сряда, 20 юли 2011 г.

Определяне вероятността за зачатие според астрологията

Глава I: Въведение
Астрологията е наука, която ако бъде използвана правилно, може да намери практическо приложение във абсолютно всички сфери на човешкия живот. Най-използваната астрологическа услуга е рождената карта. Тя очертава крайъгълните камъни и най-важните пътеводни знаци в живота на човека. Разлиствайки една добре написана рождена карта ние все едно разглеждаме чертежите на най-главния архитект, който първоначално е замислил, а след това е създал въпросния човек. Ако знаем точно къде да гледаме и как да обясним правилно нещата, ние се докосваме до най-важното – какъв е смисълът на неговия живот, какво е призван да извърши той и кои са житейските уроци, които има да научи.

На второ място по популярност в астрологията се нареждат така наречените „предсказания“. Всъщност изобщо не става въпрос за предсказания, а за това, че на базата на астрологията съвсем научно може да се изчислят периодите в човешкия живот, когато е най-вероятно да се случат определен тип събития. Когато изчисленията са направени прецизно и интерпретациите са дадени професионално, тенденциите могат да окажат неоценима помощ в планирането на важните периоди в живота на човека – кога е най-подходящото време да смени работата си, кога да се задоми, кога да пътува, кога да учи и т.н. Освен тези раздели има и много други, като например кармична астрология, медицинска астрология, сравняване на два хороскопа за съвместимост и т.н.

В тази връзка възниква въпросът възможно ли е тогава астрологията да бъде използвана и за определянето на най-подходящите периоди за зачеване? Този въпрос често бива задаван на астролозите особено от двойки, които дълго време са се опитвали да се сдобият с дете, но опитите им са били все неуспешни. За щастие, астрологията и тук ни се притичва на помощ и съвсем научно може да ни отговори и на тези въпроси. Още Аристотел на времето е писал на тази тема. Впоследствие тя е била разгледана от астрологична гледна точка от такива видни автори, като Клавдий Птоломей, Уилиам Лили, Рафаел, Алън Лео, Джордж Луелин и много други.

Разбира се всички тези изследвания отиват на едно ниво по-горе от чисто физическата способност за оплождане, забременяване и износване на плода. В наши дни има достатъчно лекарски изследвания относно това как може да се диагностицира и евентуално да се лекува понижената способност за забременяване. Лекарските тестове в наши дни са много ефективни и могат да дадат съвсем научен отговор дали има някаква физическа нередност в единия или в двамата партньори, която им пречи да имат деца.
Но понякога официалната медицина не може да намери никакви обективни причини, поради които дадена двойка не може да се сдобие с деца, но въпреки всичко деца не се появяват. Това е така, понеже лекарите се съсредоточават изключително само върху физиологията на зачатието и напълно игнорират духовната страна на въпроса. Понякога на определена двойка не им е дадено да имат деца в определени продължителни периоди от време или в най-тежките случаи на тях кармично не им е предопределено да се сдобият със собствени деца. В такива случаи лекарите се оказват напълно безсилни, независимо какво хормонално лечение предписват и какви усилени опити правят за оплождане инвитро.

Затова в такива случаи се налага да се обърнем към главния архитект на видимия материален свят, а чертежите му могат да бъдат разчетени само с помощта на астрологията. Ако с нейната помощ определим, че по принцип е възможно зачатие за дадената двойка, макар и в някакви много кратки периоди от време, то тогава положените усилия в тези периоди ще се възнаградят многократно.

Глава II: Астрологични причини за бездетието
Преди обаче да започнем изчислението на подходящите за зачатие периоди е редно да си зададем въпроса защо в наши дни бездетието е толкова широко разпространено? При това като че ли проблемът е особено актуален само в така наречените „напреднали“ страни и то най-вече всред по-образованите и интелигентни граждани. Проблемът с раждаемостта като че ли не стои в страните от третия свят, нито пък е налице всред малцинствата в развитите страни, които водят съвсем прост начин на живот.

Например аборигените в Австралия или ромското население в България не могат да се оплачат от ниска раждаемост. В същото време кабинетите за изкуствено оплождане са пълни с интелигентни двойки със завършено средно или висше образование, които са прехвърлили 30-35 годишна възраст. Но дали става въпрос за генетична предразположеност или корените на това явление трябва да се търсят другаде? Например, четейки историята на България от изминалите векове никъде не можем да окрием и следа от това, че българките масово са страдали от бездетност. Докато в наши дни естественият прираст на населението отдавна вече е отрицателен и тази тенденция постоянно се влошава. При това съвсем не става въпрос само за планирана бездетност.

Младите хора днес изчакват доста години за да могат първо да се образоват, после да си намерят работа, после да си намерят подходящ партньор, после да си купят жилище и чак след това в един момент (обикновено след като вече са преминали 30 - 35 годишна възраст) решават да се сдобият с дете. По някаква ирония на съдбата обаче се оказва, че именно тогава, когато те вече се чувстват най-готови да станат родители, процесът по забременяването и износването на плода изключително се усложнява. Като че ли се намесва някаква висша сила, която им пречи да станат родители. Тогава те се обръщат към съвременните инвитро технологии, които обаче в доста случаи са също неуспешни. И най-накрая, когато вече са изчерпали всички останали възможности, двойката се обръща към астролог. Този феномен е присъщ не само за България, а е доста типичен за почти всички страни в Европа, САЩ и Австралия.

а.) Статична и динамична карма на зачатието
За да можем правилно да си обясним защо се получава така, трябва да се върнем назад във времето и да видим как обикновенно се стига до подобна ситуация. Раждането на дете е изключително кармичен по своята същност процес и за да можем да обясним правилно защо едно дете се появява (или обратното – защо не се появява) на бял свят, трябва съвсем старателно да проследим кармата на потенциалните му родители.
Кармата на човека се състои от два компонента – статичен и динамичен. Статичната карма включва всичко това, с което човекът се ражда. В повечето случаи тя е преимуществено или положителна или отрицателна. В някои случаи може да бъде неутрална. Тя е изцяло предопределена от действията на човека в минали превъплащения и отразява уроците, които той все още има да научи. От друга страна, динамичната му карма се създава в настоящия му живот, в следствие на сегашните му постъпки и действия. Тя също се натрупва с течение на времето.

Фактически, за да определим каква е вероятността един човек да стане родител ние трябва да знаем сумарното състояние на неговата карма по отношение на вероятността на зачатие, която включва както статичния, така и динамичния компонент. Статичната карма се определя лесно, тъй като тя е изцяло записана в рождената карта на човека. Това твърдение обаче е вярно само за тези, които знаят къде да гледат, разбира се. Има цял раздел, наречен кармична астрология, който изучава картата именно в тази светлина. Понеже статичната карма на човека е тясно свързана с рождената му карта, затова и рождената карта е статична, т.е. тя за разлика от прогресиите и транзитите не се променя с времето.

За да определим динамичната карма ние трябва подробно да проследим живота на дадения човек от раждането до момента, в който той за първи път се е почувствал готов да стане родител и е предприел практически стъпки в тази насока. Динамичната карта се определя до голяма степен от прогресиите и транзитите, но също така зависи и от свободната воля на човека.

В съдбата на човека основно влияние оказва статичната карма. Тя предопределя около 60% от събитията, които има да му се случват. Следователно, по рождената карта може да се определят около 60% от бъдещите събития. Не всички хора се раждат с една и съща потенциална възможност да станат родители. На някои това се отдава съвсем лесно, докато за други същият този процес се превръща в доста трудна задача. Тоест, различните хора се раждат с различен потенциал за създаване на потомство. Това явление може да се обясни задоволително само като се отчете факта, че още с раждането си човек носи със себе си определена карма от минали превъплащения и че всички те сумарно предопределят неговата статична карма.

Тези, които отричат прераждането и кармата никога няма да бъдат в състояние да разберат защо едни хора се раждат под „щастлива звезда“, докато други са поставени при съвсем различни и често значително по-трудни обстоятелства. Натрупаната в предишни животи карма на човека неминуемо го поставя в определени жизнени условия, които съответстват на постъпките му от миналото, докато неговата бъдеща карма се обуславя от сумарния продукт на постъпките му в настоящето.

Отношението на някои хора към децата им в миналите им прераждания е било изключително негативно. Може би поради факта че са имали много деца те са живели в крайна бедност, или децата са им попречили по някакъв начин да разгърнат собствения им талант и способности, или пък децата са се оказали крайно неблагодарни. Така или иначе, поради една или друга причина тези хора са развили силно негативно отношение към своите деца. В настоящия си живот те се раждат с комбинация от неплодородни планети в неплодородни знаци и/или в негативни аспекти с критични точки в хороскопа. По този начин те по рождение до голяма степен са възпрепятствувани да станат биологически родители. Целта е да изпитат на собствения си гръб какво означава обратната ситуация – тоест да нямаш деца.

Обратното, при някои други хора забременяването и износването протича съвсем гладко и безпроблемно. В техните карти пък откриваме множество благоприятни за зачатие фактори. Сериозните кармични случаи на пълна стерилност са сравнително малобройни. Обаче въпреки всичко, практиката показва, че след като човек е изчаквал доста продължително време да има деца, забременяването и износването след това не винаги се отдават лесно. Защо се получава така?

б.) Как се натрупва отрицателна динамична карма?
Да приемем, че даден човек се ражда със средни възможности за създаване на потомство. В наши дни от момента на раждането до момента, в който той се почувства готов да стане родител изминават доста години. В миналото момичетата са били женени непосредствено след като тяхното физическо узряване е било факт, т.е. още някъде на около 13-14 годишна възраст. За този кратък период от време те не са били в състояние да натрупат някаква съществена отрицателна динамична карма. В онези времена основният показател за плодовидост или безплодност се е определял почти изцяло само от статичната карма, тоест това, което е записано в рождената карта. Затова забременяването и износването е протичало сравнително лесно, тъй като пълна неплодовитост в рождената карта е сравнително рядко явление. Това между впрочем е и една от причините, поради която раждаемостта на населението в развиващите се страни и в малцинствата в развитите страни е толкова висока. Това е така, понеже тя и до днес се определя предимно само от статичната карма.

Докато при по-интелигентните представители на развитите страни в никакъв случай не може да се пренебрегне и динамичната карма, тоест това което човекът натрупва като карма в следствие на своите собствени постъпки, докато най-накрая след доста години се почувства сравнително готов да стане родител. Една жена например може да е родена със нормални възможности за зачатие (статична карма), но всеки път когато тя например гълта противозачатъчно хапче, тя малко по малко си навлича негативна карма по отношение на своите бъдещи възможности за зачатие (динамична карма). Същото се отнася и за мъжете, всеки път когато те използват презерватив или прибягват до пркъснат коитус. Ние много малко се замисляме днес по тези въпроси и считаме подобно поведение за напълно естествено и нормално, но истината е съвсем друга.
Причината се корени в това, че всеки път, когато използваме противозачатъчни средства, ние реално изменяме естествения ход на събитията. Фактически ние налагаме нашата човешка воля над естествения космически план за нашето развитие. Със всяко едно такова действие все едно заявяваме на Космоса: „Аз не желая да имам деца“. После продължаваме да повтаряме това заявление чрез нашето поведение в продължение на десетки години. Така ние натрупваме значителна негативна динамична карма, в която с едри букви е записано, че не желаем да имаме деца. В един момент изведнъж виждаме, че вече значително прехвърляме нормалната за забременяване възраст не ни е останало много време да станем родители. Тогава се сепваме и решаваме да спрем контрацептивите. Обаче точно тогава с изумление забелязваме че нашата карма е вече пре-програмирана. Изпращаното в Космоса с години наше желание да нямаме деца съвсем успешно се осъществява на практика.

Същото се отнася и за абортите, които са още по-тежка форма на натрупана негативна динамична карма. Би било абсурдно да е твърди, че една и съща жена има еднакви шансове за зачатие на 14 годишна връзраст или да речем на 30, след като вече е направила три аборта. И тук между впрочем не става въпрос за физическите последствия, които изчегъртването на матката може да доведе при аборта. Тук изключително важни се оказват кармичните последствия, които една жена (пък и един мъж) натрупват, когато използват свободната си воля, за да вземат решение за аборт. От духовна гледна точка те извършват едно престъпление, тъй като пресичат в зародиш потенциалната възможност да създадат децата си в подходящото от астрологична (а следователно и от духовна) гледна точка време.

в.) Относно абортите
Една яйцеклетка никога не бива оплождана в произволен момент. Точният момент на зачатието е точно толкова важен (ако не и повече) от точният момент на раждането. Той обозначава планетарните разположения именно в този миг, когато за първи път се е появил устрема на духа да се въплати във физическо тяло. В древността са били правени основно хороскопи на зачатието, докато хороскопите основани на момента на раждането са се считали за второстепенни и доста по-маловажни. Затова да се твърди, че забременяването е станало „случайно“ е просто един абсурд. Само напълно незапознатите с истинското положение на нещата хора могат да твърдят подобно нещо.
Така че интервенцията по насилственото прекъсване на бременността в първите месеци след зачатието, особено ако то се е извършило по естествен път, води след себе си сериозни кармични последици. Самият факт, че се е извършило зачатие показва, че от духовният свят е била дадена зелена светлина за тези партньори да станат родители. Тоест, била им е спусната възможността да продължат генетичните си заложби по-нататък чрез следващото поколение. Не на всеки се гарантира тази възможност. Ние рядко се замисляме колко много условия трябва да бъдат изпълнени, за да се стигне дотук. При това моментът на зачатието, особено когато се е извършил по естествен път, указва на правилно развитие на семейната карма. Но когато бременността бива насилствено прекъсната, тогава тази възможност умира, а заедно с нея и надеждата за едно правилно разгръщане на космическата им карма.

