат плюс три точки. Това не означава, че ако Луната се намира другаде, хората родени с подобно разположение никога няма да имат деца, а просто подчертава къде Луната е най-плодовита. За най-неплодорни знаци се считат Овен, Лъв и Дева. Ако Луната се намира там, трябва да се запишат минус три точки. Луна в Телец, Близнаци и Стрелец се счита за слабо плодородна. За тези разположения се дава плюс една точка. Водолей, Везни и Козирог се приемат за слабо плодородни или за неутрални. За тези разположения не се дават точки.

2. Аспектите на Луната. Положителните аспекти на Луната обикновено са благоприятни за зачатие. За всеки мажорен положителен аспект на Луната се дава плюс една точка. Разрешеният орбис е 6° за секстилите и 8° за тригоните. За всеки мажорен отрицателен аспект се дава минус една точка. Разрешеният орбис за опозициите е 10°, докато за квадратурите е 8°. За полу-квадратурите и семи-секстилите се дава по минус половин точка. Рарешеният орбис за тях е 2°.
При съвпадите трябва да се подходи по-внимателно. За положителни аспекти се считат съвпадите на Луната със Венера, Юпитер, Нептун или Северният Лунен Възел. Те получават по плюс една точка. За отрицателни аспекти се броят съвпадите на Луната със Слънцето, Марс, Сатурн, Уран, Плутон и Южният Лунен Възел. Те получават по минус една точка. Съвпадите на Луната към Меркурий не се броят и не получават точки. Допустимият орбис за съвпад с Луната е 10°.

Особено добри са хармоничните аспекти на Луната към Венера и към Юпитер. Ако такива съществуват се дават допълнително по още две точки за всеки такъв аспект. В комбинация с други положителни разположения, обикновенно те указват на многодетно семейство и отлични шансове за забременяване. Повече от два мажорни отрицателни аспекти на Луната указват на доста малки шансове за зачатие. Това е особено така, ако в допълнение на това Луната също се намира и в неплодороден знак. При отрицателните аспекти от Луната към Сатурн или Плутон отрицателните точки се удвояват. За отрицателните аспекти на Луната към Слънцето, Уран и Марс се дава допълнително по още половин отрицателна точка.

Например, за тригон или секстил от Луната към Меркурий се дава една положителна точка. За опозиция или квадратура към него се дава по една отрицателна точка. За семи-секстил или полу-квадратура с него се записва половин отрицателна то чка. За съвпад с него не се получават точки.

За тригон, секстил или съвпад на Луната и Венера се дават три положителни точки (една за положителен аспект, плюс още две понеже става въпрос за Венера). За квадратура или опозиция между тези две планети се дава по една отрицателна точка. За семи-секстил или полу-квадратура между тях се дава по половин отрицателна точка.

За тригон или секстил между Луната и Плутон се дава по една положителна точка. За квадратура, опозиция или съвпад се дават по две отрицателни точки (една за отрицателен аспект, която е удвоена понеже става въпрос за Плутон). За семи-секстил или полу-квадратура между Луната и Плутон се дава една отрицателна точка (половин точка за слабо-отрицателния аспект, която е удвоена, понеже става въпрос за Плутон).

3. Луната по дом. Ако Луната се намира в един от ъгловите домове (първи, четвърти, седми и десети) и особено ако се намира в съвпад със Асц, Десц, МС или IC човекът има по-големи шансове за многодетие, отколкото при другите разположения. Ако Луната се намира в ъглов дом се дава плюс една точка. Ако при това тя също така се намира в съвпад с Асц, Десц, МС или IC се дава плюс още една точка. Ако Луната е в съвпад с Асц, Десц, МС или IC, но не се намира в ъглов дом се дава половин точка. Тук трябва да се подчертае, че при изследване на картата относно вероятността за зачатие трябва да се работи по равнодомната система.

4. Планети разположени в пети астрологичен дом. Този дом има пряко отношение към децата, затова е много важно какви планети се намират в него. Ако там са разположени планети, които надаряват с плодовитост (Луната, Венера, Юпитер, Нептун или Северният лунен възел), то това значително увеличава шансовете за зачатие. За тези разположения се дава плюс една точка. Ако там са разположени неплодородни планети (Марс, Сатурн, Уран, Плутон и Южният лунен възел), то това предразполага към безплодност. За тези разположения се дава минус една точка. Слънцето също се смята за неплодородна планета, но понеже управлява пети дом в дадения случай се прави изключение и за неговото наличие тук се дава плюс една точка за мъжете и плюс половин точка за жените.