Може би ако двойката има късмет, след време ще се отдаде друга подобна възможност, но тя никога няма да бъде същата. Планетите никога не повтарят разположенията си по абсолютно същия начин. Дори след време да се отдаде някаква друга възможност за ново зачатие, нововъзникналото човешко същество никога няма да е същото като онова, което е вече било абортирано. В практиката си на астролог съм забелязал, че след като веднъж е бил извършен умишлен аборт, партньорите обикновено се разделят завинаги. Като че ли отгоре се спуска нареждане, че след като тези двамата не желаят да имат деца, няма смисъл да те продължават да бъдат заедно.

г.) Влиянието на цигарите, алкохола и опиатите върху динамичната карма
Динамичната карма на човека може да бъде допълнително усложнена и от други фактори, например употребата на цигари, алкохол и опиати. Ние всички сме чели по вестниците и списанията и сме гледали по телевизията за плачевните последици, които тютюнопушенето и алкохола нанасят на бъдещите деца. Но когато се изнасят подобни факти, докторите обикновено се концентрират изключително само върху физическите последици, до които води едно такова поведение. При това изобщо не се споменават кармичните последици, а те се оказват неимоверно по-важни!

Всяка една изпушена цигара или изпита чаша алкохол по време на бремеността, независимо дали е от майката или от бащата вреди на детето кармично. От духовна гледна точка това поведение заявява, че родителят нехае както за своето собствено здраве, така и за това на своето бъдещо поколение. По този начин той записва с едри букви в динамичната си карма, че е негоден да стане биологически баща. Всъщност неговата незаинтересованост да продължи рода си в здравословно поколение бива усещана духовно и от зародиша, ако такъв междувременно се е появил. Това поведение веднага започва да оказва своето отрицателно влияние върху бъдещото дете. Също така всякакъв стрес, скандали и пререкания между бъдещите родители по време на бремеността пряко се отразяват негативно на развиващия се плод. На тази тема има изписани множество книги.

Употребата на тютюн, алкохол и наркотици винаги силно намалява шансовете за едно бъдещо зачеване. Това е така не само защото това поведение оказва силно негативно влияние върху физическото тяло на човека, но и защото то демонстрира незаинтересованост и безотговорност от духовна гледна точка по отношение на бъдещото поколение. Едно дете трябва да бъде желано и обичано още преди да бъде заченато. Ние можем непрекъснато да говорим колко много желаем да имаме деца, но ако с поведението си създаваме отрицателни условия за създаването и развитието им, то ние реално си навличаме една сериозна негативна карма. И колкото по-продължително се употребяват подобни субстанции, толкова по-голяма е натрупваната по този начин негативна динамична карма. Така в най-добрия случай просто се намаляват шансовете за зачатие, а в най-лошия се увеличават шансовете за зачатие на деца със сериозни увреждания.

д.) Влиянието на безразборния полов живот върху динамичната карма
Следващия най-сериозен фактор, който допринася за бездетност е безразборният полов живот. Това е така, защото не се отчитат механизмите на сексуалното поведение на хората и тяхното отражение върху способността им за бъдещо зачатие. В миналото единствената разрешена форма на сексуално общуване е била тази, която е съществувала между двама законни съпрузи. При това предназначението на това съжителство е било съобразено изключително само с продължаването на рода. В наши дни обаче правенето на секс е продиктувано в болшинството случаи само от желанието за получаване на удоволствие. Поради тази причина в нашето съвремие сексуалното общуване и продължението на рода нямат почти нищо общо. От духовна гледна точка, обаче те продължават да са тясно взаимосвързани. И именно това поражда проблема.
Когато сексуалното желание бива силно насочено към един определен партньор, шансовете за зачатие са значително увеличени. От духовна гледна точка тогава се създава една концентрация и обединение на духовни сили, които пораждат желанието за зачеване на нов живот. Целта е продължаването на рода и на предаването на специфичните генетични способности на двамата индивиди по-нататък през поколенията. Когато сексуалната енергия обаче се разпилява във всички възможни посоки е вярно точно обратното. Ако в продължение на дълги години човекът встъпва в редица безразборни полови контакти, това създава за него отрицателна динамична карма и по-късно, когато той най-сетне се почувства готов да стане родител се оказва, че неговите шансове за достигането на тази цел са доста занижени.

Това се получава така, понеже той в продължение на години е разпилявал своята сексуална енергия във всички възможни посоки. От духовна гледна точка той все едно е подавал сигнал на Космоса, че все още е в процес на избиране и още не се е спрял на някакъв конкретен, определен партньор, с който е взел решение да продължи своята генетична линия. Това поведение има отрицателни последици за динамичната карма както при жените, така и при мъжете. В практиката си обаче съм забелязал, че жените обикновено изпитват на гърба си резултатите от подобно поведение с много по-голяма сериозност, отколкото мъжете. Това вероятно е свързано с обстоятелството, че изначално от жената се е изисквала доста по-голяма вярност, целомъдреност и посветеност, отколкото от мъжа. Това е така, тъй като именно тя в продължение на хилядолетия е изпълнявала ролята на пазителка на семейния очаг.

Дотук отчетливо виждаме, че когато зачеването на първо дете съзнателно се забави в продължение на много години, шансовете за забременяване в последствие започват прогресивно да намаляват. Това е така, защото в първите години на сексуална зрялост влияние оказва предимно само статичната карма (тоест това, което е описано в рождената карта на индивида), но с течение на годините той или тя все повече и повече започва да акумулира динамична карма, а тя за съжаление в наши дни е доста отрицателна.

е.) Относно семейната карма
Освен всичко друго съвсем не е маловажно как се е развил живота на човека през формиращите му години и какъв отпечатък са наложили жизнените обстоятелства върху изграждането на неговия характер, светоглед, морални норми и светоусещане. Например, моделът на семейството в което човекът израства оказва огромно значение. Ако следваме методиките, завещани ни от бащата на психоанализата Фройд и неговите ученици, можем подробно да проследим последиците за психиката на подрастващото дете, когато то се ражда в дисбалансирано семейство. Най-разпространеният случай е когато единият родител е прекалено деспотичен, а другият е прекалено слабохарактерен. Когато детето израства в такава среда, то неволно започва да формира по-късно своето поведение като или стриктно следва абсолютно същия модел на семейството, в което е израстнало или като рязко възстава срещу него.

Например едно момче което израства в семейство със силно доминантна майка и прекалено слабохарактерен баща обикновенно или се превръща в доста пасивен и послушен мъж (а нерядко и с хомосексуална ориентация) или обратното – желае на всяка цена да се наложи над своята партньорка за да компенсира негативните спомени от детството си. Всички зависи от това дали детето възприема ситуацията, в която е израстнало като „положителна“ или като „отрицателна“. По същия начин протичат нещата и във останалите възможни комбинации. Интересното е, че при всички тези модели откриваме съвсем пряка връзка между типа на родителите и астрологичната рождена карта на детето. Фактически налага се извода, че на детето просто му е било предопределено да израстне в една или друга семейна среда, която задължително е трябвало да остави своя отпечатък върху неговия светоглед и начин на възприятие относно това какви би трябвало да бъдат ролите на родителите в семейството. Затова формиращите ранни години могат с голяма доза увереност да се причислят към статичната карма.

Така създадената кармична ситуация предопределя не само характера на подрастващото дете, но оказва влияние за много поколения напред, тъй като самото дете по-късно се превърща в родител и създава подобна ситуация за своите деца, които пък от своя страна я предават на своите деца и т.н. При това се забелязва една интересна тенденция, че способностите и характерите се предават през поколение. Тоест обикновенно синът не наследява характера на баща си, а този на дядо си. По същия начин дъщерята наследява характеристиките на бабата. Генетичните способности обаче не изчезват. Те се запазват в латентен вид и продължават да текат в кръвта през поколение. Тоест заложбите на майката се проявяват по-късно във внучката, докато внукът изцяло прилича на дядото и т.н.

По този начин виждаме, че просто няма начин как ситуацията в едно семейство (независимо кой над кого се налага) да не продължи да се предава нататък и в бъдещите поколения. Фактически тук опираме до въпроса за кармата в семейството. Както индивидуалният човек има своя собствена карма, така и душите на хората формират групи, които имат групова карма. Душите на такива групи могат да се прераждат отново и отново в дадена фамилна линия, докато не се изкупи изцяло създадената в предишни прераждания семейна карма. Обикновено това става когато всички членове в семейството вземат съзнателното решение да престанат да се налагат един над друг, а решат да си сътрудничат съвместно. Но докато се стигне до тази повратна точка в кармичното състояние на семейството обикновено се преминава през доста перипетии и са нужни редица прераждания.

С казаното дотук искам да подчертая колко кармично преплетени и сложно устроени са нещата в едно семейство. Една група души може да се срещат отново и отново, ако имат определен кармичен възел за разплитане. При това техните роли обикновено непрекъснато се разменят – един път те могат да се срещнат като мъж и жена, после като дете и родител, после пак като съпрузи, но с разменени полове, т.е. мъжът може сега да се е преродил като жената, а жената като мъж, за да изпитат на гърба си кармичните последствия на своите предишни действия и т.н. Затова само най-невежите хора могат да си представят, че зачатието на едно дете се извършва „по случайност“ или в следствие на някакви механични или гравитационни сили, които някакси подтикват един сперматозоид в някакъв произволен момент от време да оплоди една яйцеклетка. В действителност нещата са много по-сложни и изпълнени с изключително дълбок смисъл.

ж.) Относно оптималното време за зачатие
Нещата стоят така, че едно дете трябва да бъде заченато в точно определен момент от време, за да може неговата астрологична карта да се намира в пълен синхрон не само с личната карма на детето, но и да се „впише“ най-пълноценно в кармата на това семейство. Затова опитите за изкуствено зачеване в произволни моменти, когато това е най-удобно на лекарите обикновено завършват с неуспех. Или пък когато те са „успешни“ се стига до такъв огромен дисбаланс между астрологичните карти на родителите и децата, че фактически всеки един от тях впоследствие живее свой самостоятелен живот, напълно изолиран от общата карма на семейството. В тази ситуация родителите и децата живеят цял живот като съквартиранти без самите те да знаят защо се намират под един покрив.

Ако би трябвало да следваме природния и естествен ход на нещата, в повечето случаи една жена би трябвало да забременява значително по-рано от това, което се случва в наши дни на практика. Тогава не би се прекъсвала естествената кармична връзка, която съществува в семейството и която се предава през поколение от бабите и дядовците на внуците и внучките. Планетите следват своя естествен ход и е нормално и природосъобразно следващото поколение да се появи тогава, когато жените узряват полово и са готови за зачатие.

Ако вземем например класическата творба на Шекспир ще видим, че Жулиета не е била навършила даже 14 години, когато се развива действието, докато Ромео е бил на около 16. И това е било нормалното състояние на нещата в онези времена. Ако се върнем даже още по-назад в римски времена, в древна Гърция или в древния Египет ще открием същото. В момента в който физическото тяло на жената е започвало да съзрява и е ставало способно за оплождане, тя незабавно е била омъжвана и непосредствено след това е забременявала.

В зависимост от географския район и климатичните условия тази възраст е била приблизително около 14 години. Фактически разликата във възрастта между родителите и техните първи деца е била около 15 години. В наши дни се счита за абсолютно недопустимо една жена да забременее в такава „ранна“ възраст, тъй като тя още не е навършила пълнолетие. Обаче ние трябва да разграничаваме пълнолетието, като термин свързан с психологическото развитие на един индивид и физиологическото му развитие.
Едно цвете например израства, цъфти и завързва плод следвайки природните цикли, заложени в него. То не се съобразява с нашите човешки понятия дали му е рано още да цъфне или не. То просто следва естествения ход на нещата. По същия начин е поставено положението и с животните в природата. Те не изчакват да навършат пълнолетие, преди да встъпят в сексуален контакт. Те просто следват своите инстинкти. Тези инстинкти са заложени в растенията, животните и хората не случайно. Те определят оптималното време за сношение, оплождане и износване на плода, а следователно по този начин те обезпечават оптималното продължение на рода. Друг е въпросът, че в нашето „модерно“ и „напреднало“ общество ние дотолкова сме се отдалечили от естествения ход на нещата в природата, че напълно сме забравили за това, че ние хората сме също сродни с минералите, растенията и животните и че в нашето тяло са заложени същите циклични ритми, които са присъщи и на тях.

з.) Съгласуване на астрологичните цикли с оптималното време за зачатие
Ако погледнем астрологически върху нещата, ще видим, че астрологическите цикли се съгласуват с биологическите. В продължение на хилядолетия първите деца в семейството са се раждали, когато жената е била приблизително на 15 години. За този отрязък от време Сатурн например изминава около 180° от Зодиака. Това означава, че ако астрологическите карти на първородените деца синастрично се съпоставят с картите на техните родители ще открием наличие на опозиция между двете натални положения на Сатурн.

Това разположение се счита за изключително благоприятно в дадения случай, тъй като родителите трябва да оказват дисциплинираща и възпитаваща роля върху децата, т.е. когато планетата управляваща дисциплината, реда и порядъка Сатурн в картите на родителите се намира в опозиция към Сатурн в картите на децата, тогава имаме едно хамонично единство и борба на противоположности. Това положение на наталния Сатурн възпитава както децата, така и самите родители, тъй като ги подготвя за следващите им деца, и за появата на внуците, които нормално са се раждали по-нататък. Както вече отбелязахме по-горе заложбите на родителите се предават през поколение върху внуците. Затова, ако се следва естествения ход на нещата и внуците се появят след около 30 години, при сравняване на техните карти с тези на бабите и дядовците ще се открие синастричен съвпад, което е правилното и естествено положение на нещата.
Обратно – ако се изчака доста време и първото дете се появи, когато родителите са вече да речем на 30 годишна възраст, през това време Сатурн ще се е завърнал вече в същата точка на хороскопа, където се е намирал по време на раждането на самите родители. В такъв случай в картите на родителите и децата ще открием не опозиция, а съвпад. Това съчетание може да се сметне за добро ако става въпрос за второ или трето дете, но не и за първо, тъй като кармичните връзки тук (Сатурн) са подобни, а не противоположни.

Същото се отнася и за Уран. Ако разликата във възрастта между родителите и първото дете е 15 години в синастричната им карта ще открием секстил между двете положения на Уран, което е положителен аспект, указващ на сходност на възгледите. Ако разликата е 30 години, няма да открием нищо. Според някои източници възрастта, при която жените в България раждат първо дете се е покачила вече на 35 години. Тогава в синастричната карта на майката и детето ще открием куинкунс, който е труден за отработка аспект, а на 42 годишна възраст следва да очакваме опозиция, което означава диаметрално противоположни ценностни системи между родители и деца.

Оттук води началото си и огромната пропаст в разбиранията между младото и старото поколение, които никога досега не са били толкова силно антагонистични. Проблемът отново се корени в това, че децата се раждат значително по-късно от предопределеното им време, с което се нарушава естествената последователност на нещата, както от физическа, така и от астрологична гледна точка.

С това не искам да кажа, че ние би трябвало да се върнем на старото положение, при което момичетата трябва да се женят на 14 годишна възраст. В наши дни това е често нежелателно, а в някои държави е дори противозаконно. Обаче като астролог аз се опитвам да обясня причините, които водят до намалени шансове за зачатие от астрологична гледна точка и за това какво поражда нарушения баланс в енергиите между децата и техните родители, когато най-накрая те се появят по един или по друг начин. Оказва се, че от астрологична и от духовна гледна точка продължителното изчакване на първо дете се отразява крайно неблагоприятно както върху родителите, така и върху децата.

и.) Еволюция и инволюция от астрологична гледна точка
Макар че ние рядко се замисляме по тези въпроси е крайно време да си признаем, че ние хората далеч не сме чак толкова „напреднали“ и „еволюирали“ както си мислим. Всъщност ако трябва да бъдем обективни трябва да признаем, че човечеството, което живее в съвремения ХХI век е създало една изкуствена реалност, която много малко наподобява естествения ход на нещата. Чрез нашата дейност ние сме нарушили естественият ход на целия човешки живот, включително и това кога е най-благоприятното време за зачатие и продължение на рода. По този начин ние сме променили естествените циклични ритми, които се извършват в едно семейство и които обезпечават правилното осъществяване на семейната карма.

В продължение на дълги години изкуствено задържаме раждането на дете, защото считаме, че още не сме готови за това, или защото не сме достатъчно материално обезпечени, или защото не сме намерили все още подходящ партньор, или защото искаме първоначално да стабилизираме кариерата си. Причините могат да бъдат най-разнообразни, но независимо как се оправдаваме, крайният резултат е, че нарушаваме естествения цикъл на нещата, което означава, че си създаваме определена негативна карма. По един неумолим космически закон всеки път когато създаваме негативна карма, нещата рано или късно трябва да се обърнат по такъв начин, че да се наложи да си я изкупим.

После в един произволен момент решаваме, че сега вече е настъпило „правилното“ време да станем родители и отхвърляме настрана контрацептивите. Обаче при това изобщо не се замисляме дали този момент е подходящ за зачеване от астрологична гледна точка. Съвсем не ни идва наум, че моментите на зачатието и раждането на едно дете са абсолютно критични за съдбата на едно семейство и на един род, тъй като те кармично предопределят почти всичко оттам насетне. Тоест, какъв ще е характера на бъдещото дете, какви ще са отношенията родители-деца, какво ще се случи на това дете, как това ще се отрази неговата съдба върху родителите му и т.н.?

И без да взимаме всичко това в предвид, ние отново извиваме кормилото на съдбата в някаква своя произволна посока, като насилствено се опитваме да оплодим яйцеклетката на жената в лабораторни условия. Обаче времето, когато лекарите извършват това не е съгласувано от астрологична гледна точка с правилния момент за забременяване и затова оплождане или не настъпва или плодът се изхвърля преждевременно. Всъщност, това явление може да се разглежда в повечето случаи като добре дошло, понеже ако детето беше заченато в неправилния момент това рязко щеше да измени както кармата на родителите, така и кармата на новородените деца често в съвсем неправилна посока.

й.) Относно правилния момент за оплождане инвитро
Да си представим например следния сценарий. В семейство на слабохаракерни родители е нужно да се роди първо дете със силен характер, което да научи родителите си на повече пробивност. То обаче не бива заченато навреме поради редица обстоятелства. Вместо това бива заченато години по-късно чрез инвитро технология. Понеже раждането на детето е изместено с много години напред във времето, то се ражда със съвсем различен характер и съдба от тази, с който е било предопределено да се роди. Моментът на зачеването и раждането са били до голяма степен произволни и затова се разминават значително с кармичните нужди както на детето, така и на родителите.

Да предположим, че вместо дете със силен характер се ражда дете-мечтател с доста непрактичен и слаб характер. Всъщност, вероятно такова дете също би трябвало да се роди в семейството, но то би трябвало да се роди като второ или трето дете, едва след като родителите вече до голяма степен са отработили кармата си по първото (пробивно) дете. Но тъй като такова липсва, крайният резултат е, че се ражда едно слабохарактерно дете в семейство на мекушави родители и проблемът многократно се усилва. Освен че родителите не са получили първоначална закалка, липсва също така доминиращ по-голям брат или сестра, които да изпълняват ролята на модел за подражание. Фактически, получава се така, все едно че в училище вместо да започнем да изучаваме азбуката от самото начало, т.е. от А, Б, В, прескачаме направо на средата и започваме от П, Р, С, Т нататък. После се чудим защо писането и четенето не ни се удават добре или пък защо изобщо сме останали неграмотни.

Но да се върнем на нашия пример. Така роденото дете-мечтател израства без контрол, без модел за подражание и почти без конкретен допир с реалността. Съвсем неудивиделно подобни деца в тийнеджерските си години се опитват да избягат от грубата (според тях) действителност като се пристрастряват към цигари, алкохол или наркотици. Това пък напълно съкрушава родителите, като рязко изменя и тяхната съдба към по-лошо. В крайна сметка цялата карма на това семейство бива неправилно повлечена в съвсем друго направление, главно поради некомпетнетността на човешката намеса.

Всъщност, лекарите които на всяка цена желаят двойката да се сдобие с деца, без да се съобразяват с астрологичните разположения често вместо да изпишат вежди изваждат очи. Те са въоръжени с технологични изобретения като инвитро технологиите, но нямат разбирането, че децата не могат и не бива да се появяват в произволни моменти на бял свят. Самите лекари в такива случаи се държат като малки деца, на които току що им е даден кибрит и на тях страшно много им се иска да си поиграят, но изобщо си нямат представа какъв пожар може да последва от техните действия. В случая напълно погрешно е да се смята, че след като сме изобретили инвитро технологията значи трябва непрекъснато да се опитваме в произволни моменти да създаваме нови и нови деца, независимо кога ги зачеваме, кога ги износваме и в кои семейства после ги даваме за възпитание.

От всичко казано дотук следва, че самият факт, че разполагаме с инвитро технология е чудесен, понеже тя ни дава възможност да заченем нов живот в семейства, където това преди не е било възможно поради някакви физиологически проблеми. Обаче преди да се пристъпи към подобни опити трябва да се направи много внимателно астрологическо проучване на двойката.

Глава III: Систематизирано определяне на вероятността за зачатие според астрологията
Правилният подход е следният. На първо място трябва да си зададем и да си отговорим на следните въпроси:
1. Дадено ли е на тази жена по рождение правото да бъде физиологичен родител? Някои хора са много плодовити по рождение, а някои други не са. Това е свързано със статичната карма на жената и отговорът трябва да се търси в рождената и астрологична карта. Методиката ще бъде обяснена подробно в следващата глава. В някои редки слу чаи отговорът е категорично „не“ и тогава трябва да спрем дотук.
2. Ако отговорът е „да“ трябва да продължим с картата на мъжа. Дадено ли е на този мъж по рождение правото да бъде физиологичен родител? Методиката е същата както при жената. Ако отговорът е категорично „не“, тогава може да се помисли по въпроса за донор или за забременяване от друг мъж.
3. Ако отговорът е „да“ или поне „може би“ и за двамата партньори, то тогава трябва да се видят кои са периодите, в които секундарните прогресии и на двамата дават зелена светлина за зачатие.
4. Ако такива периоди не се очертават в близко или в обозримо бъдеще, това може да означава, че тази двойка е пропуснала своя шанс за забременяване в миналото, понеже партньорите са изчаквали прекалено дълго. Тогава също трябва да се спре дотук и да се помисли за осиновяване или за забременяване от донор. Забременяване инвитро не се препоръчва в такива случаи, тъй като подобни опити най-вероятно ще завършат неуспешно и травмиращо и за двамата. Изключение съставят само онези случаи, където рождените карти и на двамата партньори указват на голяма плодовидост и когато и двамата партньори не са натрупали значителна негативна динамична карма.
5. Понякога съдбата може да даде на такава двойка втори шанс и ако такъв се очертава в следващите няколко години може да се изчака дотогава, като междувременно двойката води нормален полов живот. Това е така, понеже понякога съдбата може да ги дари с деца изневиделица. При определяне шансовете за забременяване от астрологична гледна точка се работи с невъобразимо голямо количество аспекти и не винаги е възможно да се отчетат абсолютно всички фактори. Освен това самата вяра и желание за забременяване често могат да окажат психосоматичен ефект върху двойката и те да се сдобият с деца по естествен път, без да са очаквали това.
6. Ако благоприятни периоди за зачеване не се очертават изобщо, може да се помисли или за осиновяване или за използване на донор. Тогава се преизчисляват шансовете за зачеване посредством данните на донора.
7. Едва след като плодовитост се наблюдава и в двете рождени карти и се очертават положителни за забременяване периоди според секундарните прогресии и на двамата партньори, чак тогава трябва да се прегледат транзитите. Основно се гледат дните на овулацията, т.е става въпрос за около 13 периода в годината, всеки от които продължава около 24 часа. Зачеването ако се прави инвитро трябва да се съгласува според най-подоходящите за това транзити, дори ако трябва оплождането да се извърши в лабораторията в 3 ч. през нощта. Това е така, защото транзитите на Луната понякога траят само няколко часа а тя е особено критична по отношение на фертилността.

Глава IV: Определяне на правилното съотношение между рождена карта, прогресии и транзити
Тук трябва да обясним малко по-подробно взаимовръзката между наталната карта, прогресиите и транзитите, тъй като удивително много хора (включително такива, които сериозно се занимават с астрология) не разбират добре как да боравят с тези понятия. Те или им отделят еднакво внимание (което е абсолютно погрешно) или пък нахвърлят в анализа си всичко каквото още им дойде наум като примарни дирекции, неподвижни звезди, Хирон и какво ли още не. Накрая се получава една пълна каша, пък и самите те се оплитат в изчисленията си като пате в кълчища.
Всъщност ако искаме да се придържаме към научния подход, характерен за западната астрология трябва да ограничим анализа си само до натална карта, секундарни прогресии и транзити. Едва след като сме напреднали изключително много в тази тема може предпазливо да въведем и други понятия, но те ще ни служат само за допълнително обогатяване на вече създадената картина. Освен това трябва да разглеждаме картата в съвсем строга научна последователност, започвайки от рождената карта, след това изучавайки прогресиите и чак накрая поглеждайки към транзитите. При това стриктно трябва да се придържаме към правилото 60-30-10. То се отнася за абсолютно всички сериозни астрологични изследвания. За какво става въпрос?

Когато разглеждаме темата за децата в хороскопа на даден човек или на дадена двойка има няколко основни моменти, на които можем да се опрем. На първо място трябва да разгледаме рождената карта и на двамата партньори. Там има заложени определени енергии, които по рождение може да предлазполагат индивида към бързо зачатие или обратното – да създават пречки и бариери пред тази възможност. Не е нужно да взимаме впредвид всички 50-60 страници, от които обикновено е съставена една рождена карта. Достатъчно е да прегледаме само онези, които имат отношение към темата за децата. Всъщност, рождената карта е този основен пътепоказател, който най-вече ще ни води към крайното заключение. Както и с много други събития в живота на човека, тя предопределя около 60% от събитията, които ще му се случат.

Ако в рождената карта на индивида са налице всички предпоставки за това той или тя да стане родител, тогава трябва да се обърнем към прогресиите ден за година. Според тази методика ако рождената карта се преизчисли за същото географско месторазположение и за същия час на раждане, но като отправна точка се вземе дата, която е да речем 20 дни напред във времето от истинската дата на раждане, то тогава новата карта ще хвърли светлина върху събитията, които има да се случат на човека, когато той навърши 20 годишна възраст. По подобен начин, ако рождената карта се преизчисли за 30 дни напред, тя ще дава информация за събитията, които ще настъпят при тридесетата му година и т.н. Поради тази причина въпросната методика се нарича „секундарни (или вторични) прогресии ден-за-година“.