Специално за Слънцето, когато то се намира в пети дом се прави още едно изключение и когато то е положително аспектирано към Венера или към Луната се прибавя по още една положителна точка допълнително за всеки такъв аспект. Това изключение е валидно както за мъжете, така и за жените. Слънце в пети дом е много силно разположение и специално за него може да се направи изключение и по отношение на съвпадите му с неплодородните планети. Когато такъв е налице, той може да се сметне за еденичен по сила, вместо за двоен по сила или изобщо да се пренебрегне, ако Слънцето се намира в плодороден знак (виж по-нататък точка 9).

Не са редки случаите на помятане при наличието на Плутон в пети дом. Затова, ако Плутон се намира тук се дава още една отрицателна точка допълнително. Ако при това Плутон е също така предимно отрицателно аспектиран се дава още една допълнителна отрицателна точка. Тоест за негативно аспектиран Плутон в пети дом се дават общо минус 3 точки (една за това, че имаме безплодна планета в пети дом, една за това, че става въпрос за Плутон и една за това, че той е отрицателно аспектиран).

Меркурий до голяма степен е или неутрален или безплоден и ролята му най-вече трябва да се определя от аспектите, които прави. Ако са налице един или два мажорни положителни аспекта, няма мажорни отрицателни и няма повече от два минорни отрицателни, то тогава може да се даде плюс половин точка. Ако положителните аспекти са повече от два, тогава се дава плюс една точка. Ако аспектите му са предимно отрицателни се дава минус една точка. Ако аспектите му са 50/50 или не сте сигурни как да отсъдите, не давайте никакви точки за това разположение.

5. Знакът на куспидата на пети дом. Плодородни знаци на куспидата на този дом увеличават шансовете за зачатие. За такова разположение се дава плюс една точка. Ако това е слабо-плодороден знак се дава половин точка. При неплодородни знаци на куспидата на пети дом се дава една отрицателна точка. При неутрални знаци не се дават точки.

6. Кой е управителят на пети дом? Планетата, която управлява знака намиращ се на куспидата на пети дом е негов управител. Ако това е плодородна планета, шансовете за зачатие са увеличени. При това положение се дава плюс една точка. При условие, че управителят на пети дом е неплодородна планета се дава минус една точка. Ако това е Меркурий не се дават точки.

7. В кой знак се намира управителят на пети дом? Ако това е плодороден знак има по-добри шансове за зачатие. Тогава се дава плюс една точка. Ако знакът е слабо-плодороден се дава половин точка. Ако управителят на пети дом се намира в неплодороден знак, е вярно обратното. Тогава се дава минус една точка. За неутралните знаци не се дават точки.

8. В кой дом се намира управителят на пети дом? Вероятността за зачатие е повишена, ако той се намира в първи, пети, седми или в единадесети домове. Ако това е така се дава плюс една точка. Ако при това положение той също се намира в съвпад с Асц, Десц, МС или IC се прибавя допълнително още половин положителна точка. Ако става въпрос за Луната, Слънцето или персонална планета разрешеният орбис в такива случаи е 10°, за останалите планети е 8°. Персоналните планети са тези, които управляват Слънчевия знак, Лунния знак и Асцендента.

9. Какви са аспектите на управителя на пети дом. Тук трябва да се прецени сумарното въздействие на всички аспекти. Взимат се в предвид съвпади, опозиции, квадратури, тригони и секстили. От минорните аспекти се отчитат само полу-квадратурите и семи-секстилите, чиято сила се смята че е приблизително равна на половината от силата на един мажорен, негативен аспект. Например две полу-кавадратури се броят заедно по сила като една квадратура. Същото се отнася например и за една полу-квадратура и един семи-секстил.