Вторичните прогресии са много полезни за определяне на най-благоприятните периоди за зачатие. Естествено тук трябва да имаме впредвид следните две обстоятелства. На първо място, продължителността на секундарните прогресии, в зависимост от това кои са въвлечените планети обикновенно трае от една до три години. Следователно, когато се определят благоприятни периоди за зачатие става въпрос за определянето на подходящите за това години, а не за конкретните месеци или дни. И второ, секундарните прогресии придобиват голямо значение само тогава, когато добра възможност за ставане на родител вече е налице в рождената карта на човека. Това е така, защото прогресиите обуславят само около 30% от събитията в живота на човека. Ако в хороскопа на индивида по рождение не е дадена зелена светлина той или тя да бъде родител, прогресиите сами по себе си много трудно могат да предизвикат това събитие.

Ако обаче рождената карта показва наличието на такава възможност (независимо колко минимална е тя), тогава задължително трябва да се обърнем към секундарните прогресии за да видим кои години са най-подходящи, за да се положат именно в тези периоди максимални усилия за зачеване. Понякога човекът опитва дълги години да се сдобие с деца, но планетите непрекъснато застават по такъв начин, че възпрепятстват това събитие. Затова когато в прогресната карта открием период, когато зачатието е благоприятствано, то той трябва да бъде използван максимално. Именно в тези отрязъци от време, независимо колко кратки са те, е най-вероятно да стане зачеването. Тогава с минимални усилия може да се постигне максимален ефект.

И накрая, ако аспектите са благоприятни както в рождената карта, така и в прогресната карта, тогава най-накрая можем да се обърнем и към транзитите. Те указват аспектите, които планетите образуват в сегашните си разположения относно разположенията им в момента на раждането. Транзитите са важни дотолкова, доколкото с тяхна помощ може да се определи точният момент на дадено събитие. В даденият случай, понеже става въпрос за 13 лунни цикли в годината, значи имаме работа с 13 няколкодневни периода, в които може да се извърши зачеването. Транзитите са подходящи да определят дали съответните дни, когато настъпва овулацията са благоприятни за зачеване или не.

Обикновенно транзитите преминават много бързо и не се застояват повече от няколко дни или седмици. Транзитите на Луната например могат да траят по-малко от едно денонощие. Съвсем общи описания за транзитите на всички зодии могат да се прочетат в почти всички вестници и списания. На тях не бива да се обръща голямо внимание, тъй като те дават съвсем общи описания за всички хора родени под даден знак. Ако се направят обаче съвсем точни изчисления на индивидуалните транзити на даден човек според неговата дата, час и място на раждане, то тогава получените по този начин резултати имат голяма стойност. Но дори и тогава, трябва да се има в предвид, че транзитите не определят повече от 10% от събитията в живота на човека. Затова те трябва да се разглеждат едва след като добри възможности за зачеване са обозначени както в рождената карта, така и в секундарните прогресии.

Ако можем да използваме една алегория, нека да си представим една купа сено, която искаме да запалим. Запалването символизира дадено събитие, което искаме да ни се случи – в дадения случай зачеването на дете. Самата купа сено е представена чрез планетарните разположения в рождената карта. Ако те са неблагоприятни, това означава, че ние не разполагаме със сено, следователно няма какво да палим, значи няма смисъл да изследваме останалите фактори. Ако обаче сеното е налице (т.е. има добри указания за това в рождената карта) трябва да се обърнем към метереологичните условия. Те са представени символично от прогресиите. Ако например няколко седмици подред вали проливен дъжд, няма смисъл да се опитваме да палим сеното, тъй като периодът за това е крайно неблагоприятен. Трябва да изчакаме слънчево време. Когато то настъпи, и слънцето добре изсуши купата със сено, то тогава можем да пристъпим към действие. Но тогава ни е необходима искра, която да започне огъня. Искрата е представена от подходящ транзит, който ни е нужен, за да се възпламени огъня. Когато и трите фактора са налице, купата със сено се запалва и гори добре.

Тези привърженици на астрологията, които се концентрират прекалено много върху транзитите се държат като хора, които не разполагат със сено и в най-дъждовния ден са излязли навън със запалка в ръка, надявайки се да причинят пожар в полето. Затова нещата трябва да се видят в перспектива и да се оценят съответно според тяхната тежест. И оттук следва правилото 60-30-10, според което 60% от вероятността дали дадено събитие ще се случи се предопределя от рождената карта, 30% се определя от прогресиите и само последните 10% от транзитите. Това правило се отнася за абсолютно всяко събитие в живота на хората.

Глава V: Коя астрологична карта е по важна – тази на жената или тази на мъжа?
Обикновенно жените са тези, които се интересуват от това в какъв период ще забременят. Мъжете като че ли по подразбиране са убедени, че могат да оплодят една жена по всяко едно време, когато са имали полов контакт с нея. Лекарите изследват броя и подвижността на сперматозоидите на мъжа и ако там всичко е наред, веднага насочват вниманието си към жената. Но нещата изобщо не стоят така. За да се създаде едно дете е необходимо да са налице равен брой предпоставки, както от страната на жената, така и от страната на мъжа. Ако на него така да се каже, кармично не му е писано да има деца от тази жена, то тогава жената няма да забременее от него, независимо от това колко бързоподвижни изглеждат неговите сперматозоиди под микроскопа и колко голям е техният брой на квадратен сантиметър.

Затова трябва да изследваме картата на мъжа по абсолютно същата методика, както правим с картата на жената. Първо трябва да разгледаме рождената му карта, после прогресиите и накрая транзитите. Там картата трябва да дава зелена светлина на всички тези нива. Само когато и двете карти, и на двамата родители обозначават добри признаци за зачатие по всички тези показатели, тогава може да се говори за нормална бременност.

Има случаи, когато в женската карта имаме наличието на добри показатели, но такива отсъстват в мъжкия хороскоп. Тогава трябва да се види дали за в бъдеще ще настъпи такъв период, когато секундарните прогресии и в двете карти ще бъдат благоприятно синхронизирани. Ако такъв период е обозначен и е практически възможно да се изчака, то тогава може би партньорите трябва да съхранят усилията си, докато този момент настъпи и чак тогава да започнат да предприемат по-активни действия в това отношение. Това не означава, че през неблагоприятните за зачеване периоди двойката трябва да се въздържа изобщо от сексуално общуване. Не всичко може да бъде абсолютно точно изчислено, тъй като става въпрос за цяла плеяда от астрологични фактори. Още повече че в тази област на астрологията остава да се извърши още много научно-изледователска работа, преди да се достигне до напълно потвърдени и научно обосновани заключения. Основно това е така, понеже в последните 2000 години християнството приемаше зачатието за свещенно тайнство. Затова по-сериозната научно-изследователска дейност в тази област започна да се извършва едва от средата на 20 век.

Затова можем да допуснем че в една част от случаите дете може да се появи изневиделица, вследствие на фактори, които все още не са добре отчетени в този раздел на астрологията. Такива случаи обаче са особено ценни за астролозите, които се специализират в това астрологично направление. Те обогатяват базата данни с които разполагаме досега. Колкото повече случаи на „необяснима“ бременност бъдат записани и подробно изследвани, толкова по-голяма е вероятността за в бъдеще да бъдат открити всички онези липсващи досега фрагменти, описващи цялостната картина на зачатието.
Понякога се сблъскваме с такива случаи, където неплодовидост е отбелязана предимно в рождената карта на мъжа, като при това са налице и продължителни, неблагоприятни прогресии. Тоест въпреки, че лекарите казват, че от физическа гледна точка всичко е наред и с двамата партньори, оплождане не настъпва или ако детето е заченато инвитро, плодът се изхвърля преждевременно. При това от астрологична гледна точка всичко в картата на жената е наред. В такива случаи може да става въпрос за кармична ситуация, при която на този мъж не е предопределено да стане биологически родител.
В такъв случай може да се помисли за зачатие от друг мъж или от донор. Разбира се това трябва да става само със съгласието на съпруга. Ако в миналото по подразбиране бащата автоматически е приемал новопоявилите се деца за свои, в наши дни това съвсем не е така. В епохата, в която живеем бащинството много лесно се доказва с тест за ДНК. Затова в никакъв случай не е желателно да се експериментира в тази област, без знанието на мъжа и да се очаква, че той с готовност ще приеме, ще издържа и ще възпитава чуждо дете. Ако обаче осеменяването става със предварителното сългасие на съпруга (желателно в писмен вид), тогава всичко би трябвало да е наред.

Двойката също така би могла да осинови деца. По този начин те пак биха могли да изпълняват заложените в тях родителски инстинкти, без задължително да са биологични родители на децата си. Между впрочем осиновяването е един от най-бързите начини за изчистване на натрупаната с годините динамична, негативна карма.

Глава VI: Методика за изчисляване на принципната вероятност за зачеване според рождената карта
Кои са най-важните елементи в рождената карта, които имат пряко отношение към темата за децата? Най-силните фактори във всяка една карта, които до голяма степен предопределят събитията в тази сфера са Луната, Асцендента и пети астрологичен дом, но има и още много други. Много е важно например къде се намира Северния Лунен възел и как е аспектиран. Освен това голямо отношение към темата за зачеването имат още първи, четвърти, седми, осми и единадесети домове, като всеки един от тях има различно значение в темата за децата. Разположението на планети в тези домове и техните аспекти съвсем не е маловажно. Възможно е също така с голяма доза вероятност да се определи дали двойката ще е многодетна и какъв ще е полът на първото, второто дете и т.н.

Възниква обаче въпросът дали е възможно да се даде някакво цифрово изражение на вероятността за зачеване от астрологична гледна точка, като се изследва рождената карта. Оказва се, че това е възможно, като се приложи научният подход. За целта трябва да изследваме всички възможни разположения и аспекти и да дадем положителни точки за всички онези фактори, които се считат за благоприятни, отрицателни точки за онези, които се смятат за неблагоприятни и нула точки за неутралните разположения. Накрая, като съберем всички точки ако получим положителен резултат значи има вероятност за зачеване. Тя е толкова по-голяма, колкото по-голямо число сме получили. Фактически трябва да се подходи в следната последователност:

1. Луната по знак. Разположението на Луната по знак има огромно значение за това, какви са възможностите на човека за зачатие. Най-благоприятните за това са водните знаци Рак, Скорпион и Риби. Ако човекът е роден с Луна в тези знаци трябва да се отбележат плюс три точки. Това не означава, че ако Луната се намира другаде, хората родени с подобно разположение никога няма да имат деца, а просто подчертава къде Луната е най-плодовита. За най-неплодорни знаци се считат Овен, Лъв и Дева. Ако Луната се намира там, трябва да се запишат минус три точки. Луна в Телец, Близнаци и Стрелец се счита за слабо плодородна. За тези разположения се дава плюс една точка. Водолей, Везни и Козирог се приемат за слабо плодородни или за неутрални. За тези разположения не се дават точки.

2. Аспектите на Луната. Положителните аспекти на Луната обикновено са благоприятни за зачатие. За всеки мажорен положителен аспект на Луната се дава плюс една точка. Разрешеният орбис е 6° за секстилите и 8° за тригоните. За всеки мажорен отрицателен аспект се дава минус една точка. Разрешеният орбис за опозициите е 10°, докато за квадратурите е 8°. За полу-квадратурите и семи-секстилите се дава по минус половин точка. Рарешеният орбис за тях е 2°.
При съвпадите трябва да се подходи по-внимателно. За положителни аспекти се считат съвпадите на Луната със Венера, Юпитер, Нептун или Северният Лунен Възел. Те получават по плюс една точка. За отрицателни аспекти се броят съвпадите на Луната със Слънцето, Марс, Сатурн, Уран, Плутон и Южният Лунен Възел. Те получават по минус една точка. Съвпадите на Луната към Меркурий не се броят и не получават точки. Допустимият орбис за съвпад с Луната е 10°.

Особено добри са хармоничните аспекти на Луната към Венера и към Юпитер. Ако такива съществуват се дават допълнително по още две точки за всеки такъв аспект. В комбинация с други положителни разположения, обикновенно те указват на многодетно семейство и отлични шансове за забременяване. Повече от два мажорни отрицателни аспекти на Луната указват на доста малки шансове за зачатие. Това е особено така, ако в допълнение на това Луната също се намира и в неплодороден знак. При отрицателните аспекти от Луната към Сатурн или Плутон отрицателните точки се удвояват. За отрицателните аспекти на Луната към Слънцето, Уран и Марс се дава допълнително по още половин отрицателна точка.

Например, за тригон или секстил от Луната към Меркурий се дава една положителна точка. За опозиция или квадратура към него се дава по една отрицателна точка. За семи-секстил или полу-квадратура с него се записва половин отрицателна то чка. За съвпад с него не се получават точки.

За тригон, секстил или съвпад на Луната и Венера се дават три положителни точки (една за положителен аспект, плюс още две понеже става въпрос за Венера). За квадратура или опозиция между тези две планети се дава по една отрицателна точка. За семи-секстил или полу-квадратура между тях се дава по половин отрицателна точка.

За тригон или секстил между Луната и Плутон се дава по една положителна точка. За квадратура, опозиция или съвпад се дават по две отрицателни точки (една за отрицателен аспект, която е удвоена понеже става въпрос за Плутон). За семи-секстил или полу-квадратура между Луната и Плутон се дава една отрицателна точка (половин точка за слабо-отрицателния аспект, която е удвоена, понеже става въпрос за Плутон).

3. Луната по дом. Ако Луната се намира в един от ъгловите домове (първи, четвърти, седми и десети) и особено ако се намира в съвпад със Асц, Десц, МС или IC човекът има по-големи шансове за многодетие, отколкото при другите разположения. Ако Луната се намира в ъглов дом се дава плюс една точка. Ако при това тя също така се намира в съвпад с Асц, Десц, МС или IC се дава плюс още една точка. Ако Луната е в съвпад с Асц, Десц, МС или IC, но не се намира в ъглов дом се дава половин точка. Тук трябва да се подчертае, че при изследване на картата относно вероятността за зачатие трябва да се работи по равнодомната система.