При съвпадите се постъпва по следния начин. Съвпадът на две плодородни планети (Луна, Венера, Юпитер, Нептун, Северен Лунен Възел) се счита за двоен по сила положителен аспект. Съвпадът на две неплодородни планети (Слънце, Марс, Сатурн, Уран, Плутон, Южен Лунен Възел) се смята за двоен по сила отрицателен аспект. Съвпадът на плодородна планета с неплодородна се смята за неутрален и не се брои. Съвпадите с Меркурий също се считат за неутрални и не се взимат в предвид. Изключение може да се направи само, когато Меркурий е добре аспектиран и се намира в съвпад с плодородна планета. Тогава може да се прибави плюс половин точка.

Накрая се брои общото количество аспекти към управителя на пети дом. Ако крайният резултат надделява по отношение на положителните аспекти, се дава плюс една точка за това разположение. Ако крайният резултат е повече в полза на отрицателните аспекти се дава минус една точка. Ако броят на положителните и отрицателните аспекти към управителя на пети дом е приблизително равен, не се дават точки. Така се процедира по принцип винаги, за да се определи дали една планета е положително или отрицателно аспектирана.

10. Планети разположени в единадесети дом. Бидейки противоположен на пети, този дом също има директно отношение към темата за децата. Основно това се дължи на факта, че нашия пети дом се явява фактически единадесети дом от гледна точка на нашия партньор, докато нашият единадесети дом е всъщност неговия пети. Така, че независимо дали в нашия пети дом има плодовити планети или в нашия единадесети дом има такива (което е все едно, че партньорът ни един вид ги има в своя пети) те и в двата случая увеличават шансовете за зачатие. Процедурата за даване на точки е абсолютно същата, както постъпихме по-горе, когато разглеждахме пети астрологичен дом. Виж точка 4.

11. Знакът на куспидата на единадесети дом. Това е противоположният дом на пети, а както вече отбелязахме пети дом управлява до голяма степен темата за децата. Следователно, противоположният му дом също ще бъде от не по-малко значение. Плодородни знаци на куспидата му също значително увеличават шансовете за зачатие. В такъв случай се дава плюс една точка. Ако те са слабо-плодородни се пише половин точка. За неплодородни знаци на куспидата на единадесети дом се дава минус една точка. За неутрални знаци не се дават точки.

12. Кой е управителят на единадесети дом? Планетата, която управлява знака намиращ се на куспидата на единадесети дом е негов управител. Ако това е плодородна планета, шансовете за зачатие са увеличени. За тези разположения се дава по плюс една точка. Ако тя е неплодородна се дава минус една точка. Ако тя се намира в плодороден знак се дава плюс една точка, докато ако е в неплодороден знак се дава минус една точка. Една допълнителна положителна точка може да се даде, когато планетата-управител на единадесети дом се намира в първи, пети, седми или единадесети домове и още половин ако при това е в съвпад с Асц, Десц, МС или IC.

13. Знакът на куспидата на първи дом (Асцендента). Това е отправната точка във всеки хороскоп, който предопределя психологическата мотивация на индивида, а тя до голяма степен е свързана с това дали човекът желае да има деца на подсъзнателно ниво. Ако външно той или тя казва, че иска да има деца, но подсъзнателно не е задвижен от необходимостта да ги има, шансовете му за родителство са намалени. Освен това първи дом е противоположен на седми, следователно има пряко отношение към партньора. С други думи нашият седми дом е неговият първи, а нашият първи дом е неговият седми. Плодородни знаци на Асцендента увеличават възможността за забременяване. Това са както вече отблязахме Рак, Скорпион и Риби. За всяко такова разположение се дава по една положителна точка. За слабо плодородните Телец, Близнаци и Стрелец може да се даде плюс половин точка. Неплодородните знаци са Овен, Лъв и Дева. Тези разположения получават по една отрицателна точка. Последните три – Везни, Козирог и Водолей се смятат за неутрални в това отношение и за тях не се дават точки.

14. Планети разположени в първи дом. Планетите, разположени тук имат пряко отношение към силите, които задвижват човека отвътре, а това е свързано с желанието му да има деца. Плодородни планети тук увеличават шансовете за зачатие. За всяка плодородна планета, която се намира тук се дава плюс една точка, за слабо-плодородните - половин, за всяка неплодородна планета се дава минус една точка. За Меркурий не се дават точки.

15. Кой е управителят на Асцендента? Ако планетата, управляваща Асцендента е плодородна, това увеличава шансовете за зачатие. Дава се плюс една точка, за слабо-плодородните се дава половин точка. За неплодородна планета, управител на Асцендента се дава минус една точка. За Меркурий не се дават точки.

16. В кой знак се намира управителят на Асцендента? Ако управителят на Асцендента се намира в плодороден знак, шансовете за зачатие са увеличени. За такова разположение се дава плюс една точка, за слабо-плодороден знак се дава половин точка. Обратното - за управител на Асцендента, намиращ се в неплодороден знак се пише една отрицателна точка. За неутралните знаци не се дават точки.

17. В кой дом се намира управителят на Асцендента? Ако управителят на Асцендента се намира в първи, пети, седми или единадесети домове шансовете са зачатие са също увеличени. Ако такова разположение е налице се прибавя плюс една точка. Ако при това той също се намира в съвпад с Асц, Десц, МС или IC се прибавя допълнително още половин положителна точка. Ако става въпрос за Луната или Слънцето разрешеният орбис в такива случаи е 10°, за останалите планети е 8°.

18. Какви са аспектите на управителя на Асцендента? Положителните аспекти към него, особено към плодовити планети увеличават шансовете за зачатие. За определяне на това дали управителят на Асцендента е добре аспектиран или не трябва да приложим абсолютно същата методика, която използвахме преди за да определим дали управителят на пети дом е добре аспектиран. Виж точка 9 по-горе.

19. В кой знак се намира Слънцето? Ако става въпрос за плодороден знак, шансовете за зачатие и родителски функции са увеличени. Слънцето играе по-голяма роля в картите на мъжете, отколкото на жените. Освен това Слънцето по принцип се счита за неплодородно, затова на неговото разположение по знак не бива да се придава особено голямо значение. Ако Слънцето в картата на жената се намира в плодороден знак се дава плюс половин точка, ако това е картата на мъжа се дава плюс една точка. При слабо-плодороден знак се дава само половин точка за мъжете и не се дават точки за жените. Съответно за неплодороден знак в картата на жената се дава половин отрицателна точка, докато в картата на мъжа се отбелязва една отрицателна точка.

20. Какви планети са разположени в осми дом? Този дом има директно отношение към репродуктивните функции на човека и също трябва да бъде взет под внимание. Той управлява вродения ни, подсъзнателен стремеж за продължаването на рода и ако тук има планети, които предполагат спънки и препятствия, то те ще се проявят като усложнения или принудително прекъсване на бремеността. Обратното също е вярно. Плодородни планети тук допринасят за здравословна бременност и безпроблемно раждане. Затова ако тук се намират Луната, Венера, Юпитер, Нептун или Северния Лунен Възел се дава плюс една точка. Когато в осми дом са разположени Слънцето, Марс, Сатурн, Уран, Плутон или Южният Лунен Възел се дава минус една точка. За Меркурий не се дават точки.

21. Какви са аспектите на планетите намиращи се в осми дом? Ако това са благоприятни аспекти това означава, че репродуктивната система на човека работи добре и износването най-вероятно ще мине нормално. Тук трябва да се прецени сумарното въздействие на всички аспекти към всяка една планета която се намира в осми дом поотделно.
Използва се същата методика, която е дадена по-горе в точка 9, но в допълнение на това се взима още в предвид дали дадената планета е плодородна или не. При наличие на предимно положителни аспекти към плодородна планета се дава плюс една точка. При наличие на предимно отрицателни аспекти към неплодородни планети се дава минус една точка. Когато имаме предимно положителни аспекти към неплодородни планети или предимно отрицателни аспекти към плодородни планети не се дават точки. При положително аспектиран Меркурий се дава половин точка, докато ако той е отрицателно аспектиран се дава минус половин точка. Ако аспектите на Меркурий са приблизително равни, не се дават точки.

При отрицателни аспекти особено към неплодородни планети може да се очакват задръжки, трудности при бремеността и усложнения. Плутон в осми дом или отрицателни аспекти към намиращия се в осми дом Плутон може да означават преждевременно прекъсване на бремеността или спонтанни аборти. Ако Плутон се намира в осми дом се дава допълнително минус една отрицателна точка. Ако при това той е още отрицателно аспектиран, се пишат допълнително още две отрицателни точки (това е така защото Плутон управлява осми дом). Тоест, за негативно аспектиран Плутон в осми дом се дават общо минус 4 точки.