4. Планети разположени в пети астрологичен дом. Този дом има пряко отношение към децата, затова е много важно какви планети се намират в него. Ако там са разположени планети, които надаряват с плодовитост (Луната, Венера, Юпитер, Нептун или Северният лунен възел), то това значително увеличава шансовете за зачатие. За тези разположения се дава плюс една точка. Ако там са разположени неплодородни планети (Марс, Сатурн, Уран, Плутон и Южният лунен възел), то това предразполага към безплодност. За тези разположения се дава минус една точка. Слънцето също се смята за неплодородна планета, но понеже управлява пети дом в дадения случай се прави изключение и за неговото наличие тук се дава плюс една точка за мъжете и плюс половин точка за жените.

Специално за Слънцето, когато то се намира в пети дом се прави още едно изключение и когато то е положително аспектирано към Венера или към Луната се прибавя по още една положителна точка допълнително за всеки такъв аспект. Това изключение е валидно както за мъжете, така и за жените. Слънце в пети дом е много силно разположение и специално за него може да се направи изключение и по отношение на съвпадите му с неплодородните планети. Когато такъв е налице, той може да се сметне за еденичен по сила, вместо за двоен по сила или изобщо да се пренебрегне, ако Слънцето се намира в плодороден знак (виж по-нататък точка 9).

Не са редки случаите на помятане при наличието на Плутон в пети дом. Затова, ако Плутон се намира тук се дава още една отрицателна точка допълнително. Ако при това Плутон е също така предимно отрицателно аспектиран се дава още една допълнителна отрицателна точка. Тоест за негативно аспектиран Плутон в пети дом се дават общо минус 3 точки (една за това, че имаме безплодна планета в пети дом, една за това, че става въпрос за Плутон и една за това, че той е отрицателно аспектиран).

Меркурий до голяма степен е или неутрален или безплоден и ролята му най-вече трябва да се определя от аспектите, които прави. Ако са налице един или два мажорни положителни аспекта, няма мажорни отрицателни и няма повече от два минорни отрицателни, то тогава може да се даде плюс половин точка. Ако положителните аспекти са повече от два, тогава се дава плюс една точка. Ако аспектите му са предимно отрицателни се дава минус една точка. Ако аспектите му са 50/50 или не сте сигурни как да отсъдите, не давайте никакви точки за това разположение.

5. Знакът на куспидата на пети дом. Плодородни знаци на куспидата на този дом увеличават шансовете за зачатие. За такова разположение се дава плюс една точка. Ако това е слабо-плодороден знак се дава половин точка. При неплодородни знаци на куспидата на пети дом се дава една отрицателна точка. При неутрални знаци не се дават точки.

6. Кой е управителят на пети дом? Планетата, която управлява знака намиращ се на куспидата на пети дом е негов управител. Ако това е плодородна планета, шансовете за зачатие са увеличени. При това положение се дава плюс една точка. При условие, че управителят на пети дом е неплодородна планета се дава минус една точка. Ако това е Меркурий не се дават точки.

7. В кой знак се намира управителят на пети дом? Ако това е плодороден знак има по-добри шансове за зачатие. Тогава се дава плюс една точка. Ако знакът е слабо-плодороден се дава половин точка. Ако управителят на пети дом се намира в неплодороден знак, е вярно обратното. Тогава се дава минус една точка. За неутралните знаци не се дават точки.

8. В кой дом се намира управителят на пети дом? Вероятността за зачатие е повишена, ако той се намира в първи, пети, седми или в единадесети домове. Ако това е така се дава плюс една точка. Ако при това положение той също се намира в съвпад с Асц, Десц, МС или IC се прибавя допълнително още половин положителна точка. Ако става въпрос за Луната, Слънцето или персонална планета разрешеният орбис в такива случаи е 10°, за останалите планети е 8°. Персоналните планети са тези, които управляват Слънчевия знак, Лунния знак и Асцендента.

9. Какви са аспектите на управителя на пети дом. Тук трябва да се прецени сумарното въздействие на всички аспекти. Взимат се в предвид съвпади, опозиции, квадратури, тригони и секстили. От минорните аспекти се отчитат само полу-квадратурите и семи-секстилите, чиято сила се смята че е приблизително равна на половината от силата на един мажорен, негативен аспект. Например две полу-кавадратури се броят заедно по сила като една квадратура. Същото се отнася например и за една полу-квадратура и един семи-секстил.

При съвпадите се постъпва по следния начин. Съвпадът на две плодородни планети (Луна, Венера, Юпитер, Нептун, Северен Лунен Възел) се счита за двоен по сила положителен аспект. Съвпадът на две неплодородни планети (Слънце, Марс, Сатурн, Уран, Плутон, Южен Лунен Възел) се смята за двоен по сила отрицателен аспект. Съвпадът на плодородна планета с неплодородна се смята за неутрален и не се брои. Съвпадите с Меркурий също се считат за неутрални и не се взимат в предвид. Изключение може да се направи само, когато Меркурий е добре аспектиран и се намира в съвпад с плодородна планета. Тогава може да се прибави плюс половин точка.

Накрая се брои общото количество аспекти към управителя на пети дом. Ако крайният резултат надделява по отношение на положителните аспекти, се дава плюс една точка за това разположение. Ако крайният резултат е повече в полза на отрицателните аспекти се дава минус една точка. Ако броят на положителните и отрицателните аспекти към управителя на пети дом е приблизително равен, не се дават точки. Така се процедира по принцип винаги, за да се определи дали една планета е положително или отрицателно аспектирана.

10. Планети разположени в единадесети дом. Бидейки противоположен на пети, този дом също има директно отношение към темата за децата. Основно това се дължи на факта, че нашия пети дом се явява фактически единадесети дом от гледна точка на нашия партньор, докато нашият единадесети дом е всъщност неговия пети. Така, че независимо дали в нашия пети дом има плодовити планети или в нашия единадесети дом има такива (което е все едно, че партньорът ни един вид ги има в своя пети) те и в двата случая увеличават шансовете за зачатие. Процедурата за даване на точки е абсолютно същата, както постъпихме по-горе, когато разглеждахме пети астрологичен дом. Виж точка 4.

11. Знакът на куспидата на единадесети дом. Това е противоположният дом на пети, а както вече отбелязахме пети дом управлява до голяма степен темата за децата. Следователно, противоположният му дом също ще бъде от не по-малко значение. Плодородни знаци на куспидата му също значително увеличават шансовете за зачатие. В такъв случай се дава плюс една точка. Ако те са слабо-плодородни се пише половин точка. За неплодородни знаци на куспидата на единадесети дом се дава минус една точка. За неутрални знаци не се дават точки.

12. Кой е управителят на единадесети дом? Планетата, която управлява знака намиращ се на куспидата на единадесети дом е негов управител. Ако това е плодородна планета, шансовете за зачатие са увеличени. За тези разположения се дава по плюс една точка. Ако тя е неплодородна се дава минус една точка. Ако тя се намира в плодороден знак се дава плюс една точка, докато ако е в неплодороден знак се дава минус една точка. Една допълнителна положителна точка може да се даде, когато планетата-управител на единадесети дом се намира в първи, пети, седми или единадесети домове и още половин ако при това е в съвпад с Асц, Десц, МС или IC.

13. Знакът на куспидата на първи дом (Асцендента). Това е отправната точка във всеки хороскоп, който предопределя психологическата мотивация на индивида, а тя до голяма степен е свързана с това дали човекът желае да има деца на подсъзнателно ниво. Ако външно той или тя казва, че иска да има деца, но подсъзнателно не е задвижен от необходимостта да ги има, шансовете му за родителство са намалени. Освен това първи дом е противоположен на седми, следователно има пряко отношение към партньора. С други думи нашият седми дом е неговият първи, а нашият първи дом е неговият седми. Плодородни знаци на Асцендента увеличават възможността за забременяване. Това са както вече отблязахме Рак, Скорпион и Риби. За всяко такова разположение се дава по една положителна точка. За слабо плодородните Телец, Близнаци и Стрелец може да се даде плюс половин точка. Неплодородните знаци са Овен, Лъв и Дева. Тези разположения получават по една отрицателна точка. Последните три – Везни, Козирог и Водолей се смятат за неутрални в това отношение и за тях не се дават точки.

14. Планети разположени в първи дом. Планетите, разположени тук имат пряко отношение към силите, които задвижват човека отвътре, а това е свързано с желанието му да има деца. Плодородни планети тук увеличават шансовете за зачатие. За всяка плодородна планета, която се намира тук се дава плюс една точка, за слабо-плодородните - половин, за всяка неплодородна планета се дава минус една точка. За Меркурий не се дават точки.

15. Кой е управителят на Асцендента? Ако планетата, управляваща Асцендента е плодородна, това увеличава шансовете за зачатие. Дава се плюс една точка, за слабо-плодородните се дава половин точка. За неплодородна планета, управител на Асцендента се дава минус една точка. За Меркурий не се дават точки.

16. В кой знак се намира управителят на Асцендента? Ако управителят на Асцендента се намира в плодороден знак, шансовете за зачатие са увеличени. За такова разположение се дава плюс една точка, за слабо-плодороден знак се дава половин точка. Обратното - за управител на Асцендента, намиращ се в неплодороден знак се пише една отрицателна точка. За неутралните знаци не се дават точки.

17. В кой дом се намира управителят на Асцендента? Ако управителят на Асцендента се намира в първи, пети, седми или единадесети домове шансовете са зачатие са също увеличени. Ако такова разположение е налице се прибавя плюс една точка. Ако при това той също се намира в съвпад с Асц, Десц, МС или IC се прибавя допълнително още половин положителна точка. Ако става въпрос за Луната или Слънцето разрешеният орбис в такива случаи е 10°, за останалите планети е 8°.

18. Какви са аспектите на управителя на Асцендента? Положителните аспекти към него, особено към плодовити планети увеличават шансовете за зачатие. За определяне на това дали управителят на Асцендента е добре аспектиран или не трябва да приложим абсолютно същата методика, която използвахме преди за да определим дали управителят на пети дом е добре аспектиран. Виж точка 9 по-горе.

19. В кой знак се намира Слънцето? Ако става въпрос за плодороден знак, шансовете за зачатие и родителски функции са увеличени. Слънцето играе по-голяма роля в картите на мъжете, отколкото на жените. Освен това Слънцето по принцип се счита за неплодородно, затова на неговото разположение по знак не бива да се придава особено голямо значение. Ако Слънцето в картата на жената се намира в плодороден знак се дава плюс половин точка, ако това е картата на мъжа се дава плюс една точка. При слабо-плодороден знак се дава само половин точка за мъжете и не се дават точки за жените. Съответно за неплодороден знак в картата на жената се дава половин отрицателна точка, докато в картата на мъжа се отбелязва една отрицателна точка.

20. Какви планети са разположени в осми дом? Този дом има директно отношение към репродуктивните функции на човека и също трябва да бъде взет под внимание. Той управлява вродения ни, подсъзнателен стремеж за продължаването на рода и ако тук има планети, които предполагат спънки и препятствия, то те ще се проявят като усложнения или принудително прекъсване на бремеността. Обратното също е вярно. Плодородни планети тук допринасят за здравословна бременност и безпроблемно раждане. Затова ако тук се намират Луната, Венера, Юпитер, Нептун или Северния Лунен Възел се дава плюс една точка. Когато в осми дом са разположени Слънцето, Марс, Сатурн, Уран, Плутон или Южният Лунен Възел се дава минус една точка. За Меркурий не се дават точки.

21. Какви са аспектите на планетите намиращи се в осми дом? Ако това са благоприятни аспекти това означава, че репродуктивната система на човека работи добре и износването най-вероятно ще мине нормално. Тук трябва да се прецени сумарното въздействие на всички аспекти към всяка една планета която се намира в осми дом поотделно.
Използва се същата методика, която е дадена по-горе в точка 9, но в допълнение на това се взима още в предвид дали дадената планета е плодородна или не. При наличие на предимно положителни аспекти към плодородна планета се дава плюс една точка. При наличие на предимно отрицателни аспекти към неплодородни планети се дава минус една точка. Когато имаме предимно положителни аспекти към неплодородни планети или предимно отрицателни аспекти към плодородни планети не се дават точки. При положително аспектиран Меркурий се дава половин точка, докато ако той е отрицателно аспектиран се дава минус половин точка. Ако аспектите на Меркурий са приблизително равни, не се дават точки.

При отрицателни аспекти особено към неплодородни планети може да се очакват задръжки, трудности при бремеността и усложнения. Плутон в осми дом или отрицателни аспекти към намиращия се в осми дом Плутон може да означават преждевременно прекъсване на бремеността или спонтанни аборти. Ако Плутон се намира в осми дом се дава допълнително минус една отрицателна точка. Ако при това той е още отрицателно аспектиран, се пишат допълнително още две отрицателни точки (това е така защото Плутон управлява осми дом). Тоест, за негативно аспектиран Плутон в осми дом се дават общо минус 4 точки.

22. Знакът на куспидата на осми дом. Плодороден знак означава повишени шансове за безпроблемна бременност. В такъв случай се дава плюс една точка. При наличие на неплодороден знак на куспидата на осми дом се пише минус една точка. За слабо-плодородните знаци се дава плюс половин точка, а за неутралните знаци не се пишат точки.

23. Кой е управителят на осми дом? Шансовете за зачатие и нормална бременност са увеличени, ако това е плодородна планета. Ако това е така, се пише плюс една точка. Обратното – ако това е неплодородна планета се дава минус една точка. За Меркурий не се дават точки.