22. Знакът на куспидата на осми дом. Плодороден знак означава повишени шансове за безпроблемна бременност. В такъв случай се дава плюс една точка. При наличие на неплодороден знак на куспидата на осми дом се пише минус една точка. За слабо-плодородните знаци се дава плюс половин точка, а за неутралните знаци не се пишат точки.

23. Кой е управителят на осми дом? Шансовете за зачатие и нормална бременност са увеличени, ако това е плодородна планета. Ако това е така, се пише плюс една точка. Обратното – ако това е неплодородна планета се дава минус една точка. За Меркурий не се дават точки.

24. В кой знак се намира управителят на осми дом? Плодородни знаци дават по-добри възможности за зачатие и износване. Ако това е така, се дава плюс една точка. Ако управителят на осми дом се намира в неплодороден знак се дава минус една точка. За слабо-плодороден знак се дава половин точка.

25. В кой дом се намира управителят на осми дом? Ако това са първи, пети, седми или единадесети домове шансовете за нормално протичане на бремеността са увеличени. Тогава се дава плюс една точка. Ако при това той също се намира в съвпад с Асц, Десц, МС или IC се прибавя допълнително още половин положителна точка.

Допълнителни изследвания:

Ако дотук картата като цяло показва добри възможности за зачатие и износване на плода, то при добро желание може да се направят и някои допълнителни изследвания. Например може да се определи дали има по-голяма вероятност да се роди момче или момиче, дали двойката ще бъде многодетна, какви ще бъдат качествата на следващите деца и т.н.

Какъв ще бъде полът на бъдещото дете? Гледа се какъв е типът на знака, намиращ се на куспидата на пети дом. Ако това е мъжки знак (Овен, Близнаци, Лъв, Везни, Стрелец, Водолей), то по-голямата вероятност е на страната на това да се роди момче. Ако става въпрос за женски знак (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козирог, Риби), то най-вероятно е да се раждат момичета. Тук вече трябва да се работи не по равнодомната система, а по Плацидус. Това е така, защото определянето на пола на бъдещото дете отива едно ниво по-горе от обикновените земни и практически въпроси, които обикновено си задаваме, когато отиваме при астролог и на това ниво равнодомната система няма да ни свърши добра работа. Също така се гледа в какъв знак се намира управителят на пети дом. Ако това е мъжки знак има по-голяма вероятност да се роди момче и обратното ако става въпрос за женски знак, то по-голямата вероятност е на страната на това да се роди момиче.

Дали става въпрос за многодетна майка или за многодетен баща? Основните показатели, които трябва да се разгледат тук са аспектите на Луната и в частност положителните аспекти към Венера или към Юпитер, които са много показателни. Освен това разположението на Луната в ъглов дом силно увеличава шансовете за многодетие (това са първи, четвърти, седми и десети домове). Силният акцент върху Рак също е солидна предпоставка за многодетие. За целта е необходимо да имаме поне три планети в Рак, и ако поне две от тях са плодородни шансовете са на страната на това, че човекът може да има повече от две деца.

Какви ще бъдат качествата на второто, третото и т.н. дете? Гледа се какъв е типът на знака на куспидата, на седми, девети, единадесети, първи, трети и т.н. домове? Какви планети има в тях и какви аспекти правят те? Посочената последователност определя с какви качества ще се роди второто, третото, четвъртото дете и т.н. Пети дом определя качествата на първото дете, след което през дом останалите домове определят характистиките на следващите деца. Седми дом определя качествата на второто дете, девети дом – на третото и т.н. Принципът е същият. Пак гледаме какъв е знакът на куспидата на съответния дом, какви планети се намират в него, какви са техните аспекти и прочие. Тук трябва да се отблежи, че като говорим за деца имаме впредвид всички деца, които се появяват в живота на човека. Тук се включват не само тези, които оцеляват и израстват, но и мъртвородените, починалите и осиновените деца.

След като привършим с изследването на рождената карта трябва да видим какъв е крайният резултат. Ако сме получили като краен резултат положително число значи са налице добри шансове за зачатие и износване. Те са толкова по-големи, колкото по-голямо е полученото число. Дори ако резултатът е около нулата, това пак е може да се сметне за добър признак. Винаги е по-добре да имаме неутрален резултат, отколкото отрицателен. Проблем се появява, ако получим отрицателен резултат по-голям от минус 5. Тогава шансовете за забременяване се оказват доста малки. При това колкото по-голямо е полученото отрицателно число, толкова по-минимални са шансовете това да се случи.


Глава VII: Методика за изчисляване на оптималните години за зачеване според секундарните прогресии
Едва когато сме се убедили чрез подробното изследване на рождената карта, че са налице задоволителни шансове за зачеване и износване на плода по принцип, можем да насочим вниманието си и към прогресиите. Те ще ни разкрият периодите, кога е най-вероятно да се случи зачатието. Тук има невъобразимо много фактори, които могат да се вземат в предвид, но както при всички останали основни събития в живота на човека най-голяма роля играят Луната, Асцендентът и Слънцето. При това става въпрос за всички възможни комбинации, например прогресна Луна към натален Асцендент, прогресен Асцендент към натална Луна, прогресен Асцендент към прогресна Луна и т.н.

От гледна точка на зачеването няма особено значение коя планета е прогресна и коя натална. Също така може позициите и на двете аспектирани планети да са прогресни. Важното е между тях да има аспект. Също така типът на самия аспект (положителен или отрицателен) не е критично важен. Най-важно е обстоятелството дали е налице аспект между планетите в дадения период от време или не. Оказва се, че решаващо е дали планетите общуват помежду си (наличие на аспект) или мълчат и не си говорят (липса на аспект). При това не е толкова важно дали в момента планетите се обясняват в любов (положителни аспекти) или се карат (отрицателни аспекти). От гледна точка на зачатието важното е между тях да има комуникация. Естествено положителните аспекти обуславят хармонично и лесно развитие на събитията, докато при отрицателните следва да очакваме пречки, трудности и забавяния във времето. Независимо обаче какви са самите аспекти, самото им наличие е добър признак по отношение на зачатието.

Също така трябва да се има в предвид, че в картата на жената Луната е от първостепенно значение, докато в картата на мъжа по-важно е Слънцето. В картите на мъжете Сатурн също играе голяма роля и нерядко прогресните аспекти към него от плодородните планети определят периодите, в които един мъж трябва да стане баща. Това е така, защото Сатурн обикновено носи допълнителни отговорности и задължения. Освен това той има отношение и към дисциплиниращия, отговорен и строг родител, която роля в продължение на хилядолетия се е изпълнявала от бащите. Сатурн в аспект към Слънцето е едно изключение в картите на мъжете и особено когато поне една от планетите се намира в плодороден знак, ъглов дом или е добре аспектирана от натални или прогресни плодородни планети често води до бащинство.

В наши дни може да се намери връзка между Сатурн и родителството и в картите и на жените. Това по-ясно изпъква в картите на онези жени, в които съвсем силно е изразено желанието за доминация и налагане. В добавка на това планетата-управител на пети дом ще е от изключително голямо значение. Нека пак да повторим, че изследването на прогресиите трябва да се прави едва след като рождените карти и на двамата партньори са детайлно изучени по методиката дадена по точки по-горе и това е дало задоволителни резултати. Ако това е така, то тогава прогресиите трябва да бъдат разгледани в следната последователност:


1. Аспекти между Асцендента и Луната Аспектите на прогресния Асцендент към наталната Луна траят около две години, докато аспектите на прогресната Луна към рождения Асцендент преминават за около два-три месеца. Наличието им по принцип указва на много добър период за зачатие.

2. Прогресни аспекти между Асцендента и управителя на пети дом. Взимат се в предвид всички възможни комбинации – прогресен управител към натален Асцендент, прогресен Асцендент към натален управител и прогресен Асцендент към прогресен управител. Тези аспекти са особено благоприятни и двойни по сила, ако или управителя на пети дом или Асцендента преминават през плодовити знаци или през ъгловите домове (1, 4, 7 или 10-ти).