24. В кой знак се намира управителят на осми дом? Плодородни знаци дават по-добри възможности за зачатие и износване. Ако това е така, се дава плюс една точка. Ако управителят на осми дом се намира в неплодороден знак се дава минус една точка. За слабо-плодороден знак се дава половин точка.

25. В кой дом се намира управителят на осми дом? Ако това са първи, пети, седми или единадесети домове шансовете за нормално протичане на бремеността са увеличени. Тогава се дава плюс една точка. Ако при това той също се намира в съвпад с Асц, Десц, МС или IC се прибавя допълнително още половин положителна точка.

Допълнителни изследвания:

Ако дотук картата като цяло показва добри възможности за зачатие и износване на плода, то при добро желание може да се направят и някои допълнителни изследвания. Например може да се определи дали има по-голяма вероятност да се роди момче или момиче, дали двойката ще бъде многодетна, какви ще бъдат качествата на следващите деца и т.н.

Какъв ще бъде полът на бъдещото дете? Гледа се какъв е типът на знака, намиращ се на куспидата на пети дом. Ако това е мъжки знак (Овен, Близнаци, Лъв, Везни, Стрелец, Водолей), то по-голямата вероятност е на страната на това да се роди момче. Ако става въпрос за женски знак (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козирог, Риби), то най-вероятно е да се раждат момичета. Тук вече трябва да се работи не по равнодомната система, а по Плацидус. Това е така, защото определянето на пола на бъдещото дете отива едно ниво по-горе от обикновените земни и практически въпроси, които обикновено си задаваме, когато отиваме при астролог и на това ниво равнодомната система няма да ни свърши добра работа. Също така се гледа в какъв знак се намира управителят на пети дом. Ако това е мъжки знак има по-голяма вероятност да се роди момче и обратното ако става въпрос за женски знак, то по-голямата вероятност е на страната на това да се роди момиче.

Дали става въпрос за многодетна майка или за многодетен баща? Основните показатели, които трябва да се разгледат тук са аспектите на Луната и в частност положителните аспекти към Венера или към Юпитер, които са много показателни. Освен това разположението на Луната в ъглов дом силно увеличава шансовете за многодетие (това са първи, четвърти, седми и десети домове). Силният акцент върху Рак също е солидна предпоставка за многодетие. За целта е необходимо да имаме поне три планети в Рак, и ако поне две от тях са плодородни шансовете са на страната на това, че човекът може да има повече от две деца.

Какви ще бъдат качествата на второто, третото и т.н. дете? Гледа се какъв е типът на знака на куспидата, на седми, девети, единадесети, първи, трети и т.н. домове? Какви планети има в тях и какви аспекти правят те? Посочената последователност определя с какви качества ще се роди второто, третото, четвъртото дете и т.н. Пети дом определя качествата на първото дете, след което през дом останалите домове определят характистиките на следващите деца. Седми дом определя качествата на второто дете, девети дом – на третото и т.н. Принципът е същият. Пак гледаме какъв е знакът на куспидата на съответния дом, какви планети се намират в него, какви са техните аспекти и прочие. Тук трябва да се отблежи, че като говорим за деца имаме впредвид всички деца, които се появяват в живота на човека. Тук се включват не само тези, които оцеляват и израстват, но и мъртвородените, починалите и осиновените деца.

След като привършим с изследването на рождената карта трябва да видим какъв е крайният резултат. Ако сме получили като краен резултат положително число значи са налице добри шансове за зачатие и износване. Те са толкова по-големи, колкото по-голямо е полученото число. Дори ако резултатът е около нулата, това пак е може да се сметне за добър признак. Винаги е по-добре да имаме неутрален резултат, отколкото отрицателен. Проблем се появява, ако получим отрицателен резултат по-голям от минус 5. Тогава шансовете за забременяване се оказват доста малки. При това колкото по-голямо е полученото отрицателно число, толкова по-минимални са шансовете това да се случи.


Глава VII: Методика за изчисляване на оптималните години за зачеване според секундарните прогресии
Едва когато сме се убедили чрез подробното изследване на рождената карта, че са налице задоволителни шансове за зачеване и износване на плода по принцип, можем да насочим вниманието си и към прогресиите. Те ще ни разкрият периодите, кога е най-вероятно да се случи зачатието. Тук има невъобразимо много фактори, които могат да се вземат в предвид, но както при всички останали основни събития в живота на човека най-голяма роля играят Луната, Асцендентът и Слънцето. При това става въпрос за всички възможни комбинации, например прогресна Луна към натален Асцендент, прогресен Асцендент към натална Луна, прогресен Асцендент към прогресна Луна и т.н.

От гледна точка на зачеването няма особено значение коя планета е прогресна и коя натална. Също така може позициите и на двете аспектирани планети да са прогресни. Важното е между тях да има аспект. Също така типът на самия аспект (положителен или отрицателен) не е критично важен. Най-важно е обстоятелството дали е налице аспект между планетите в дадения период от време или не. Оказва се, че решаващо е дали планетите общуват помежду си (наличие на аспект) или мълчат и не си говорят (липса на аспект). При това не е толкова важно дали в момента планетите се обясняват в любов (положителни аспекти) или се карат (отрицателни аспекти). От гледна точка на зачатието важното е между тях да има комуникация. Естествено положителните аспекти обуславят хармонично и лесно развитие на събитията, докато при отрицателните следва да очакваме пречки, трудности и забавяния във времето. Независимо обаче какви са самите аспекти, самото им наличие е добър признак по отношение на зачатието.

Също така трябва да се има в предвид, че в картата на жената Луната е от първостепенно значение, докато в картата на мъжа по-важно е Слънцето. В картите на мъжете Сатурн също играе голяма роля и нерядко прогресните аспекти към него от плодородните планети определят периодите, в които един мъж трябва да стане баща. Това е така, защото Сатурн обикновено носи допълнителни отговорности и задължения. Освен това той има отношение и към дисциплиниращия, отговорен и строг родител, която роля в продължение на хилядолетия се е изпълнявала от бащите. Сатурн в аспект към Слънцето е едно изключение в картите на мъжете и особено когато поне една от планетите се намира в плодороден знак, ъглов дом или е добре аспектирана от натални или прогресни плодородни планети често води до бащинство.

В наши дни може да се намери връзка между Сатурн и родителството и в картите и на жените. Това по-ясно изпъква в картите на онези жени, в които съвсем силно е изразено желанието за доминация и налагане. В добавка на това планетата-управител на пети дом ще е от изключително голямо значение. Нека пак да повторим, че изследването на прогресиите трябва да се прави едва след като рождените карти и на двамата партньори са детайлно изучени по методиката дадена по точки по-горе и това е дало задоволителни резултати. Ако това е така, то тогава прогресиите трябва да бъдат разгледани в следната последователност:


1. Аспекти между Асцендента и Луната Аспектите на прогресния Асцендент към наталната Луна траят около две години, докато аспектите на прогресната Луна към рождения Асцендент преминават за около два-три месеца. Наличието им по принцип указва на много добър период за зачатие.

2. Прогресни аспекти между Асцендента и управителя на пети дом. Взимат се в предвид всички възможни комбинации – прогресен управител към натален Асцендент, прогресен Асцендент към натален управител и прогресен Асцендент към прогресен управител. Тези аспекти са особено благоприятни и двойни по сила, ако или управителя на пети дом или Асцендента преминават през плодовити знаци или през ъгловите домове (1, 4, 7 или 10-ти).

3. Навлизането и преминаването на прогресната Луна през плодовит знак Тези периоди продължават около две години и половина, което е доста окуражителен отрязък от време.

4. Наличието на плодовити прогресни планети (Луна, Венера, Юпитер, Нептун, Северен лунен възел), които преминават през първи дом Особено благоприятно е тяхното влияние тогава, когато в допълнение на това те също така правят предимно положителни прогресни аспекти. Тогава тяхното значение се удвоява.

5. Наличието на плодовити прогресни планети, които преминават през пети дом При положение, че и аспектите, които правят са положителни тяхното благоприятно значение се удвоява.

6. Наличието на плодовити прогресни планети, които преминават през седми, осми или единадесети дом Тук тяхното влияние ще е слабо и те могат да вземат в предвид само като поддържащо влияние.

7. Навлизането и преминаването на управителя на пети дом през плодовит знак Това е значително влияние, което допълнително се увеличава по сила, когато управителят на пети дом прави също така предимно положителни прогресни аспекти.

8. Навлизането и преминаването на прогресната Луна през пети дом Това е доста силен положителен фактор и особено ако тя оттам прави положителни аспекти шансовете за зачатие се удвояват.

9. Навлизането и преминаването на управителя на Асцендента през пети дом Това влияние е равно по сила на прогресна Луна, която преминава през пети дом и интерпретацията е същата както в предишната точка.

10. Навлизането и преминаването на управителя на пети дом през първи дом Силно влияние.

11. Съвпад на прогресната Луна с която и да било ъглова точка – Asc. Desc. MC или IC. Силно влияние.
12. Съвпад на управителя на пети дом с която и да било ъглова точка – Asc. Desc. MC или IC. Силно влияние.

13. Съвпад на Северния Лунен Възел с която и да било ъглова точка – Asc. Desc. MC или IC. Силно влияние.

14. Навлизането и преминаването на управителя на Асцендента през единадесети, седми или осми домове Това влияние е слабо и може да се вземе само като поддържащ фактор при условие, че в същото време са налице положителни аспекти от него към плодородни планети.

15. Навлизането и преминаването на прогресния управител на пети дом през седми, осми или единадесети домове Това влияние е слабо и може да се вземе само като поддържащ фактор при условие, че в същото време са налице положителни аспекти от него към плодородни планети.

16. Навлизането и преминаването на прогресното Слънце през пети дом Това влияние не е много силно и може да се вземе само като поддържащо влияние главно в картите на мъжете.

17. Съвпад на прогресното Слънце с която и да било ъглова точка – Asc. Desc. MC или IC. Това влияние притежава около половината на силата на Луната в съвпад с ъгловите точки в хороскопа, но в картите на мъжете може да придаде малко повече тежест.

18. Аспекти на прогресното Слънце с плодородни планети Тези са от по-голямо значение в картите на мъжете или в картите на жените със силно изразена доминантна енергия. Като цяло това е слабо положително влияние.

19. Аспекти на прогресното Слънце със Сатурн Това е едно изключение, когато две неплодородни планети формират благоприятен за зачатие период. Особено силен в картите на мъжете. При отрицателни аспекти мъжете често или не очакват или не желаят бремеността.

20. Аспекти на прогресния Сатурн с плодородни планети Интерпретацията е същата както в точката по-горе.

21. Аспекти на управителя на пети дом с плодородни планети Силно влияние.

22. Аспекти от прогресния Северен лунен възел към плодородни планети Силно влияние.

23. Навлизането и преминаването на Асцендента през плодовит знак Тези периоди траят около 30 години, затова не бива да им се обръща прекалено голямо внимание, но все пак наличието на този фактор обуславя един благоприятен фон, на който се развиват останалите събития.

24. Навлизането и преминаването на прогресното Слънце през плодовит знак Тези периоди траят около 30 години, затова не бива да им се обръща прекалено много внимание, но все пак наличието на този фактор обуславя един благоприятен фон, на който се развиват останалите събития. На Слънцето може да се обърне по-голямо внимание в картите на мъжете, или на тези жени, които притежават доста силно изразена настъпателна, доминантна енергия.

25. Навлизането и преминаването на Венера през плодовит знак
Тези периоди траят често повече от 20 години, затова те основно служат само като благоприятен фон, на който се развиват останалите прогресии.

Също трябва да се отбележи, че за да се определи дали ще има зачатие или не, не е чак толкова важно дали планетите се намират в положителни или отрицателни аспекти една спрямо друга. Основното е дали между тях има аспект или не. Става въпрос основно за съвпад, опозиция, секстил, квадратура и тригон. По отношение на минорните аспекти няма извършена достатъчно изследователска дейност, която да подкрепи дадени твърдения, но силата и ефекта на тяхното влияние може да се предположи по логически път. При наличие на положителни аспекти естествено процесът ще се извършва хармонично, докато при отрицателните следва да очакваме забавяния във времето и усложнения. Когато става въпрос за съвпади, тяхното влияние следва да се определи от типа на въвлечените планети.

Глава VIII: Изчисляване на транзитите
И накрая едва след като зелена светлина е дадена както в рождените карти, така и в секундарните прогресии и на двамата партньори, трябва да погледне към транзитите. Те са тези малки искри, които са необходими, за да се възпламени голям огън. Подходящи транзити трябва да присъстват и в двете карти. Прилага се абсолютно същата методика, която беше дадена за прогресиите в глава VII по-горе. Особеността е тази, че при транзитите се работи с много малки отрязъци от време, които обикновенно траят само няколко дни или дори само няколко часа. Транзитите на Луната са най-мимолетни, но в дадения случай те са и най-важните. Особено критични са транзитите на Луната към наталния или прогресен Асцендент. На второ място се нареждат транзитите на Луната към наталната, прогресната или транзитната Венера. После идват транзитите на Луната към наталния, прогресния или транзитния Юпитер. Транзитните преминавания на Луната през пети, единадесети, първи и осми домове или през ъгловите точки Asc, Desc, MC, IC са също много важни. Има смисъл да се работи само с тези транзити, които са в сила единствено в периодите на настъпила овулация.