3. Навлизането и преминаването на прогресната Луна през плодовит знак Тези периоди продължават около две години и половина, което е доста окуражителен отрязък от време.

4. Наличието на плодовити прогресни планети (Луна, Венера, Юпитер, Нептун, Северен лунен възел), които преминават през първи дом Особено благоприятно е тяхното влияние тогава, когато в допълнение на това те също така правят предимно положителни прогресни аспекти. Тогава тяхното значение се удвоява.

5. Наличието на плодовити прогресни планети, които преминават през пети дом При положение, че и аспектите, които правят са положителни тяхното благоприятно значение се удвоява.

6. Наличието на плодовити прогресни планети, които преминават през седми, осми или единадесети дом Тук тяхното влияние ще е слабо и те могат да вземат в предвид само като поддържащо влияние.

7. Навлизането и преминаването на управителя на пети дом през плодовит знак Това е значително влияние, което допълнително се увеличава по сила, когато управителят на пети дом прави също така предимно положителни прогресни аспекти.

8. Навлизането и преминаването на прогресната Луна през пети дом Това е доста силен положителен фактор и особено ако тя оттам прави положителни аспекти шансовете за зачатие се удвояват.

9. Навлизането и преминаването на управителя на Асцендента през пети дом Това влияние е равно по сила на прогресна Луна, която преминава през пети дом и интерпретацията е същата както в предишната точка.

10. Навлизането и преминаването на управителя на пети дом през първи дом Силно влияние.

11. Съвпад на прогресната Луна с която и да било ъглова точка – Asc. Desc. MC или IC. Силно влияние.
12. Съвпад на управителя на пети дом с която и да било ъглова точка – Asc. Desc. MC или IC. Силно влияние.

13. Съвпад на Северния Лунен Възел с която и да било ъглова точка – Asc. Desc. MC или IC. Силно влияние.

14. Навлизането и преминаването на управителя на Асцендента през единадесети, седми или осми домове Това влияние е слабо и може да се вземе само като поддържащ фактор при условие, че в същото време са налице положителни аспекти от него към плодородни планети.

15. Навлизането и преминаването на прогресния управител на пети дом през седми, осми или единадесети домове Това влияние е слабо и може да се вземе само като поддържащ фактор при условие, че в същото време са налице положителни аспекти от него към плодородни планети.

16. Навлизането и преминаването на прогресното Слънце през пети дом Това влияние не е много силно и може да се вземе само като поддържащо влияние главно в картите на мъжете.

17. Съвпад на прогресното Слънце с която и да било ъглова точка – Asc. Desc. MC или IC. Това влияние притежава около половината на силата на Луната в съвпад с ъгловите точки в хороскопа, но в картите на мъжете може да придаде малко повече тежест.

18. Аспекти на прогресното Слънце с плодородни планети Тези са от по-голямо значение в картите на мъжете или в картите на жените със силно изразена доминантна енергия. Като цяло това е слабо положително влияние.

19. Аспекти на прогресното Слънце със Сатурн Това е едно изключение, когато две неплодородни планети формират благоприятен за зачатие период. Особено силен в картите на мъжете. При отрицателни аспекти мъжете често или не очакват или не желаят бремеността.

20. Аспекти на прогресния Сатурн с плодородни планети Интерпретацията е същата както в точката по-горе.

21. Аспекти на управителя на пети дом с плодородни планети Силно влияние.

22. Аспекти от прогресния Северен лунен възел към плодородни планети Силно влияние.

23. Навлизането и преминаването на Асцендента през плодовит знак Тези периоди траят около 30 години, затова не бива да им се обръща прекалено голямо внимание, но все пак наличието на този фактор обуславя един благоприятен фон, на който се развиват останалите събития.

24. Навлизането и преминаването на прогресното Слънце през плодовит знак Тези периоди траят около 30 години, затова не бива да им се обръща прекалено много внимание, но все пак наличието на този фактор обуславя един благоприятен фон, на който се развиват останалите събития. На Слънцето може да се обърне по-голямо внимание в картите на мъжете, или на тези жени, които притежават доста силно изразена настъпателна, доминантна енергия.

25. Навлизането и преминаването на Венера през плодовит знак
Тези периоди траят често повече от 20 години, затова те основно служат само като благоприятен фон, на който се развиват останалите прогресии.