Глава IХ: Заключение
По принцип винаги е трудно да се отговори еднозначно на въпроса дали даден човек ще има деца или не, но както видяхме от всичко изложено в тази статия има множество фактори, които могат да хвърлят значителна светлина по въпроса. По този начин възможността за забременяване и определянето на правилното време за зачатието от чисто инстинктивно поведение може да се превърне в съвсем научен процес. Сигурен съм, че ако поръчате тази услуга можете да избегнете много подводни рифове и да замените неизвестността на бъдещето с реално достижими и предвидими цели. В случай, че имате още въпроси няма проблем да разговаряме лично по скайп или по телефона, ако си поръчате консултация. За повече информация вижте страницата ми в Интернет в раздела „Астрологически услуги“. Желая ви много успех и щастие!

Любомир Червенков
гр. Пърт, Австралия
19.07.2011

Библиография:

1. A to Z Horoscope Maker and Delineator by George Llewellyn. An American Textbook of Genethliacal Astrology. Sugar Publications, New Delhi, 1968
2. The Masterpiece and Other Works by “Aristotle, the Famous Philosopher”, published by the Ex-classics Project, 2010, www.exclassics.com public domain
3. Tetrabiblos by Claudius Ptolemy. The Quadripartite Mathematical Treatise. Four Books of the Influence of the Stars. Translated from the Greek paraphrase of Proclus by J.M. Ashmand, London, Davis and Dickson, 1822, this version courtesy of www.classicalastrologer.com
4. A Manual of Astrology by Raphael. Book of the Stars, Being the Art of Foretelling Future Events by the Influence of the Heavenly Bodies in a Manner Unattempted by any Former Author and Divested of the Superstitions of the Dark Ages. London, 1828. www.books.google.com public domain
5. How to Judge a Nativity by Alan Leo. Volume III of “Astrology for All” series. Modern Astrology office, 1922.
6. The Astrology Book by James R. Lewis. The Encyclopedia of Heavenly Influences. Visible Ink Press, Canton, MI, 2003.
7. The Message of the Stars by Max Heindel and Augusta Foss Heindel. An Esoteric Exposition of Natal and Medical Astrology Explaining the Arts of Reading the Horoscope and Diagnosing Disease. The Rosicrucian Fellowship International Headquarters PO Box 713, Oceanside, California 92054, USA

понеделник, 17 май 2010 г.

Днес е качено ново интервю с Дарик радио

Тук може да слушате интервюто, което направих с Райна Йотова в предаването и "Часът на синята мъгла" на 16 май 2010 г. по Дарик Радио

http://lubomir.name/bg/2010_05_16_Darik_radio.m3u

четвъртък, 13 май 2010 г.

Днес са качени въпроси и отговори от презентацията на книгата ми "Въведение в западната астрология"

Намирате се в България във връзка с издаването на най-новата ви книга “Въведение в западната астрология”. Какво бихте ни казали за нея?

Накратко предисторията на книгата е следната. Когато преди 5 - 6 години за първи път преведох астрологичната си страница в Интернет на български език, изведнъж започнаха да ме търсят много българи за изготвянето на астрологически услуги. Някои от тях живееха в страната, докато други живееха извън граница. Така или иначе, всички те предпочитаха услугите им да бъдат изготвени на български език. С течение на годините, аз разработиx множество текстове за английско-говорящите ми клиенти, но все още не разполагах с подобни такива, написани на български език. Да се превеждат тези текстове просто нямаше смисъл. Всички те трябваше да бъдат написани отново, за да могат да докоснат душата и сърцето на българския читател.

Дълго време отлагах тази задача, защото предварително знаех какъв огромен труд ме чака. Трябваше да се напише подробното тълкуване на всички текстове за различните асценденти, планетите по знаци, домове и аспекти. Става въпрос за около 300 комбинации и ако за всички тях се напишат по две страници, са нужни около 600 страници текст. Затова в началото вместо в писмен вид, предлагах на българските си клиенти услугите си записани на аудио-касетка. В началото това вършеше работа, но след няколко години тази технология започна безнадеждно да остарява. В наши дни тя изобщо е излязла от употреба. Тогава започнах да записвам касетите на компакт диск, но в крайна сметка осъзнах, че фактически нямам друг избор, освен да започна да пиша въпросните текстове и да предлагам услугите си писменно на български език. Освен това с течение на времето българските ми клиенти изобщо не намаляваха, а даже напротив започнаха доста да се увеличават.

Тогава качих на страницата си в Интернет специална оферта, че рождената карта може да се предлага и в писмен вид, при положение, че клиентът е съгласен да изчака малко повече време. Все пак ставаше въпрос за огромен труд. Написването на първата карта ми отне около 3 месеца. Всичко трябваше да се пише като се започне съвсем отначало. Дори въведението, заключението и междинните текстове трябваше да се съчиняват на абсолютно празен бял лист хартия. В крайна сметка се получи карта от около 60 страници в писмен вид, вместо 1 час запис на касетка, който предлагах дотогава. Останах много доволен от свършената работа. Изобщо, рождените карти в писмен вид имат множество преимущества за клиента.

Втората и третата карта също отнеха около 3 месеца. След това започна да става все по-лесно и по-лесно, тъй като някои от текстовете започваха да се повтарят и аз ги имах вече написани. Все в някоя от следващите карти се повтаряше например Венера в 3 дом, или Марс във Водолей и т.н. След около година вече разполагах с около 300 страници текст и написването на една рождена карта ми отнемаше вече не повече от седмица. Естествено, текстовете за всеки един индвидуален хороскоп трябва да бъдат изгладени и приспособени за отделната личност, но важното е, че вече разполагах с основният материал. Тук трябва специално да благодаря на първите ми клиенти, които поръчаха рождени карти в писмен вид на български език. Те проявиха изключителна търпеливост с мен. Затова пък те бяха и първите, които още преди две години получиха подробни лични рождени карти от около 50-60 страници и повече. От тези първи клиенти получих също така и насърчение, че се намирам на прав път и поощрение да продължа смело и по-нататък.

Когато половината планетарни разположения бяха вече написани, в мен възникна идеята да ги включа в книга. Целта беше тази книга да се превърне в самоучител по астрология, за да може всеки един човек сам да разтълкува не само своя хороскоп, но този на близките си, роднините си, партньорите си и т.н. Работата по написването на всички текстове отне малко повече от две години неспирен труд. Аз съм изключителен късметлия в това отношение, в смисъл такъв, че живеейки в Австралия аз мога да се издържам като преподавам само 2-3 дни в седмицата. Цялото си останало време посветих на писането на книгата. Освен това, учениците и студентите ми имат около 3 месеца ваканции през годината, през което време също можех да се съсредоточа върху книгата.

След това се свързах с издателство “Кибеа” и им изложих своето виждане. Те се заинтересуваха, прочетоха материала и застанаха зад идеите, залегнали в нея. Те свършиха отлична работа по художественото оформление, презентацията и издаването на книгата. Тяхна беше идеята да включа в нея речник на най-употребяваните термини, пример на изчислена астрологична карта и нагледни сравнителни таблици за планетите, знаците и техните управители. И така, в резултат на това плодотворно, професионално сътрудничество между автор и издател се роди книгата “Въведение в западната астрология”.

Защо книгата ви е свързана именно с западната астрология?

Аз съм роден и израснал в България. Живял съм тук до 21-ата си година. Но след това, по стечение на жизнените обстоятелства и до голяма степен поради моята лична карма, ми се наложи да емигрирам и ето че вече половината ми живот е минал в живот зад граница. С астрология сериозно започнах да се занимавам именно на запад, още по времето, когато живеех в Малта, а ето, че сега вече 12 години се намирам в Австралия. Макар, че географски този континент се намира най на изток, всъщност по дух, организация, манталитет и по всеки един друг признак, това е една от най-напредналите западни държави. Тъй като съм бил многократно и в Америка, смея да твърдя, че Австралия е много подобна на Щатите, само че дето е много по-хубава за живот.

Още от самото начало когато започнах по-сериозно да изучавам астрологията, аз бях закърмен с идеите именно на западната астрология. Това не означава, че аз не следя по Интернет работата на руските си колеги, например. Нито пък това означава, че не взимам от тях някакви рационални и практически идеи, ако има такива. Обаче, в работата си твърдо се придържам към традициите именно на западната школа, поради следните причини.

На първо място, западната астрология се опира на чисто научния подход при изчислението и интерпретациите на картите. В Интернет пространството и до ден днешен много се спори дали астрологията е наука или е изкуство. Моето твърдо убеждение е, че западната астрология е базирана на научния подход и имам редица статии публикувани в австралийската преса, защитаващи това становище. Засега те са качени само в английската версия на сайта ми, но в скоро време възнамерявам да започна да превеждам някои от тях и на български език. Имам идеята да започна едно по-тясно сътрудничество с в-к “Психо”. По този начин ще се амбицирам да преведа на български поне някои от най-основните си статии, публикувани през годините в австралийската преса. Дори ако всеки месец превеждам само по една от тях и ги публикувам една по една във вестника, до края на годината българският читател ще има възможността да научи страшно много нови неща по езотерика, нумерология и астрология. В последствие те биха могли да бъдат издадени и като отделна книжка.

Но да се върнем на темата. Астрологията е точно толкова научна, колкото е медицината, прогнозата за времето или обществените науки. Вие например ще отнесете една и съща рентгенова снимка на 10 различни лекари и ще получите 10 различни интерпретации. Въпреки различните думи, които те използват, всички те обаче ще имат някакво сходно становище по въпроса дали имате счупена кост или не. А пък официално признатите за науки педагогика, социология, история и психология са много повече отворени за свободна интерпретация отколкото самата астрология. Така, че силата на западната астрология се състои преди всичко в научния и подход и технологиите, които използва.

На второ място, западната астрология стъпва на добре познатите ни древногръцки класически трудове на Питагор, Аристотел, Сократ и най-вече на Птоломей. Много от авторите по западна астрология включват в интерепретацията на текстовете си древногръцки митове и легенди. Древно-гръцката култура фактически произлиза от древно-тракийската. Така че тези две митологии са много подобни. За съжаление древно-тракийските митове и легенди, поради отдалечеността си във времето и поради липсата на запазени исторически документи са до голяма степен неизвестни. Но те са много по-сродни до българската душевност и светоусещане, отколкото са понятията, с които боравят да речем индийските и ведическите астролози.

На трето място, западната астрология има чисто практически уклон. Цялата цел на съществуването и е да ни помогне да разберем по-добре себе си, а оттам да намерим конкретни, практически решения на земните си проблеми. Руската школа например, има едни изключително силни изследвания. Всички те обаче са предимно в духовната сфера, където някои руски астролози се издигат до едни действително много високи области. За съжаление обаче, те могат да бъдат проумяни само от много тесен кръг специалисти в тази област, тъй като в основата си са почти изцяло само теоретически. За съжаление една голяма част от тези изследвания имат все още съвсем несъществено практическо приложение.

В огромното болшинство от случаите, когато хората се обръщат към астролог, те се интересуват от разрешаването на някакви техни конкретни, житейски проблеми. Такива са например въпросите от типа кога ще се оженят, кой партньор е най-подходящ за тях, колко деца ще имат, коя е най-подходящата за тях професия, дали ще е успешна предстоящата им бизнес сделка, дали ще пътуват зад граница и т.н. Фактически, ценността на западната астрология се корени именно в това, че дава отговор на конкретни, практически земни въпроси и ни показва най-подходящият и целесъобразен за нас начин за тяхното разрешаване.

И на четвърто място, западната астрология обединява във себе си научният подход при изследването на хороскопа с помощта на психоанализата и психосинтезата, завещани ни от Зигмунд Фройд, Карл Юнг, Бруно Хубер и Роберто Асаджиоли. Никога преди това астролозите не са съчетавали психоанализа и астрология заедно. Това е станало възможно едва след 1930 г., когато е била открита планетата, управляваща дълбините на човешкото подсъзнание - Плутон. Именно тогава свободната воля на човека е достигнала вече до едно достатъчно високо ниво, за да оказва повече или по-малко влияние върху личната съдба на човека.

От този момент нататък в човешката история на сцената се появява именно западната астрология. Тя е била разработена в трудовете на такива грандиозни имена като Джордж Люелин, Алън Лео, Бети Лънстед, Изабел Хайки, Дан Ръдхиър, Линда Гудман, Лиз Грийн, Хауърд Саспортас, Джулия и Дерек Паркър и много други. Именно чрез техните трудове, и опирайки се на амалгамацията от астрология и психоанализа, хората започват да осъзнават скритите мотиви на своето ежедневно поведение. Тогава те за първи път осъзнават, че една голяма част от ежедневното им поведение фактически се контролира от това, което се спотайва в тяхното подсъзнание. А астрологията се превръща в научния инструмент, който изважда тези скрити психологически механизми наяве. Така че опознавайки по-добре себе си, хората се превръщат все повече и повече в истински господари на собствената си съдба, използвайки все по-целенасочено свободната си воля.

Кои са основните идеи залегнали в книгата ви?

Споменахме вече някои от тях. В цялата книга се старая да прокарвам идеята за научността на астрологията. Вторият постулат е, че астрологията е преди всичко наука за себепознание, а не за предсказания. Ако ние достатъчно добре изучим всички психологически механизми, които ни задвижват отвътре, то няма да е трудно да се направят определени предсказания на тази основа. Ако ние например знаем, че разполагаме със една торба семки от ябълка, запознати сме с почвата в която ги посяваме, знаем по един съвсем научен начин какъв е климатът на въпросната географска област, следим дъждовете и напояването, знаем колко слънчеви дни има в годината на това място и т.н. то не би било чак толкова трудно да предскажем, че след пет години на това място ще е израснала една ябълкова горичка. Ние можем доста точно да предскажем средната височина на дръвчетата, да опишем вида на листата и клоните и да сме доста уверени в очакванията си, че от тази горичка можем да очакваме еди-колко си килограма ябълки годишно. Естествено има и фактори, които не можем да предвидим, но общата тенденция е такава и това може да се определи съвсем научно.