Също трябва да се отбележи, че за да се определи дали ще има зачатие или не, не е чак толкова важно дали планетите се намират в положителни или отрицателни аспекти една спрямо друга. Основното е дали между тях има аспект или не. Става въпрос основно за съвпад, опозиция, секстил, квадратура и тригон. По отношение на минорните аспекти няма извършена достатъчно изследователска дейност, която да подкрепи дадени твърдения, но силата и ефекта на тяхното влияние може да се предположи по логически път. При наличие на положителни аспекти естествено процесът ще се извършва хармонично, докато при отрицателните следва да очакваме забавяния във времето и усложнения. Когато става въпрос за съвпади, тяхното влияние следва да се определи от типа на въвлечените планети.

Глава VIII: Изчисляване на транзитите
И накрая едва след като зелена светлина е дадена както в рождените карти, така и в секундарните прогресии и на двамата партньори, трябва да погледне към транзитите. Те са тези малки искри, които са необходими, за да се възпламени голям огън. Подходящи транзити трябва да присъстват и в двете карти. Прилага се абсолютно същата методика, която беше дадена за прогресиите в глава VII по-горе. Особеността е тази, че при транзитите се работи с много малки отрязъци от време, които обикновенно траят само няколко дни или дори само няколко часа. Транзитите на Луната са най-мимолетни, но в дадения случай те са и най-важните. Особено критични са транзитите на Луната към наталния или прогресен Асцендент. На второ място се нареждат транзитите на Луната към наталната, прогресната или транзитната Венера. После идват транзитите на Луната към наталния, прогресния или транзитния Юпитер. Транзитните преминавания на Луната през пети, единадесети, първи и осми домове или през ъгловите точки Asc, Desc, MC, IC са също много важни. Има смисъл да се работи само с тези транзити, които са в сила единствено в периодите на настъпила овулация.

Глава IХ: Заключение
По принцип винаги е трудно да се отговори еднозначно на въпроса дали даден човек ще има деца или не, но както видяхме от всичко изложено в тази статия има множество фактори, които могат да хвърлят значителна светлина по въпроса. По този начин възможността за забременяване и определянето на правилното време за зачатието от чисто инстинктивно поведение може да се превърне в съвсем научен процес. Сигурен съм, че ако поръчате тази услуга можете да избегнете много подводни рифове и да замените неизвестността на бъдещето с реално достижими и предвидими цели. В случай, че имате още въпроси няма проблем да разговаряме лично по скайп или по телефона, ако си поръчате консултация. За повече информация вижте страницата ми в Интернет в раздела „Астрологически услуги“. Желая ви много успех и щастие!

Любомир Червенков
гр. Пърт, Австралия
19.07.2011

Библиография:

1. A to Z Horoscope Maker and Delineator by George Llewellyn. An American Textbook of Genethliacal Astrology. Sugar Publications, New Delhi, 1968
2. The Masterpiece and Other Works by “Aristotle, the Famous Philosopher”, published by the Ex-classics Project, 2010, www.exclassics.com public domain
3. Tetrabiblos by Claudius Ptolemy. The Quadripartite Mathematical Treatise. Four Books of the Influence of the Stars. Translated from the Greek paraphrase of Proclus by J.M. Ashmand, London, Davis and Dickson, 1822, this version courtesy of www.classicalastrologer.com
4. A Manual of Astrology by Raphael. Book of the Stars, Being the Art of Foretelling Future Events by the Influence of the Heavenly Bodies in a Manner Unattempted by any Former Author and Divested of the Superstitions of the Dark Ages. London, 1828. www.books.google.com public domain
5. How to Judge a Nativity by Alan Leo. Volume III of “Astrology for All” series. Modern Astrology office, 1922.
6. The Astrology Book by James R. Lewis. The Encyclopedia of Heavenly Influences. Visible Ink Press, Canton, MI, 2003.
7. The Message of the Stars by Max Heindel and Augusta Foss Heindel. An Esoteric Exposition of Natal and Medical Astrology Explaining the Arts of Reading the Horoscope and Diagnosing Disease. The Rosicrucian Fellowship International Headquarters PO Box 713, Oceanside, California 92054, USA