По подобен начин стоят нещата с човека. Ако знаем, че в картата на даден човек Венера се намира да речем в 5-ти дом, в Скорпион и прави множество негативни аспекти, например към Марс или Плутон, не е чак толкова трудно да се досетим как ще се развият нещата в любовната сфера за дадения човек, вследствие на неговата прекалена наситеност на чувствата, ревност и желание да притежава партньора си. Но тук пък, човекът може използвайки именно инструментите предложени му от западната астрология да се самоизучава, самоизследва и самопроменя. Затова вместо да се концентрира върху предсказателната част, западната астрология се концентрира върху себе-познавателната част. По този начин тя остава на човека едно голямо поле на действие, където той може да упражнява свободната си воля и по този начин да бъде активен участник в космическата еволюция.

Така, че западната астрология в никакъв случай не отрича свободната воля на човека. Тя не е насочена към предсказания за бъдещето, а към само-познание. Веднъж опознали духовните закони, заложени в тях, хората без особени трудности могат и сами да си направят “предсказания” какъв вид събития ги очакват. В този смисъл книгата, която съм написал не се различава принципиално от един учебник по физика. Учебникът по физика описва физическите закони. Учебникът по астрология описва духовните закони.

Ако ние държим един предмет във въздуха и речем да го пуснем, трудно ли е да направим предсказание какво ще се случи? Естествено, че според закона на гравитацията, разяснен подробно в учебника по физика следва, че въпросният предмет ще падне на земята. Стига да знаем масата, точните размери на предмета и височината от земната повърхност, ние можем съвсем точно, по един съвсем научен начин да изчислим траекторията му, времето за падане, ускорението му, силата на удара и т.н. По подобен начин стои положението и с човека. След като сме изчислили според учебника по астрология от какви астрологични елементи е изграден той, не е трудно да се досетим какви събития го очакват, като го пуснем да се движи свободно по белия свят. Входните данни, от които не нуждаем, за да направим въпросните изчисления са датата, часът и мястото му на раждане.

Единственият начин за човека да навигира що-годе съзнателно в предопределените му по този начин събития е целенасоченото му самопознаване. Само тогава той може да разбере защо му се случват определени неща в живота. После, ако развоя на събитията не му харесва, той може да започне да полага активни усилия на волята си за да променя съзнателно своята съдба. Всъщност, тук на базата на астрологията се прилага в живота един съвсем научен прицип. Сега предполагам разбирате огромното значение на астрологията и нейното научно приложение.

Обаче въпросът със свободната воля не винаги е стоял така. В древността, например, хората практически не са я притежавали. Тогава съдбата на човека е била почти изцяло предначертана – къде ще живее, какъв ще израстне, какъв занаят ще има, за кой ще се ожени, колко деца ще има и кога ще умре. Към тази далечна епоха принадлежи и ведическата астрология. Тогава всичко се е знаело предварително и хората практически не са имали право на глас при решаването на собствената си съдба. Затова, в онези времена са се правили само карти на държави, а не на отделни личности. Практиката за изготвяне на лични хороскопи е възникнала сравнително неотдавна в човешката история и то в началото са се изготвяли хороскопи само на крале и монарси.

Тъй като сега особено с по-интензивното ни навлизане в епохата на Водолея енергетиката на земята силно се е променила (и тепърва все още силно ще се променя), хората все повече и повече започват да се самоизследват и да приемат напълно осъзнати решения да променят поведението си. А променяйки себе си, те директно променят и събитията, които иначе биха били предопределени да им се случат. По този начин в момента средностатистическият човек притежава възможността да се отклонява да речем до 20%, от предварително зададената му съдба, което всъщност никак не е малко. И тук западната астрология ни оказва незаменима помощ. Тя се оказва за нас един космически компас и навигатор, без който бихме могли лесно да се изгубим по своя път.

Има и други постулати, залегнали в книгата. Това е принципът на позитивното мислене, разбирането за двойствеността в природата и борбата на противоположностите, които в крайна сметка водят до положителното развитие на човека. В този смисъл в книгата се прокарва идеята, че лоши аспекти фактически не съществуват. Има само събития, които стават лесно и такива, които стават трудно. Също така негативни събития в живота на човека също няма. Всички събития са положителни, като едните са приятни и го движат бързо напред, докато другите са стресови и неприятни, но те пък закаляват характера му и го правят много по-силна личност. Прокарва се идеята, че както хората могат да заболеят психосоматично, така те могат и психосоматично да се излекуват.

Книгата хвърля определена светлина и върху това, което кармично е заложено в картата на човека. Има определени събития и жизнени ситуации, които са предопределени на човека и той не може да ги избегне. Какво обаче може да направи той е да измени отношението си към произхождащото. Тоест, вместо да роптае и да негодува, че животът му е подхвърлил един лимон, човекът може да го вземе и да си направи от него една хубава лимонада. Самото подхвърляне на лимона може да е кармично и следователно да е неизбежно. Обаче реакцията на човека принадлежи към сферата на свободната му воля. А тя от своя страна предопределя бъдещата му карма.

Всъщност в книгата се прокарва идеята за взаимовръзката между миналото, настоящето и бъдещето. Идеята е, човекът да осъзнае по-добре централното си положение, което той заема по отношение на тези три параметри на времето. Фактически човекът може да живее единствено само в настоящето. Миналото е нещо, което е вече вкаменено и не може да бъде променено по никакъв начин. Бъдещето остава забулено до голяма степен в неизвестност. Животът кипи и се усеща единствено само в настоящият момент.

Това, което животът предоставя на човека в настоящето е сумарен продукт на цялата неговата минала карма и всички негови минали решения, в това число и тези от предишните му животи. А свободният му избор днес предопределя неговата бъдеща карма и събитията, които ще му се случат отсега нататък. Целта на западната астрология е да доведе човека до разбирането да живее все по-пълноценно в настоящето, да има все по-голяма свобода в личните си решения и да носи все по-голяма отговорност за бъдещата си карма, която все повече и повече ще се базира на целенасоченото му упражняване на свободната му воля.

Каква предварителна подготовка трябва да има човек за да може да чете една такава книга по астрология?

Предназначението на тази книга е да се чете от хора, които не притежават абсолютно никаква подготовка по астрология! Тя е написана на един съвсем лесно разбираем, всекидневен език. Изчистена е максимално от специални термини и трудно-разбираеми понятия. Идеята е един човек от улицата, който има желанието да научи нещо за себе си и за астрологията и който има постоянството да отдели поне половин-един час на ден, за да се образова, да може да извлече от нея максимална полза.

Изчислителната и част е максимално съкратена и съставлява само една малка глава в началото на книгата. Цялата останала част е тълкувателна. Нещата са пределно ясно обяснени със снимки от монитора на компютъра. В добавка на това, на страницата си в Интернет съм качил и образователни видеоклипове по астрология, които да помогнат на читателя да навигира в астрологичните програми.

Дал съм и три метода за изчисления на астрологичните карти. Два от тях са с онлайн калкулатори (един български и един американски), а третият метод е инсталирането и работата с безплатната астрологическа програма Astro123. Абсолютно наложително е всеки един човек преди да започне да чете тълкувателната част в книгата, да отдели половин час и да изчисли картата си по дадените три методики. Ако три пъти се получи един и същи резултат (т.е. един и същ градус на асцендента и градусите на планетите по знаци), значи изчисленията са вярни и може да се продължи нататък. Ако ли не, картата трябва да се изчисли отново, докато всичко е точно.

В книгата пиша, че ако въпреки всичко човекът все пак има трудности в изчислителната част, и след многократни опити пак не може да я изчисли правилно, съм съгласен да му я изчисля безплатно. На мен това ми отнема две минути. Става въпрос само за кръга с планетарните разположения. Надявам се след това човекът да може сам да навигира из менюто на книгата и да намери самостоятелно съответните интерпретации. Нещата са обяснени пределно ясно и достъпно. Към книгата е даден и речник на най-употребяваните термини.

И все пак тълкуването на астрологични карти не е ли прекалено сложна работа? Картите се изписват със графики и символи, които са много трудни за разчитане.

Трудни са за тези, които не са запознати с тях. Но за всеки един човек, който е положил дори съвсем малко усилия за да ги изучи, разчитането на съответните символи изобщо не е трудна работа. Преди да се запознаят с мен, много мои австралийски приятели си мислеха, че българската и съответно руската азбуки за прекалено сложни. Когато обаче седнах и им обясних как в българския език се пише и чете на фонетичен принцип и коя буква на коя съответства, всички се съгласиха, че на български е по-лесно да се пише отколкото на английски. Така и с астрологическите глифове, които всъщност се явяват една космическа азбука.

Вече споменахме за връзката между физиката, която изучава физическите закони и астрологията, която описва духовните. Човек дори може да се запита кое е по-съществено да учим децата в училище? Физическите формули и уравнения, с които им тъпчат главите в момента имат много по-малко житейско приложение, отколкото научното астрологично познание, което учи и разяснява на децата основните жизнени закони. Колкото по-рано се влива астрологичното познание в душите на децата, толкова по-голям и положителен ефект има то върху целия им живот от този момент нататък.

Моето твърдо убеждение е, че астрологичните глифове на планетите и знаците на Зодиака трябва да бъдат изучавани по едно и също време заедно с азбуката и с цифрите в началното училище. Фактически, между всички тях има пряка връзка. Става въпрос за три символни системи. Всички те имат откровено божествен произход. Разликата се състои единствено в това, че в наши дни ние до такава степен сме профанирали буквите и цифрите, че вече сме забравили за техния духовен произход и огромното им езотерично значение.

До такава степен от малки сме свикнали с тях, че изобщо не се замисляме, че специфичният начин по който се изписва всяка една буква или цифра съвсем не е случаен, а има дълбоко езотеричен характер. Но тъй като не боравим в ежедневието с астрологическите глифове, за нас те са обвеяни с определена тайнственост и мистериозност. Но така е било в началото и с писмеността. И досега в Талмуд е запазено свещеното значение на еврейските букви, които са изпълнявали ролята едновременно и на букви и на цифри.

Ние българите също имаме нашият исторически принос. Спомнете си съчинението на Черноризец Храбър “За буквите”, писано в средата на IX век. В него той изтъква откровено божественият произход на българските букви и отстоява свещеното право на славяните за своя собствена азбука, вместо да си служат с непригодните за славянския език гръцки букви. Народопсихологията на българският етнос още в онази далечна епоха е клоняла към чуждопоклоничество. Затова е било нужно да се напише това произведение. Ето и един откъс от него.

“Когато се кръстиха, бяха принудени [да пишат] славянската реч с римски и с гръцки букви без устроение. Но как може да се пише добре с гръцки букви: Богъ или животъ, или дзьло, или црькы, или YAIANНIЕ, или широта, или iадь, или ждоу или ЮNOСТЬ, или iaзыкъ и други тям подобни. И така беше много години.

След това човеколюбецът бог, който урежда всичко и който не оставя човешкия род без разум, но всички привежда към разум и спасение, смили се над човешкия род, изпрати му свети Константин Философа, наречен Кирил, праведен и истинолюбив мъж, и той им състави 38 букви: едни по образец на гръцките букви, а други пък според славянската реч.”

Това произведение не ви ли напомня как ние днес масово пишем с латински букви в имейлите си и по интернет форумите? Kak moje da se pishe na bulgarski ezik s angliiski bukvi? Къде е днес свети Константин Философ да види как 1 200 години след като е написал произведението си “За буквите” нищо по същество не се е променило? Българският етнос макар и да е въоръжен днес със всевъзможни компютри, мобилни телефони и западна техника по последен модел, фактически пак си остава чуждопоклонник, което му е вродено като народопсихология. Свидетели сме днес на една пълна профанизация на българските букви. Никой вече не се замисля за техния свещен произход. Стига се до там, че те биват използвани за изписването на графити по стените на къщите.

Същото се отнася и до цифрите. Когато днес един човек въвежда в телефона си някакъв нов номер, замисля ли се той за произхода на тези цифрови символи? Колко от младите хора днес знаят кой е бил всъщност Питагор и каква е била неговата огромна заслуга за внедряването на цифрите, на математиката и на логическия тип разсъждение в света? В наши дни всеки използва числата като нещо дадено от само себе си, но никой няма представа че те не са съществували вечно, а са били пратени свише като едно откровение.

Обаче всичко това може да се тълкува и от положителна гледна точка. Всъщност, през всичките тези години се е извършило едно повсеместно внедрение на буквите и цифрите в ежедневието на хората. Това, което на времето е било свято и което хората благоговейно са изучавали дълги години в специализирани светилища и манастири е достъпно днес за всеки един обикновен човек. Затова опростяването на тези свещени символи е неизбежна. Но тя е и жизнено необходима, за да може човечеството да се движи напред, да комуникира, да общува, да строи нови технологии и да се развива.

За мен няма никакво съмнение, че по подобен начин науката за духа, и в частност астрологията ще бъдат признати за официални науки в недалечното бъдеще и че те ще заемат своето подобаващо място в образователната ни система. След това, астрологическите символи ще бъдат естествено профанизирани и приети за нещо дадено и подразбиращо се от само себе си, също така както вече е станало с буквите и с цифрите. И това е всъщност прекрасно, тъй като това е показателно за една еволюция, която върви по своя правилен, възходящ път на развитие. Духовното прониква в най-голяма дълбочина в материалното и го облагородява отвътре. Ако моята книга допринесе дори малко за популяризирането на астрологията всред широките маси от населението, значи тя е изпълнила достойно своята мисия.

Някои откъси от книгата може да прочетете тук

Купи книгата онлайн оттук с доставка в България

Купи книгата онлайн оттук с доставка по целия свят